Turizm Alanında Bilimsel Araştırma Yöntemleri Çalıştayı 2

tubitak 2237
Turizm Alanında Bilimsel Araştırma Yöntemleri Çalıştayı

Turizm sektörünün ülkemiz açısından önemi yadsınamaz seviyededir. Bu anlamda da çok boyutlu bir eğitimin gerektiği turizm sektörü alanında nitelikli uzman ve araştırmacıların yetişmesi turizm sektörüne bilimsel anlamında olumlu katkı sağlamaktadır. Bu uzman ve araştırmacıların eğitim sürecinde lisansüstü eğitim kritik bir eşik olarak görülmektedir. Uzman ve araştırmacı adayları, lisansüstü eğitim süreçlerinde kendilerini geliştirebilecekleri en uygun ortamı bulabilmektedir. Bu anlamda, tıpkı birincisinde olduğu gibi Turizm Alanında Bilimsel Araştırma Yöntemleri Çalıştayı-2’inin de hedefi, turizm alanında lisansüstü görmekte olan bu bireylerin bilimsel çalışmalarında uygulayacakları bilimsel süreçleri pekiştirip uygulayabilecekleri, daha önce kayıtlı oldukları lisansüstü eğitim programlarında aldıkları bilimsel araştırma yöntemleri uygulamalarını daha fazla tecrübe edebilecekleri bir alan yaratmaktır. Bu kapsamda çeşitli üniversitelerde turizm alanında lisansüstü eğitim gören öğrencilere birinci çalıştayın başvuru sürecinden önce “kendilerini geliştirmek istedikleri bilimsel araştırma alanları” sorulmuş ve katılımcıların en çok çalışmak istedikleri alan Yapısal Eşitlik Modelleri olarak belirlenmiştir. İleri Araştırma Yöntemlerinden biri olan Yapısal Eşitlik Modellemeleri yerine öncelikle öğrencilerin ikinci en çok talep ettiği nicel ve nitel araştırma yöntemleri tercih edilmiş ve Turizm Alanında Bilimsel Araştırma Yöntemleri Çalıştayı-1’de Yapısal Eşitlik Modellemelerine bir altlık oluşturulmuştur. Bu noktada Turizm Alanında Bilimsel Araştırma Yöntemleri Çalıştayı-2 ise öğrencilerin talepleri doğrultusunda tamamen Yapısal Eşitlik Modellemeleri üzerine odaklanacaktır.

KATILIMCI KRİTERLERİ
Turizm Alanında Bilimsel Araştırma Yöntemleri Çalıştayı için 30 kişilik kontenjan belirlenmiştir. Buna göre her bir katılımcı;

Türkiye’deki üniversitelerden herhangi birinde turizm alanında lisansüstü eğitim görmekte olmalıdır.
Daha önce TÜBİTAK destekli etkinliklere / projelere en fazla 2 kez katılmış olmalıdır.
ARBİS (Tübitak Araştırmacı Bilgi Sistemi) sistemine kayıt olmalıdır.
Başvuru formuna lisansüstü güncel not ortalamasını yazması gerekmektedir. (Başvuruların değerlendirilmesi için mevcut lisansüstü not ortalaması da dikkate alınacaktır).
Katılımcıların belirlenmesinde mümkün olduğunca üniversite, bölge ve şehir gibi özellikler değerlendirilerek homojen/dengeli bir dağılım sağlanacaktır.
Daha önce herhangi bir TÜBİTAK projesine katılmamış olan adaylara öncelik verilecektir.
Bir araştırma problemi ve araştırma konusu olan katılımcı adaylara öncelik verilecektir.

Turizm Alanında Bilimsel Araştırma Yöntemleri Çalıştayı-2
26-27 Eylül 2022

Son başvuru tarihi 5 Eylül 2022’dir.

Turizm Alanında Bilimsel Araştırma Yöntemleri Çalıştayı-2 Başvuru Formu
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSedyMYJIzi2Tp03T1QP1tBpjmw2micLaMbTMYiH_y-OGXheng/viewform

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
lütfen isminizi buraya girin