Turgut Özal Üniversitesi Logo Tasarım Yarışması

TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ
YENİ KURUMSAL LOGOSUNU ARIYOR!

TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ LOGO TASARIMI YARIŞMA ŞARTNAMESİ
1) Yarışmanın Adı: Turgut Özal Üniversitesi ödüllü logo tasarım yarışması,

2) Yarışmanın Konusu: Turgut Özal Üniversitesinin kimliğini ön planda tutacak, Turgut Özal
Üniversitesini en iyi temsil edecek kurum kimliği logosunun özgün tasarım yarışması,

3) Yarışmanın Amacı: Turgut Özal Üniversitesinin kurumsal yapısında kullanılacak logonun,
Üniversitenin misyon ve vizyonunu yansıtacak, akılda kalıcı, işlevsel ve kolay kullanıma imkan sağlayacak
bir şekilde tasarlanması amaçlanmaktadır.

Tasarımcılar, aşağıdaki bilgiler ışığında tasarımlarını hazırlayabilirler:
Turgut Özal Üniversitesi, Ulusal, Bölgesel ve Küresel Alanda İddialı Bir Dünya Üniversitesidir.
8.Cumhurbaşkanımız rahmetli Turgut Özal eğitime hak ettiği değer ve önemi veren, en verimli yatırımın
insana ve eğitime yapılan yatırım olduğunu söyleyen bir dünya lideriydi. Türkiye’nin dışa açılmasında,
çağ atlamasında ve özgürlüklerin genişletilmesinde önemli hamleler yapan Turgut Özal’ın ismini taşıyan
üniversitemiz, O’nun bu ufkuyla hareket ediyor.
Üniversitemiz; gelişmiş ülkelerin standartlarını her yönüyle yakalamış, bölgesinde ve dünyada sözü
dinlenen güçlü bir Türkiye hedefi istikametinde var olan güzide yükseköğretim kurumlarımız arasında
önde gelen bir üniversite olmaya adaydır.

Misyon
Turgut Özal Üniversitesi, paydaşlarının memnuniyetini ve gelişimini evrensel düzeyde tesis etmek için;
bilimsel düşüncede çoğulcu eğitim-öğretim anlayışıyla ve çıktıların uygulamaya katkısı ile insanlığa
hizmet sunarak, bilgi-teknoloji üreten ve yayan, beceri kazandıran, rekabetçi, özgürlükçü, girişimci ve
yenilikçi bireylerin yetişmesini misyon edinmiştir.     

Vizyon
Üniversitemizin vizyonu, evrensel değerleri esas alarak, eğitim, araştırma, uygulama ve hizmetleri
bütünleştiren uluslararası alanda önde gelen bir üniversite olmaktır.

Değerlerimiz
Üniversitemiz, eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve projeler, topluma katkı ve paydaşlarla ilişkilerle ilgili
tüm faaliyetlerinde aşağıdaki değerleri esas almaktadır.
• Bilimsellik
• Yenilikçilik
• Güvenilirlik
• Girişimcilik
• Etik değerlere bağlılık
• Sosyal sorumluluk
• Katılımcılık
• Hoşgörü
• Özgürlükçülük

4) Katılım İçin Gerekli Genel Koşullar

1. Yarışma, 18 yaşını doldurmuş ilgili herkese açıktır.

2. Her katılımcı en fazla üç adet eserle yarışmaya katılabilir.

3. Yarışmaya katılacak olan tasarımların; özgün olup başka bir yerde yayımlanmamış olmaları,
diğer kurum ve kuruluş logolarını çağrıştırmamaları gerekmektedir. Teslim edilen çalışmalar,
Türk Patent Enstitüsü’nce daha önce korunmaya alınmamış ve tescil başvurusu yapılmamış
olmalıdır.

4. Seçici Kurul tarafından, kopya olduğu anlaşılan tasarımlar yarışma dışı kalacak, ödül
verilmeyecek, verilmiş ise ödül sahibi ödülü iade edecektir.

5. Oluşacak her türlü sorunun hukuki yaptırımı ve süreçlerin maddi yaptırımı yarışmacıya ait
olup, doğabilecek sorunlardan Turgut Özal Üniversitesi ya da seçici kurul üyeleri sorumlu
tutulamazlar.

6. Yarışma, Turgut Özal Üniversitesi bünyesinde çalışmayan, seçici kurul ve seçici kurulun
birinci derecedeki yakınları dışındaki, tüm tasarımcılara açıktır. Yarışmacılar, Turgut Özal
Üniversitesi’nin ve seçici kurulunun kararlarına saygı göstereceklerini yarışmaya katılmış
olmakla beyan etmiş olurlar.

5) Katılım İçin Tasarım Koşulları

1. Tüm çalışmalar “Turgut Özal Üniversitesi” ibaresini açık ve net bir şekilde içermelidir.

2. Seçilecek tasarımın; Turgut Özal Üniversitesi’ni temsil edecek her türlü basılı materyal ve sayısal
ortamda, medya ve reklam çalışmaları ile promosyon ürünleri, kırtasiye malzemeleri, antetli
kağıt, faks kağıdı, branda, pankart, afiş, web sitesi vb. ortam ve faaliyetlerde kullanılacaktır.
Logo tasarımı, renkli ve siyah– beyaz kullanıma uygun olarak, büyütülüp küçültüldüğünde
etkisini kaybetmeyeceği, çok küçük ölçülerde ayrıntıların kaybolmayacağı, çok büyük ölçülerde
dağınık görünmeyeceği bir biçimde ve her çeşit baskı ve kesim tekniği ile sorunsuz kullanılabilir
şekilde hazırlanması istenmektedir. Çalışmalarda renk ve form yönünden herhangi bir sınırlama
yoktur.

3. Turgut Özal Üniversitesi, seçilen eser üzerinde değişiklik isteme hakkına sahiptir. Kullanılacak
eserin sahibinden, Seçici Kurulun ve/veya Turgut Özal Üniversitesi’nin görüşü doğrultusunda,
teknik sorunların çözümüne yönelik değişiklikler yapması istenebilir. Bunun için, ödül tutarı
dışında bir ödeme yapılmaz.

4. Yarışmada seçilen tasarımların tüm hakları Turgut Özal Üniversitesi’ne devredilmiş sayılacaktır.
Tasarım sahibi, kullanılacak olan logoda hiçbir şekilde isim ve hak talebinde bulunamaz.

5. Ödül kazanan tasarımı Turgut Özal Üniversitesi her türlü kullanma ve değiştirme hakkına
sahiptir.

6. Seçilmeyen tasarımlar, sonuçların ilan edilmesinin ardından; en az 15 gün, en fazla 30 gün
içerisinde teslim edilen adresten alınabilir. Belirlenen sürelerde geri alınmayan eserler Turgut
Özal Üniversitesi’nin sorumluluğunda değildir.

6) Katılım İçin Teknik Koşullar

1. Eserler, A4 ebatında, standart logo sunumu şeklinde (üst ortada büyük, alt bölümde küçük
uygulamaları – renkli ve siyah/beyaz yan yana) hazırlanacaktır. Örnek Logo Sunum Şablonu
ekte sunulmuştur.

2. Tasarımlar, Grafik tasarım programları (Adobe Illustrator, Adobe Photoshop, Free Hand, Corel
Draw vb.) ile hazırlanmış olmalı ve belge olarak her bir çalışmanın hem orjinal dosyası hem de
JPEG veya PDF versiyonu da e-posta ile gönderilmelidir. Tasarımlar 300 dpi çözünürlükte ve
renk modu CMYK olmalıdır.

3. Tasarımcı, eserde kullandığı unsurların anlamını yarım sayfayı (A4) geçmeyecek şekilde yazıyla
açıklayarak göndereceği e-postaya eklemelidir.

4. Fotoğraf içeren tasarımlar ve elle yapılan çizimler yarışmaya kabul edilmeyecektedir.

5. Turgut Özal Üniversitesi, teknik koşullar nedeniyle gerekli gördüğü halde proje üzerinde
değişiklik yapılmasını talep edebilir.

7) Gönderim İçin E-Postalama Koşulları

1. Katılım Formunu eksiksiz şekilde doldurmak sureti ile grafik tasarım programları ile hazırlanmış
çalışmanın hem orjinal dosyası hem de JPEG veya PDF versiyonu vcebe@turgutozal.
edu.tr adersine e-posta yolu ile gönderecektir.

2. Belirlenen tarihten sonra gönderilen eserler yarışmaya dahil edilmeyecektir.

8) Kullanım Koşulları ve Hakları

1. Katılımcı, dereceye giren ve/veya Turgut Özal Üniversitesi tarafından kullanılması kararlaştırılan
eserinin, Turgut Özal Üniversitesi’ne süresiz olarak tam kullanım hakkını verdiğini peşinen
kabul ettiğini ve buna bağlı olarak, gerek Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, gerekse diğer ilgili
mevzuat gereğince yarışmaya gönderdiği eserinin çoğaltma, işlenme, yayma, temsil, faydalanma
vb. umuma arz ile ilgili tüm haklar için Turgut Özal Üniversitesi’ne tam lisans/yetki verdiğini
kabul eder.

2. Ödül kazanan eserler; Turgut Özal Üniversitesi’ni temsil edecek her türlü basılı materyal ve sayısal
ortamda, medya ve reklam çalışmaları ile promosyon ürünleri, kırtasiye malzemeleri, antetli kağıt,
faks, branda, pankart, matbu evraklar vb. ortam ve faaliyetlerde kullanılıp çoğaltılabilecektir.
Bu bağlamda, katılımcı, ödül dışında herhangi bir telif hakkı talep edemeyecektir.

3. Katılım formunu imzalayan yarışmacılar, bu şartnamenin tüm koşullarını, yarışma şartlarını,
Turgut Özal Üniversitesi ve Seçici Kurulunun kararlarının tamamını kabul etmiş sayılırlar.

9) Ödül
1. Ödüller, hak sahiplerine Turgut Özal Üniversitesi’nin belirleyeceği bir tarihte düzenlenecek
ödül töreni ile takdim edilecektir.

2. Yarışma ödülleri aşağıdaki gibidir;
Birincilik Ödülü : 3.000 TL

10) Değerlendirme ve Seçici Kurul
Değerlendirme iki aşamadan oluşmaktadır;
İlk aşamada tasarımlar Seçici Kurul tarafından ön eleme sonucuna göre belirlenecek, geriye kalan on
adet tasarım internet ortamında halk oylaması ile değerlendirilecektir. Seçici Kurul; dereceye girmeye
hak kazanan ilk on logoyu; Üniversitemizi en iyi ifade eden, özgünlük, farklılık, yarışma amaçlarına
uygunluk gibi kriterler dikkate alarak belirleyecektir.
Turgut Özal Üniversitesi, açıklayacağı günü değiştirme hakkına sahiptir.
Seçici Kurul gelen eserleri yeterli bulmayıp yarışmayı yenileme ve iptal etme hakkına sahiptir.

YARIŞMA TAKVİMİ
1. İlk Başvuru Tarihi : 26 Ocak 2015
2. Son Başvuru Tarihi : 08 Mart 2015
3. İnternetten Oylama Tarihleri : 09-12 Mart 2015
4. Sonuçların Açıklanması : 13 Mart 2015
Sonuçlar, Turgut Özal Üniversitesi’nin web sitesinde yayımlanacaktır: www.turgutozal.edu.tr

İLETİŞİM
Veysel CEBE
Turgut Özal Üniversitesi
Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı
Gazze Cad. No:7 Etlik – Keçiören 06010 Ankara / TÜRKİYE
E-posta: vcebe@turgutozal.edu.tr
Telefon: 0312 551 5000
Fax : 0312 551 5534