Tüketici ve Tüketim Konulu Resim Yarışması

Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü olarak Milli Eğitimin Temel amaçları doğrultusunda, sanatsal faaliyetlere katılımı arttırmak, sanatsal aktivitelerde etkin rol oynanmasına ve öğrencilerin yeteneklerini sergilemesine olanak sağlamak amacıyla Tüketicinin temel ihtiyaçlarının karşılanması, sağlık ve güvenliği, bilgi edinmesi, eğitilmesi, zararlarının giderilmesi, sağlıklı bir çevrede yaşaması, ekonomik çıkarlarının korunması, seçebilmesi, temsil edilmesi, örgütlenmesi ve sesini duyurması, Eğitim çağındaki çocuklarımızı ve gençlerimizi bilinçli tüketim ve tüketici hakları konusunda bilinçlendirmek, farkındalık yaratmak, sanatsal çalışmalarını desteklemek, değerlendirmek, sergilemek ve kalıcı eserler bırakmaya özendirmek amacıyla Tüm Türkiye’de resmi ve özel okular da eğitim ve öğretim gören ortaokul 5.6.7.8. sınıf öğrencilerini kapsayan “Tüketici ve Tüketim” konulu resim yarışması hazırlanmıştır.

Yarışmaya Tüm Türkiye’deki resmi ve özel okullarda eğitim ve öğrenim gören ortaokul öğrencileri katılabilecektir.

TİCARET BAKANLIĞI

Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi genel Müdürlüğü

 

TÜKETİCİ VE TÜKETİM KONULU

RESİM YARIŞMASI ŞARTNAMESİ

 

KONUSU   :Tüketicinin temel ihtiyaçlarının karşılanması, sağlık ve güvenliği, bilgi edinmesi, eğitilmesi, zararlarının giderilmesi, sağlıklı bir çevrede yaşaması, ekonomik çıkarlarının korunması, seçebilmesi, temsil edilmesi, örgütlenmesi ve sesini duyurması tüketicilerin temel ve evrensel haklarıdır. Bu bağlamda yarışma konusu “Tüketici ve Tüketim” konusunda olacaktır.

 

TÜRÜ  :Resim yarışması

 

AMACI   :Eğitim çağındaki çocuklarımızı ve gençlerimizi bilinçli tüketim ve tüketici hakları konusunda bilinçlendirmek, farkındalık yaratmak, sanatsal çalışmalarını desteklemek, değerlendirmek, sergilemek ve kalıcı eserler bırakmaya özendirmek.

 

KAPSAMI   :Tüm Türkiye’de resmi ve özel okular da eğitim ve öğretim gören ortaokul 5.6.7.8. sınıf öğrencileri

 

GENEL KATILIM ŞARTLARI:

 • Yarışmaya Tüm Türkiye’deki resmi ve özel okullarda eğitim ve öğrenim gören ortaokul öğrencileri katılabilir.
 • Yarışmaya katılım ücretsizdir.
 • Ticaret Bakanlığı temsilcileri, Jüri üyeleri ile birinci dereceden yakınları (akrabaları) yarışmaya katılamazlar.
 • Yarışma ortaokul 5,6,7 ve 8 inci sınıflar için yapılacaktır.
 • Yarışma koşulları okul müdürlüğü tarafından öğretmen ve öğrencilere duyurulacaktır.
 • Her öğrenci yarışmaya yalnız bir eserle katılacaktır.
 • Resimler 35×50 ebadındaki resim kâğıdına çizilmelidir.
 • Katılımcılar kendi anlatım biçimlerine uygun her türlü tekniği ve malzemeyi kullanmakta serbesttirler.
 • Resimlerin aslı (orijinali) ve katılım formu,elden, posta veya kargo aracılığı ile İllerde bulunan Ticaret İl Müdürlüklerindeki yarışma sekretaryalarına teslim edecektir. (Ticaret İl Müdürlükleri listesi ekte ayrıca sunulmaktadır.)
 • Katılımcılar “Başvuru Formu” nu doldurmak ve resimlerini teslim etmek suretiyle başvuru yapabilirler.
 • Aksi durumda bu eserler değerlendirme dışı bırakılacaktır.
 • Kırışmış ve yıpranmış eserler kabul edilmeyecektir.
 • Teslim tarihinden sonra yarışma sekretaryasına ulaşan eserler değerlendirmeye alınmayacaktır.
 • Eserlerin postada görebileceği zararlardan ve postadan doğabilecek gecikmeden Bakanlığımız sorumlu değildir.
 • Yarışmaya gönderilen resimler daha önce yayınlanmamış ya da her hangi bir ödül kazanmamış olmalıdır. Ya da kopyalanmış olmamalıdır.
 • Siyasi amaçlara hizmet eden, genel ahlak kurallarına uymayan, hakaret içeren ve firma adı kullanılan eserler yarışma dışı kalacaktır.
 • Yarışmaya gönderilecek eserlerin ön yüzüne hiçbir bilgi yazılmayacak ve eserin arka yüzünün sol alt köşesine tablo-1 de yer alan etikete yer verilecektir.
 • Yarışmaya gönderilen resimler dereceye girsin ya da girmesin iade edilmeyecektir.
 • Yarışmada dereceye giren öğrencilerin ödülleri öğrencinin kendisine teslim edilecektir.
 • Yarışmaya katılan tüm öğrenciler yarışma şartnamesinde yer alan şartları kabul etmiş sayılırlar.

 

 

Tablo-1 Etiket

(Etiket Doldurularak Gönderilecek Eserin Arka Yüzünün Sol Alt Köşesine Yapıştırılacak)

İLİ / İLÇE
Eserin Adı
Öğrencinin:
Adı ve soyadı
Sınıfı / Cinsiyeti
Okulun:
Adı
Adresi
Telefonu
e-posta

 

ESERLERİN YAYIMLANMASI VE TELİF HAKKI

 • Resimlerin basım, yayın, sergileme ve telif hakları eser sahibine ait olacaktır. İzin alınmadan basım, yayım ve paylaşımı yapılmayacaktır.
 • Katılımcılar Yarışma Şartnamesi ve Başvuru Formlarının tüm hükümlerini kabul ve taahhüt etmiş sayılır.
 • Şartname kapsamı dışında kalan hususlar ve anlaşmazlıkların çözümünde takdir yetkisi, Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne
 • Yarışmaya katılan eserler Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü arşivinde kalacaktır. Yazılı olarak talep edilmesi halinde eser sahibine iade edilebilecektir.
 • Katılımcı, yarışmaya gönderdiği eserin tümüyle kendisine ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. Eserlerin alıntı ve/veya çalıntı olmasından doğabilecek her türlü yasal sorumluluklar eser sahibine aittir.
 • Ödül alan katılımcıların beyan ve kabuller dışında hareket ettikleri anlaşılır ise elde ettikleri ödül, unvan ve her türlü kazanımları geri alınır.
 • Eser sahibi ile hak talebinde bulunan üçüncü şahıslar arasında doğabilecek maddi veya manevi uyuşmazlıklardan Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü sorumlu değildir.
 • Dereceye giren eserin sahibi ticari bir anlaşma yapmak istediğinde Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğünü yazılı olarak bilgilendirmekle yükümlüdür.

 

 

YARIŞMA TAKVİMİ                    :

Eserlerin Son Teslim Tarihi                : 15 Şubat 2019 Cuma (mesai bitimine kadar)

Seçici Kurul Değerlendirmesi            : 26-27Şubat 2019 Salı / Çarşamba

Ödül Kazananları Açıklanması          : Ayrıca Duyurulacaktır.

Ödül Törenin Düzenlenmesi             : Ayrıca Duyurulacaktır.

Resimlerin Sergilenmesi                      : Ödül Töreni Günü Sergilenecektir.

 

 

DEĞERLENDİRME

 • Yarışmaya katılacak eserler, Seçici Kurul tarafından tablo-2 deki kıstaslar doğrultusunda değerlendirilecektir.
 • Seçici Kurul tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda Türkiye geneli finale kalan dört esereödülü Bakanlık tarafından verilecektir. Ayrıca ABB Zabıta Dairesi Başkanlığı tarafından Ankara ilinden katılan ve Seçici Kurul tarafından değerlendirmeler sonucunda Özel Ödül Zabıta Dairesi Başkanlığı tarafından verilecektir.
 • Seçici Kurul tarafından her il için ayrıcabir değerlendirme yapılarak il bazında finale kalan üç eser belirlenerek ilgili Ticaret İl Müdürlüklerine bildirilecektir.
 • Bu öğrencilerin ödülleri ilgili Ticaret İl Müdürlükleri tarafından belirlenecek ve eser sahibineverilecektir.
 • Seçici Kurul değerlendirmesinde gizlilik ilkesi esastır. Seçici Kurul tarafından yapılan değerlendirme sonucunda hiçbir eserin ödüle layık görülmemesi durumunda Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü yarışmayı iptal etme hakkına sahiptir.

 

Tablo -2 Değerlendireme Kriterleri

ResimlerinDeğerlendirme Kriterleri Puan Derecesi
Derecelendirme En az 10 En fazla 20
1- Amaca uygunluk ilgili değerleri resimler ile ifade edebilme
2- Resimlerde kullandığı çizim tekniğin uygunluğu
3- Resimlerdeki yaratıcılık
4- Resimlerin görselliği
5- Resimlerin çerçeve düzeni ve kâğıdın temizliği,
TOPLAM

 

SEÇİCİ KURUL ÜYELERİ

 • Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Görsel Sanatlar Bölümü Öğretim Üyesi, Prof. Atilla İLKYAZ
 • Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Görsel Sanatlar Bölümü Öğretim Üyesi, Doç. Dr. Ayşegül TÜRK
 • Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Aile ve Tüketici Bilimleri Bölüm Başkanı Prof. Dr. Arzu ŞENER
 • Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü Destek Hizmetleri Eğitim ve Dış İlişkileri Dairesi Başkanı Dr. Yakup GÜZEL
 • Mehmet KOÇER – Tüketici Hakları Denetim Merkez Amiri Ankara Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı Temsilcisi

 

 

ÖDÜLLER

 • Birinci, ikinci, üçüncü, Mansiyon ve ABB Zabıta Dairesi Başkanlığı Özel Ödülü ile bu öğrencilerin eğitim gördüğü okullara tablo-3 deki ödüller verilecektir.

Tablo-3 Ödüller

Derece Öğrenciye Verilecek Ödülü Okula Verilecek Ödül
Birincilik Dizüstü Bilgisayar ve Başarı Plaketi Birincilik Plaketi
İkincilik Akıllı Cep Telefonu ve Başarı Plaketi İkincilik Plaketi
Üçüncülük Tablet ve Başarı Plaketi Üçüncülük Plaketi
Mansiyon Akıllı Cep Telefonu ve Başarı Plaketi Teşekkür Plaketi
Ankara Büyükşehir Belediyesi Özel Ödülü Dizüstü Bilgisayar ve Başarı Plaketi Özel Ödül Plaketi

 

YARIŞMA SONUÇ DUYURUSU

Yarışma sonuçları

ticaret.gov.tr

www.facebook.com/etuketici

twitter.com/etuketici

adreslerinden duyurulacaktır.

KATILIMCILARDAN İSTENİLENLER

 • Katılımcı tarafından imzalanmış “Fotoğraflı Katılım Formu ve Taahhütname”
 • Katılımcı tarafından gönderilen 35×50 formatında eserin aslı (orijinali)

 

ESERLERİN TESLİM GÜNÜ, YERİ VE ŞARTLARI

 • Eserler en geç 15 Şubat 2019 Cuma günü saat 17:00’de İllerde bulunan Ticaret İl Müdürlüğü sekretaryasına kapalı zarf içerisinde elden, posta veya kargo aracılığı ile teslim edilmelidir.
 • Kargo ücreti gönderene aittir.

 

ÖDÜL TÖRENİ TARİHİ

Ödül töreninin yeri ve saati Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğünün ticaret.gov.tr

www.facebook.com/etuketici

twitter.com/etuketici

İnternet sayfalarından ilan edilecektir. Ayrıca, katılımcılara resmi yazı ile bildirilecektir.

 

YARIŞMA SEKRETERYASI

İllerde Bulunan Ticaret İl Müdürlükleri ve Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü Destek Hizmetleri Eğitim ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı

 

 

Bilgi İçin :

Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü

Eğitim ve İstatistik Şube Müdürlüğü

Telefon           :0 312 449 44 73- 0 312 449 44 11

Fax                 : 0 312 449 45 22

e-posta            : E.Vural@gtb.gov.tr 

KATILIM FORMU