Turing’den Geleceğe Yapay Zeka

Turing’den Geleceğe Yapay Zeka

Genel Bilgiler

Yapay Zekâ ile ilgili ilk bilimsel çalışmalar, 20. yüzyılın ilk yarısında Alan Mathison Turing tarafından başlatılmıştır. Turing, geliştirmiş olduğu çeşitli makineler aracılığıyla İkinci Dünya Savaşı boyunca Almanların şifrelerini çözerken Heath Robinson, Bombe ve Colossus gibi ilk örneksel bilgisayarların da yaratıcısı olmuştur. Yine kendi geliştirdiği Turing testi ile makinelerin ne denli düşünme yetisine sahip olduklarını sorgulayan bir kıstas ortaya çıkarmıştır. Düşünebilen makineler konusunda ilk çalışmalar Turing ile başlamış olsa da, Yapay Zekâ kavramı ilk olarak 1956 yılında Stanford Üniversitesi`nden Profesör John McCarthy tarafından ortaya atılmıştır. McCarthy`ye göre Yapay Zekâ (Artificial Intelligence, AI), makineleri zeki yapan mühendislik ve bilim dalıdır. Turing ve McCarthy`nin çalışmalarına süreç içinde Claude Elwood Shannon, Marvin Minsky, Allen Newell ve Herbert Alexander Simon gibi bilim insanları da katılmış ve bu alanda onların da yadsınamaz katkıları olmuştur.
Son yıllarda sıklıkla duymaya başladığımız ve gelecekte de bilim dünyasının gündemini yoğunluklu olarak işgal edecek olan Yapay Zekâ kavramı, toplum içinde bireylerde de çok farklı çağrışımlar yapmaktadır. Yapay Zekâ uzmanlık alanlarına göre farklı tanımları içerebilmekte olduğundan tek bir tanım altında toplanması çok güçtür. Günümüzde, Yapay Zekâ alanında çok sayıda bilim dalı altında çalışmalar sürdürülse de güçlü Yapay Zekâ hedefine ulaşılması henüz araştırmacıların uzun dönem hedefleri içinde yer almaktadır. Konu ile ilgili adımlar atıldıkça da Yapay Zekâ`nın insanlık için büyük tehlikelere neden olabileceği de öne sürülmektedir. Bu konudaki gelişmelere temkinli yaklaşan ünlü fizikçi ve evrenbilimci Stephen Hawking, düşünen makinelerin gelecekte bir gün kendi iradelerini kazanmaları durumunda, bununla insanoğlunun iradesine egemen olmaya çalışabileceklerini, bir anlamda insanoğlunu köleleştirebileceklerini gündeme getirmiştir.

Günümüzde, gelecek teknoloji dünyasında çok geniş bir alanı kapsayacak olan Yapay Zekâ ile ilgili yanlış yargılar ve çekinceler söz konusudur. Konu ile ilgili yeterli bilgilenmenin olmadığı tespitinden hareket ederek, bu alanda uzman kişilerin düzenlenecek bir etkinlikte bir araya getirilerek bir nebze de olsa bilgi dağarcığımıza katkıda bulundurabileceği düşüncesi doğdu. Önümüzdeki yıllarda da başka alanlarda düzenlenmesi planlanan ve ilki 9 Aralık 2017 tarihinde İzmir`de gerçekleştirilecek olan Geleceğin Teknolojileri Konferansı`nın ana konusu Yapay Zekâ olarak belirlenmiştir. ‘Turing`ten Geleceğe Yapay Zekâ` temasıyla gerçekleştirilecek konferansta yurtdışı ve yurtiçinden yetkin bilim insanları ve bu alanda çalışan uzmanlar, konu hakkında bizleri aydınlatacaklar, sorularımıza yanıt vermeye çalışacaklardır.

Sizleri etkinliğimize katılmaya ve katkıda bulunmaya davet ediyoruz.

Saygılarımızla…
Yürütme Kurulu

Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) İzmir Şubesi`nin `Geleceğin Teknolojileri Konferansları` dizisi kapsamında ilk yapay zeka çalışmaları ile tanınan ünlü biliminsanı Alan Mathison Turing`in anısına düzenlediği `Turing`den Geleceğe Yapay Zeka` başlıklı konferans 9 Aralık 2017 Cumartesi günü Tepekule Kültür ve Kongre Merkezi`nde gerçekleştiriliyor. Programa ve online kayıt için gerekli bilgileri yazımızın devamından ulaşabilirsiniz.

GELECEĞİN TEKNOLOJİLERİ KONFERANSI
TURİNG‘DEN GELECEĞE YAPAY ZEKA KONFERANSI
TASLAK PROGRAMI
Açılış Oturumu

Yapay Zeka: Hayalden Gerçeğe
Prof. Dr. Tülay Yıldırım
Yıldız Teknik Üniversitesi
09:30-10.00

1. Oturum
Yapay Zekanın Evrimi
Prof. Dr. Cem Say
Boğaziçi Üniversitesi
10:00-10:40
Yapay Zeka, Doğal Zeka ve Ortak Zeka
Prof. Dr. Fatoş Vural Yalman
ODTÜ
10:40-11:20
Matematikselleştiremediklerimizden misiniz?
Doç. Dr. Aziz Zambak
ODTÜ
11:20-12:00

2. Oturum

Derin Öğrenme
Prof. Dr. Uğur Halıcı
ODTÜ
13:00-13:40
Zeki Robot Araştırmalarının Yapay Zekanın Gelişimine Katkıları
Prof. Dr. H. Levent Akın
Boğaziçi Üniversitesi
13:40-14:20

Bilişsel Süreçlerin Modellemesinde Bir Sinir Hücresinin Davranışından Sinir Hücreleri Topluluklarının Dinamiklerine Hızlı Bir Bakış
Prof. Dr. Acar Savacı
İYTE
14:20-15:00

3. Oturum

Teknoloji, Yapay Zeka ve Hayatın Anlamı
Prof. Dr. H. Bülent Gözkan
MSGSÜ
15:20-10:00

Can, Yapay Olarak Oluşturulabilir mi?
Prof. Dr. Ahmet İnam
ODTÜ
16:00-16:40

Sedat Sami Ömeroglu
E3TAM
16:40-17:00

9 Aralık 2017, Cumartesi
İzmir Tepekule Kültür ve Kongre Merkezi

TURİNG’DEN GELECEĞE YAPAY ZEKA KONFERANSI KAYIT FORMU