Türk-Alman Ulusaşırı Alanda Eğitim Kurumları Konferansı

Tarih: 11-12 Ekim 2013
Yer: Kuştepe Kampüsü, BS
Konferansın dili Türkçe-Almanca’dır; simültane çeviri yapılacaktır.
PROGRAM:
11 Ekim 2013, Cuma
09:30-10:30 Hoş Geldiniz Konuşmaları
Açılış Konuşması (Prof. Dr. Nabi Avcı)
Giriş: Türk-Alman Ulusaşırı Alanda Eğitim Kurumları (Dr. Almut Küppers & Dr. Barbara Pusch)
Avrupa’da Çok Dillilik Tartışmaları ve “Dil Zengini Avrupa” Araştırmasının Bulguları (Prof. Dr. Kutlay Yağmur)
10:30-11:00 Kahve Arası
Yüksek Öğretim Alanında Türk-Alman Ulusaşırılaşması?
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Raoul Motika
11:00-13:00 “Uluslararasılaştırma” Ne Demek? Çok Kültürlü Bir Buluşma ve Tartışma Alanı Olarak Üniversite (Prof. Dr. Adelheid Hu)
Yüksek Öğretimde Türk-Alman İlişkileri (Prof. Dr. Şeyda Ozil)
Yüksek Eğitimin Ulusaşırılaşması ve Almanya’daki Bahçeşehir Üniversitesi Modeli (Prof. Dr. Süheyla Schroeder)
DAAD Aracılığıyla Ulusaşırı Yüksek Öğretim İşbirliklerinin Desteklenmesi? (Dr. Wiebke Bachmann)
Ulusaşırı Yüksek Eğitim – Yüksek Öğretim Kurulu Aracılığıyla Destek? (Dr. Armağan Erdoğan)
13:00-14:30 Öğlen Arası
21. Yüzyılda Okulun ve Eğitimin Geliştirilmesi: Sorunlar ve Perspektifler
Oturum Başkanı: Doç. Dr. Pınar Uyan-Semerci
14:30-15:30 Kültürel ve Dilsel Çeşitlilik Aracılığıyla Okulun Geliştirilmesi ve Kurumsal Kimlik İnşası (Claudia Schanz)
Küresel Bir Dünyada Okulların Görevleri ve Zorlukları (Dr. Batuhan Aydagül)
15:30-16:00 Kahve Arası
Ulusaşırı Sermaye Olarak İki Dillilik ve Çok Dillilik?
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Christoph Schroeder
16:00-18:00 Küresel Gelişim Bağlamında İngilizce ve Kök/Miras Dillerinin Arasındaki İlişki (Prof. Dr. Konrad Schröder)
Sermaye Olarak Çok Dillilik (Dr. Katharina Brizic)
Ulusaşırı Kültürel Sermaye Olarak Ayrı ve Esnek Çok Dillilik (Y. Sos. Susanne Becker)
Ulusaşırı Servis Sektöründe Kültürel Sermaye Olarak Dil (Julia Splitt, MA)
12.10.2013 Cumartesi
Alman Okul Sisteminde Dil Habitusu
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Ursula Neumann
09:00-10:00 Çok Kültürlü Eğitimi Geliştirmede Sorun Olarak Tek Dilli Habitus (Prof. Dr. Sara Fürstenau)
Alman Okul Sisteminde Türkçe (Prof. Dr. Christoph Schroeder)
10:00-10:30 Kahve Arası
Eğitim Deneyimlerinden Sesler – Alman Eğitim Sisteminde Türk-Alman Ulusaşırılaşma Girişimleri?
Oturum Başkanı: Dr. Almut Küppers
10:30-12:00 Türk-Alman Ulusaşırılaşması ve Dil Habitusu: Anadolu Liselerinin ve Türkiye’deki Alman Okullarının Karşılaştırılması (Karl-H. Ressmeyer)
Türk-Alman Ulusaşırılaşması: Bağımsız Okullardan Somut Örnekler (Y. Müh. Seyitahmed Tokmak)
İlkokulda Yabancı Dil ve Miras/Kök Dili Olarak Türkçe (Beatrix Albrecht)
12:00-13:00 Öğlen Arası
Türk Okul Sisteminde Dil Habitusu
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Nilüfer Tapan
13:00-14:30 Türkiye’de Dil Hiyerarşisi, Eğitim ve Toplumsal Dönüşüm (Dr. Müge Ayan Ceyhan)
Türkiye’de Azınlık Dillerinde (İki Dilli) Eğitim Pratiği: Azınlık Okulları (Nurcan Kaya)
Örgün Eğitimden Daha Fazlası? Almanya’dan Dönen Türkiyeli Göçmenler ve Türkiye’de Eğitim (Dr. Susan Rottmann)
14:30-15:00 Kahve Arası
Eğitim Deneyimlerinden Sesler – Türk Eğitim Sisteminde Türk-Alman Ulusaşırılaşma Girişimleri?
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Şeyda Ozil
15:00-16:00 Türkiye’deki Alman Okullarında ve Türk-Alman Ulusaşırılaşması Sürecinde Yabancı Dil Olarak Almanca (Prof. Dr. Sevinç Hatipoğlu & Prof. Dr. Nilüfer Tapan)
Türk-Alman Ulusaşırılaşması Sürecinde PASCH’ın Katkısı (Stephan Reischl)
16:00-16:30 Kahve Arası
Özet & Geleceğe Bakış: Türk-Alman Ulusaşırılaşma Sürecindeki Eğitim Kurumları için Sorunlar ve Perspektifler?
Oturum Başkanı: Dr. Barbara Pusch
16.30-17.30 Türk-Alman Ulusaşırı Alanındaki Eğitim Kurumları için Sorunlar ve Perspektifler (Prof. Dr. Ursula Neumann)
Ulusaşırılaşma Bağlamında Eğitim Aracılığıyla Ulusal Hikayelerimizi Yeniden Düşünmek (Doç. Dr. Kenan Çayır)
Sonuç Tartışması
Oturum Başkanı: Dr. Almut Küppers, Dr. Barbara Pusch, Doç. Dr. Pınar Uyan-Semerci

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
lütfen isminizi buraya girin