Tüm İlkokul ve Ortaokul Öğrencilerine yönelik Resim Yarışması

Resim Yarışması
Öğrenci Resim Yarışması

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Uyum ve İletişim Dairesi Başkanlığının 16 Mart – 14 Nisan 2020 tarihleri arasında Türkiye geneli resmî/özel tüm ilkokul ve ortaokul öğrencilerine yönelik, “Kültürlerin Buluşma Noktası Türkiye” konulu resim yarışması düzenlemektedir.

Göç; dini, ekonomik, siyasi, sosyal ve diğer sebeplerden dolayı insan topluluklarının
hayatlarının tamamını veya bir bölümünü geçirmek üzere bir yerden başka bir yere
yerleşmek suretiyle yaptıkları coğrafi yer değiştirme hareketidir. Göçmen ise bir
ülkeden başka bir ülkeye yerleşmek amacıyla göç eden kişidir.
Türkiye’nin bulunduğu coğrafya eski çağlardan beri önemli göç rotaları üzerinde yer
almaktadır. Bulunduğu konum gereği Türkiye, istisnai olarak hem göç alan hem göç
veren hem de göçmenler için transit bir güzergâh olarak kullanılan “çok boyutlu bir
göç ülkesi”dir. Günümüzde sadece ticaret, sağlık, seyahat, öğrenim vb. geçici
sebeplerle değil, yerleşme amacıyla 192 farklı uyruktan, bir milyonu aşkın yabancı
Türkiye’de ikamet etmektedir. İkamet sahiplerinin yanı sıra Suriye’deki insani krizden
kaçarak ülkemize sığınan 3,5 milyonun üzerindeki Suriyeli yabancı geçici koruma
statüsü altında ülkemizde hayatlarına devam etmektedir.

GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
İLKOKUL VE ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK
“KÜLTÜRLERİN BULUŞMA NOKTASI TÜRKİYE” KONULU
MUYU RESİM YARIŞMASI ŞARTNAMESİ

1. YARIŞMANIN AMACI
Bu yıl beşincisini gerçekleştireceğimiz ve gelenekselleşen yarışmanın amacı; ülkemizin
kültürel zenginliğine vurgu yapmaktır. Ülkemizde, Güney Amerika’nın en büyük ülkesi
Brezilya’dan, Dünya’nın en küçük ülkesi Vatikan’a, güney sınır komşusu Suriye’den
kuzeydoğu sınır komşusu Gürcistan’a kadar dünyanın farklı noktalarından, yakın ve
uzak coğrafyalardan gelen 192 farklı milletten yabancının barış ve huzur içerisinde
yaşadığını tüm insanlarla paylaşmayı amaçlıyoruz.

2. YARIŞMANIN KONUSU
“Kültürlerin Buluşma Noktası Türkiye” başlıklı MUYU resim yarışmasının
konusunu kültürel zenginlik, farklılık, uyum, sevgi, hoşgörü ve merhamet
oluşturmaktadır. Bu konuları çocukların tertemiz ellerinden çıkan renkleriyle
yorumlamalarını bekliyoruz.

3. HEDEF KİTLE
Türkiye genelindeki (Geçici Barınma Merkezlerinde ikamet eden göçmen
misafirlerimiz de dahil olmak üzere) resmi ve özel tüm ilkokul ve ortaokul öğrencileri.
Yarışma; ilkokul ve ortaokul kategorilerinde ayrı ayrı değerlendirilecektir.

4. KATILIM ŞARTLARI
a) Eserlerin daha önce herhangi bir yarışmaya katılmamış olması ve herhangi bir yerde
yayınlanmamış olması gerekmektedir.
b) Çocuklar birer eserle yarışmaya katılacaklardır.
c) 35x50cm beyaz resim kağıdı kullanılacaktır.
d) Teknik olarak herhangi bir kısıtlama yoktur (Serbest teknik).
e) Eserlerin ön yüzünde herhangi bir isim ya da imza vb. olmayacaktır.
f) Eserlerde paspartu veya çerçeve kullanılmadan iki mukavva arasına konularak, zarf
içinde yıpranmadan gönderilecektir.
g) Zarfın üzerinde “Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Muyu Resim Yarışması” ibaresi yer
alacaktır.
h) Dereceye girsin ya da girmesin yarışmaya gönderilen eserler iade edilmeyecektir.
i) Telif hakkı eser sahibine aittir.
j) Eserlerin arkasına sağ üst köşesine: İli, ilçesi, eser sahibinin adı soyadı ve
cinsiyeti, okulun adı, sınıfı, okul adresi ve danışman öğretmenin telefon
numarası (kişinin açık rızasıyla) yazılacaktır.
k) Uygun görülen eserler, eser sahibinin izniyle Göç İdaresi Genel Müdürlüğünce
belirlenen yerlerde sergilenecektir.
l) Göç İdaresi Genel Müdürlüğü gönderilen eserleri basım ve yayın organlarında eser
sahibinin izniyle kullanabilir.

5. ESER DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ
a) Konunun anlaşılması
b) Renk tekniği
c) Çizim tekniği
d) Şartnamede belirtilen standartlara uygunluk
e) Yaratıcılık

6. DEĞERLENDİRME KOMİSYONU
a) Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Temsilcisi
b) Görsel Sanatlar Öğretmeni
c) Çocuk Gelişim Uzmanı

7. YARIŞMA TAKVİMİ
Eserlerin Göç İdaresi Genel Müdürlüğüne Göndermek Üzere Postaya Verileceği Son Tarih 14.04.2020
Jüri Değerlendirmesi 16.04.2020
Sonuçların Duyurulması 17.04.2020
Ödül Töreni Sonuçların duyurulması sırasında ilan edilecektir.

8. İLETİŞİM BİLGİLERİ
Teslim edilecek eserler için adres:
Göç İdaresi Genel Müdürlüğü ‘MUYU RESİM YARIŞMASI 5’
Göç İdaresi Genel Müdürlüğü
Çamlıca Mahallesi 122. Cadde No:4 Demetevler/Yenimahalle/ ANKARA
Telefon: 0312 422 08 53
0312 422 05 38
0312 422 08 71
Yarışma ile ilgili duyuruların takip edileceği web adresleri:
www.goc.gov.tr / www.uyumcocuk.gov.tr

9. ÖDÜL TÖRENİ VE ÖDÜLLER
Yarışmaya katılanlar arasından en iyi 5 eser belirlenecek (5 ilkokul, 5 ortaokul
kategorisinden) ve kazananlar listesi ilan edilecektir.

Kazanan ilkokul öğrencilerine
* Bisiklet + Muyu Hediye çantası + Sertifika

Kazanan Ortaokul öğrencilerine
* Tablet Bilgisayar + Muyu Hediye çantası + Sertifika

Ödül töreninin ayrıntıları Göç İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından daha sonra ilan
edilecektir.

10. YASAL HAKLAR
Yarışmaya katılan tüm öğrenciler Yarışma Şartnamesinde yer alan şartları kabul etmiş
sayılırlar. Göç İdaresi Genel Müdürlüğü’nün gerekli görmesi halinde eser sahibinin
izniyle yarışmaya ait görselleri afiş, broşür ve kitap halinde yayınlayabilecektir. Göç
İdaresi Genel Müdürlüğü yarışma hakkında her türlü değişikliği yapma hakkına
sahiptir.

…. / … / 2020
VELİ İZİN BELGESİ
(Kültürlerin Buluşma Noktası Türkiye temalı Resim Yarışması )
Velisi bulunduğum ……………….. sınıfı öğrencisi ………………………………….’nın
Kültürlerin Buluşma Noktası Türkiye temalı resim yarışması için resim
çizmesinde ve yarışmayı düzenleyen komisyona resmini göndermesinde herhangi bir sakınca görmediğimi bildiririm.

Velinin Adı Soyadı : …………………………………. ……

Telefon : ………………………………………………………….
İmza : …………………..

1 Yorum

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
lütfen isminizi buraya girin