TURİZM KONGRESİ

13. ULUSAL TURİZM KONGRESİ

Değerli Katılımcılar;

13. Ulusal Turizm Kongresi 6-9 Aralık 2012 tarihleri arasında Akdeniz Üniversitesi Turizm Fakültesi’nin ev sahipliğinde Antalya’da Miracle Otel’de gerçekleştirilecektir. Ulusal Turizm Kongrelerinin amacı, dünyada ve Türkiye’deki gelişmeler ve eğilimler doğrultusunda yerel, ulusal ve uluslararası  düzeyde turizmi geliştirmeye dönük politik, ekonomik ve işletmecilik  konularının ortaya konulması, sorunlarının belirlenmesi ve çözüm  önerilerinin oluşturulmasına katkı sağlanmasıdır. 13. Ulusal  Turizm Kongresi’nin öncelikli amacı ise bu kapsamda turizm sektöründe  kısa, orta ve uzun vadede sürdürülebilir rekabet avantajı elde etmeye yönelik farklı fikir, görüş ve stratejilerin tartışıldığı bir platform  oluşturmaktır.


Ulusal  Turizm Kongrelerinin önemi, Türk Turizmi başta olmak üzere turizmin  güncel ve gelecekle ilişkili konularının akademik ve sektörel düzeyde  tartışılabilmesinin sağlamasına, turizm alanında çalışma yapan  akademisyenler ile uygulamacıların işbirliğini güçlendirmesine  dayanmaktadır. Turizm sektörünün dünyadaki gelişimi yıllar itibariyle değerlendirildiğinde zorunlu sebeplerin yaşandığı yıllar haricinde sürekli olarak gelişme gösterdiği ve özellikle ülkemiz açısından kamuoyu oluşturma ve döviz kazandırıcı yönüyle vazgeçilmez öneme sahip bir sektör hatta endüstri konumunda olduğu ifade edilebilir.


13. Ulusal Turizm Kongresinin Antalya’da Üniversitemizin, kamu ve özel sektörün büyük destekleriyle gerçekleştirilmesinin Onurunun yanı sıra, ülkemizde Turizm Fakültesi adıyla g
erçekleştirilecek olan ilk Ulusal Turizm Kongresine ev sahipliği yapmak bizleri son derece heyecanlandırmaktadır. Beklentilerinizi karşılayan, hatta aşan, kongre öncesi, esnası ve sonrasındaki ev sahipliğimizden memnun kalacağınızı umuyoruz. Kongremizde ana temanın derinlemesine ele alınmasını, kongrenin sonunda beklenen verimin elde edilmesini, kongre çıktılarının 2023 Türkiye Turizm Stratejisine katkı vermesini diliyoruz.

 

13.Ulusal Turizm Kongresinde sizleri aramızda görmekten mutluluk  duyacağız. 

Saygılarımızla,

Yrd. Doç. Dr. Tahir Albayrak                                    Prof.Dr.Akın AKSU

13.Ulusal Turizm Kongresi                                      Akdeniz Üniversitesi

Yürütme Kurulu Başkanı                                 Turizm Fakültesi Dekan Vekili