TÜKETİCİ HAKLARI Ortaokullar Arası Resim Yarışması

Eğitim çağındaki çocuklarımızı ve gençlerimizi bilinçli tüketim ve tüketici hakları konusunda bilinçlendirmek, farkındalık yaratmak, sanatsal çalışmalarını desteklemek, değerlendirmek, sergilemek ve kalıcı eserler bırakmaya özendirmek amacı ile Genel Müdürlüğümüzce 2019-2020 Eğitim Öğretim yılı içerisinde “Tüketici Hakları” konulu, ülke çapında resmi ve özel okulların, ortaokul 5.6.7.8. sınıf öğrencileri için RESİM YARIŞMASI düzenlenmiştir.

KONUSU : Tüketicinin temel ihtiyaçlarının karşılanması, sağlık ve güvenliği, bilgi
edinmesi, eğitilmesi, zararlarının giderilmesi, sağlıklı bir çevrede yaşaması, ekonomik çıkarlarının
korunması, seçebilmesi, temsil edilmesi, örgütlenmesi ve sesini duyurması tüketicilerin temel ve
evrensel haklarıdır. Bu bağlamda yarışma konusu “Tüketici Hakları” konusunda olacaktır.

TÜRÜ : Resim yarışması

AMACI : Eğitim çağındaki çocuklarımızı ve gençlerimizi bilinçli tüketim ve tüketici
hakları konusunda bilinçlendirmek, farkındalık yaratmak, sanatsal çalışmalarını desteklemek,
değerlendirmek, sergilemek ve kalıcı eserler bırakmaya özendirmek.

KAPSAMI : Tüm Türkiye’de resmi ve özel okular da eğitim ve öğretim gören ortaokul
5.6.7.8. sınıf öğrencileri

“TÜKETİCİ HAKLARI” KONULU RESİM YARIŞMASI ŞARTNAMESİ
• Yarışmaya katılım ücretsizdir.

• Ticaret Bakanlığı temsilcileri, Jüri üyeleri ile birinci dereceden yakınları (akrabaları) yarışmaya katılamazlar.

• Yarışma ortaokul 5,6,7 ve 8 inci sınıflar için yapılacaktır.

• Her öğrenci yarışmaya yalnız bir eserle katılacaktır.

• Resimler 35×50 ebadındaki resim kâğıdına çizilmelidir.

• Katılımcılar kendi anlatım biçimlerine uygun her türlü tekniği ve malzemeyi kullanmakta serbesttirler.

• Resimlerin aslı (orijinali) ve katılım formu, elden, posta veya kargo aracılığı ile İllerde bulunan Ticaret İl Müdürlüklerindeki yarışma sekretaryalarına teslim edecektir.
• Katılımcılar Ticaret Bakanlığı resmi internet sitesi https://www.ticaret.gov.tr/ adresinden, Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü https://www.facebook.com/etuketici/ ve https://twitter.com/etuketici sosyal medya hesaplarında yer alan “Başvuru Formu” ve “Yarışma Şartnamesi” ne ulaşabilir. Katılımcılar “Başvuru Formu” nu doldurmak ve resimlerini teslim etmek suretiyle başvuru yapabilirler.

• Kırışmış ve yıpranmış eserler kabul edilmeyecektir.

• Teslim tarihinden sonra yarışma sekretaryasına ulaşan eserler değerlendirmeye alınmayacaktır.

• Eserlerin postada görebileceği zararlardan ve postadan doğabilecek gecikmeden Bakanlığımız sorumlu değildir.

• Yarışmaya gönderilen resimler daha önce yayınlanmamış ya da her hangi bir ödül kazanmamış olmalıdır. Ya da kopyalanmış olmamalıdır.

• Yarışmaya gönderilecek eserlerin ön yüzüne hiçbir bilgi yazılmayacak ve eserin arka yüzünün sol alt köşesine tablo-1 de yer alan etikete yer verilecektir. Etiketsiz eserler kabul edilmeyecektir.

YARIŞMA TAKVİMİ :
Eserlerin Son Teslim Tarihi : 07 Şubat 2020 Cuma (mesai bitimine kadar)
Seçici Kurul Değerlendirmesi : 12-13 Şubat 2020 Çarşamba/Perşembe
Ödül Kazananların Açıklanması : Ayrıca Duyurulacaktır.
(Dünya Tüketiciler Günü kapsamında yapılacak olan tören sonrasında tüm yarışmacılara duyurulacak daha öncesinde duyuru yapılmayacaktır.)
Ödül Töreninin Düzenlenmesi : Ayrıca Duyurulacaktır.
Resimlerin Sergilenmesi : Dünya Tüketiciler Günü kapsamında yapılacak olan 23’ncü Tüketici Ödül Töreni Günü Sergilenecektir.

Şartname için TIKLAYINIZ..

Taahhütname için TIKLAYINIZ..