TUNCELİ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK PERSONEL ALIM İLANI

TUNCELİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN:

Üniversitemiz Mühendislik Fakültesinde istihdam edilmek üzere, 2547 Sayılı Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca öğretim üyesi alınacaktır. Müracaat edecek adayların devlet hizmetine girmede aranılan genel şartlara haiz olmaları gerekmektedir.

MÜRACAATTA İSTENİLEN BELGELER VE BAŞVURU YERİ:

1 – DOÇENT KADROLARI İÇİN :

– Adaylar, Personel Daire Başkanlığına müracaat ederken, dilekçe, özgeçmiş, yayın listesi, nüfus cüzdan fotokopisi, doçentlik belgesi, doçentlik yabancı dil belgesi, lisans, yüksek lisans, doktora veya uzmanlık belgeleri ve iki adet fotoğraf, yayın listesi, özgeçmiş ve yayınlarının birer örneği (4 takım) dosya halinde Personel Daire Başkanlığına teslim edeceklerdir.

2-YARDIMCI DOÇENT KADROLARI İÇİN:

– 2547 Sayılı Kanun’un 23. maddesinde belirtilen şartlara haiz adayların, Dilekçe (Yabancı dil belirtilecek), özgeçmiş, yayın listesi, nüfus cüzdan fotokopisi, askerlik belgesi, öğrenim belgeleri (lisans, yüksek lisans, doktora veya uzmanlık belgesi) ve 2 adet fotoğraf, yayın listesi, özgeçmiş ve 4 takım dosya halinde yayınları ile birlikte ilgili birimlere müracaat etmeleri gerekmektedir.

Yardımcı Doçent adaylarının yabancı dil sınavlarının yapılacağı yer ve tarih, daha sonra adaylara duyurulacaktır.

SON BAŞVURU TARİHİ :

İlanımızın Resmi Gazetede yayınlandığı tarihten itibaren 15. gündür.

 

Fakülte/Anabilim Dalı

Profesör

Doçent

Yardımcı Doçent

Açıklamalar

Adet

Drc.

Adet

Drc.

Adet

Drc.

 
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
Endüstri İlişkileri

1

*1

*Toplam Kalite Yönetimi, istatistik, finansman, çok değişkenli karar verme yöntemleri ve İnsan Kaynakları Yönetimi üzerine  çalışmalar yapmış olmak.
Gıda Teknolojisi

1

*1

*Gıda Hijyeni ve Teknolojisi Alanında doçentlik belgesine sahip olup, Şavak Tulum Peynirinde Patojen bakteriler üzerine çalışmalar yapmış olmak.
Elektrik Tesisleri

1

*1

*Elektrik-Elektronik alanında Doçentlik Belgesine sahipolup,güç kalitesi ile ilgili çalışmalar yapmış olmak.
Bilg. Müh.Kuramsal Temeller

1

*1

*Bilgisayar-Bilişim bilimleri ve Mühendislik alanında Doçentlik unvanına sahip olmak.
Bilg. Müh.Kuramsal Temeller

1

*1

Birleştirilmiş KDV denkleminin analitik ve yaklaşık çözümleri konusunda doktora yapmış olmak.
SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ
Yetiştiricilik

1

*1

*Su Ürünleri alanında Doçentlik unvanına sahip olup, Gökkuşağı alabalığı yetiştiriciliğinde zeolit kullanımı üzerine çalışmalar yapmış olmak.
EDEBİYAT FAKÜLTESİ
Yakınçağ Tarihi

1

*5

*Tarih Eğitimi alanında doktora yapmış olup, .Amerika’daki tarih eğitimi üzerine çalışmaları olmak.
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
Yönetim ve Organizasyon

1

*1

*İş hayatında kadına yönelik ayrımcılık konusunda çalışmalar yapmış olmak.
TUNCELİ MESLEK YÜKSEKOKULU
Bitkisel ve Hayvansal Üretim

1

*5

*Maden Yatakları çevresinde saha florası konusunda doktora yapmış olmak.