Tüketici Hakları Konulu Resim Yarışması

Tüketici Hakları Konulu Resim Yarışması

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi genel Müdürlüğü

 

BİLİNÇLİ TÜKETİM VE TÜKETİCİ HAKLARI KONULU

RESİM YARIŞMASI ŞARTNAMESİ

 

KONUSU                  : Tüketicinin temel ihtiyaçlarının karşılanması, sağlık ve güvenliği, bilgi edinmesi, eğitilmesi, zararlarının giderilmesi, sağlıklı bir çevrede yaşaması, ekonomik çıkarlarının korunması, seçebilmesi, temsil edilmesi, örgütlenmesi ve sesini duyurması tüketicilerin temel ve evrensel haklarıdır.

 

TÜRÜ                                   : Resim yarışması

 

AMACI                     : Eğitim çağındaki çocuklarımızı ve gençlerimizi bilinçli tüketim ve tüketici hakları konusunda bilinçlendirmek, farkındalık yaratmak, sanatsal çalışmalarını desteklemek, değerlendirmek, sergilemek ve kalıcı eserler bırakmaya özendirmek.

 

KAPSAMI                : Tüm Türkiye’de resmi ve özel okular da eğitim ve öğretim gören ortaokul 5.6.7.8. sınıf öğrencileri

 

GENEL KATILIM ŞARTLARI:

 • Yarışmaya Tüm Türkiye’deki resmi ve özel okullarda eğitim ve öğrenim gören ortaokul öğrencileri katılabilir.
 • Yarışmaya katılım ücretsizdir
 • Gümrük ve Ticaret Bakanlığı temsilcileri, Jüri üyeleri ile birinci dereceden yakınları (akrabaları) yarışmaya katılamazlar.
 • Yarışma ortaokul 5 – 8 inci sınıflar için yapılacaktır.
 • Yarışma koşulları okul müdürlüğü tarafından öğretmen ve öğrencilere duyurulacaktır.

 

 

 

 • Her öğrenci yarışmaya yalnız bir eserle katılacaktır.
 • Resimler 35×50 ebadındaki resim kâğıdına çizilmelidir.
 • Katılımcılar kendi anlatım biçimlerine uygun her türlü tekniği ve malzemeyi kullanmakta serbesttirler.
 • Resimlerin aslı (orijinali) ve katılım formu okulun resmi yazısı ekinde, elden, posta veya kargo aracılığı ile İllerde bulunan Ticaret İl Müdürlüklerindeki yarışma sekretaryalarına teslim edecektir.
 • Katılımcılar Gümrük ve Ticaret Bakanlığı resmi internet sitesi

adresinden, Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü https://www.facebook.com/etuketici/ ve https://twitter.com/etuketici sosyal medya hesaplarında yer alan “Başvuru Formu” ve “Yarışma Şartnamesi” ne ulaşabilir. Katılımcılar “Başvuru Formu” nu doldurmak ve resimlerini teslim etmek suretiyle başvuru yapabilirler.

 • Aksi durumda bu eserler değerlendirme dışı bırakılacaktır.
 • Kırışmış ve yıpranmış eserler kabul edilmeyecektir.
 • Teslim tarihinden sonra yarışma sekretaryasına ulaşan eserler değerlendirmeye alınmayacaktır.
 • Eserlerin postada görebileceği zararlardan ve postadan doğabilecek gecikmeden Bakanlığımız sorumlu değildir.
 • Yarışmaya gönderilen resimler daha önce yayınlanmamış ya da her hangi bir ödül kazanmamış olmalıdır. Ya da kopyalanmış olmamalıdır.
 • Siyasi amaçlara hizmet eden, genel ahlak kurallarına uymayan, hakaret içeren ve firma adı kullanılan eserler yarışma dışı kalacaktır.
 • Yarışmaya gönderilecek eserlerin ön yüzüne hiçbir bilgi yazılmayacak ve eserin arka yüzünün sol alt köşesine tablo-1 de yer alan etikete yer verilecektir.
 • Yarışmaya gönderilen resimler dereceye girsin ya da girmesin iade edilmeyecektir.
 • Yarışmada dereceye giren öğrencilerin ödülleri öğr ncinin kendisine teslim edilecektir.
 • Yarışmaya katılan tüm öğrenciler yarışma şartnamesinde e
 • yer alan şartları kabul etmiş sayılırlar.

 

 

Tablo-1 Etiket

(Etiket Doldurularak Gönderilecek Eserin Arka Yüzünün Sol Alt Köşesine Yapıştırılacak)

İLİ / İLÇE
Eserin Adı
Öğrencinin:
Adı ve soyadı
Sınıfı / Cinsiyeti
Okulun:
Adı
Adresi
Telefonu
e-posta

 

ESERLERİN YAYIMLANMASI VE TELİF HAKKI

 • Resimlerin basım, yayın, sergileme ve telif hakları eser sahibine ait olacaktır. İzin alınmadan basım, yayım ve paylaşımı yapılmayacaktır.
 • Katılımcılar Yarışma Şartnamesi ve Başvuru Formlarının tüm hükümlerini kabul ve taahhüt etmiş sayılır.
 • Şartname kapsamı dışında kalan hususlar ve anlaşmazlıkların çözümünde takdir yetkisi, Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne
 • Yarışmaya katılan eserler Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü arşivinde kalacaktır. Yazılı olarak talep edilmesi halinde eser sahibine iade edilebilecektir.
 • Katılımcı, yarışmaya gönderdiği eserin tümüyle kendisine ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. Eserlerin alıntı ve/veya çalıntı olmasından doğabilecek her türlü yasal sorumluluklar eser sahibine aittir.
 • Ödül alan katılımcıların beyan ve kabuller dışında hareket ettikleri anlaşılır ise elde ettikleri ödül, unvan ve her türlü kazanımları geri alınır.
 • Eser sahibi ile hak talebinde bulunan üçüncü şahıslar arasında doğabilecek maddi veya manevi uyuşmazlıklardan Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü sorumlu değildir.

 

 

 • Dereceye giren eserin sahibi ticari bir anlaşma yapmak istediğinde Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğünü yazılı olarak bilgilendirmekle yükümlüdür.

 

 

YARIŞMA TAKVİMİ                    :

İlk Başvuru Tarihi                              : 01 Kasım 2017 Pazartesi

Eserlerin Son Teslim Tarihi                : 02 Şubat 2018 Cuma (mesai bitimine kadar)

Seçici Kurul Değerlendirmesi            : 15-16 Şubat 2018 Perşembe / Cuma

Ödül Kazananları Açıklanması          : 01 Mart 2018 Perşembe

Ödül Törenin Düzenlenmesi             : Ayrıca Duyurulacaktır.

Resimlerin Sergilenmesi                     : Ödül Töreni Günü Sergilenecektir.

 

DEĞERLENDİRME

 • Yarışmaya katılacak eserler, Seçici Kurul tarafından tablo-2 deki kıstaslar doğrultusunda değerlendirilecektir.
 • Seçici Kurul tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda Türkiye geneli finale kalan üç esere ödülü Bakanlık tarafından verilecektir. Ayrıca ABB Zabıta Dairesi Başkanlığı tarafından Ankara ilinden katılan ve Seçici Kurul tarafından değerlendirmeler sonucunda Özel Ödül Zabıta Dairesi Başkanlığı tarafından verilecektir.
 • Seçici Kurul tarafından her il için ayrıca bir değerlendirme yapılarak il bazında finale kalan üç eser belirlenerek ilgili Ticaret İl Müdürlüklerine bildirilecektir.
 • Bu öğrencilerin ödülleri ilgili Ticaret İl Müdürlükleri tarafından belirlenecek ve eser sahibine verilecektir.
 • Seçici Kurul değerlendirmesinde gizlilik ilkesi esastır. Seçici Kurul tarafından yapılan değerlendirme sonucunda hiçbir eserin ödüle layık görülmemesi durumunda Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü yarışmayı iptal etme hakkına sahiptir.

 

 

 

 

 

Tablo -2 Değerlendireme Kriterleri

Resimlerin Değerlendirme Kriterleri Puan Derecesi
Derecelendirme En az 10 En fazla 20
1- Amaca uygunluk ilgili değerleri resimler ile ifade edebilme
2- Resimlerde kullandığı çizim tekniğin uygunluğu
3- Resimlerdeki yaratıcılık
4- Resimlerin görselliği
5- Resimlerin çerçeve düzeni ve kâğıdın temizliği,
TOPLAM

 

 

 

SEÇİCİ KURUL ÜYELERİ

 • Başkent Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Dekanı

Prof. Dr. Adnan TEPECİK

 • Gazi Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Görsel Sanatlar Bölümü Öğretim Üyesi

Doç. Dr. Ayşegül TÜRK

 • Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Aile ve Tüketici Bilimleri Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Müberra BABAOĞUL
 • Yakup GÜZEL – Destek Hizmetleri Eğitim ve Dış İlişkileri Dairesi Başkanı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü Temsilcisi
 • Mehmet KOÇER – Tüketici Hakları Denetim Merkez Amiri Ankara Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı Temsilcisi

 

 

ÖDÜLLER

 • Birinci, ikinci, üçüncü, Mansiyon ve ABB Zabıta Dairesi Başkanlığı Özel Ödülü ile bu öğrencilerin eğitim gördüğü okullara tablo-3 deki ödüller verilecektir.

 

 

 

 

 

 

Tablo-3 Ödüller  

 

Derece Öğrenciye Verilecek Ödülü Okula Verilecek Ödül
Birincilik Dizüstü Bilgisayar ve Başarı Plaketi Birincilik Plaketi
İkincilik Tablet Bilgisayar ve Başarı Plaketi İkincilik Plaketi
Üçüncülük Fotoğraf Makinesi ve Başarı Plaketi Üçüncülük Plaketi
Mansiyon MP4 müzik çalar, Flash Bellek ve Başarı Plaketi Teşekkür Plaketi
Ankara Büyükşehir Belediyesi Özel Ödülü Dizüstü Bilgisayar ve Başarı Plaketi Başarı Plaketi

 

YARIŞMA SONUÇ DUYURUSU

Yarışma sonuçları

,

adreslerinden duyurulacaktır.

KATILIMCILARDAN İSTENİLENLER

 • Katılımcı tarafından imzalanmış “Fotoğraflı Katılım Formu ve Taahhütname”
 • Katılımcı tarafından gönderilen 35×50 formatında eserin aslı (orijinali)

 

ESERLERİN TESLİM GÜNÜ, YERİ VE ŞARTLARI

 • Eserler en geç 02 Şubat 2018 Cuma günü saat 17:00’de İllerde bulunan Ticaret İl Müdürlüğü sekretaryasına kapalı zarf içerisinde elden, posta veya kargo aracılığı ile teslim edilmelidir.
 • Kargo ücreti gönderene aittir.

 

ÖDÜL TÖRENİ TARİHİ

Ödül töreninin yeri ve saati Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğünün

İnternet sayfalarından ilan edilecektir. Ayrıca, katılımcılara resmi yazı ile bildirilecektir.

YARIŞMA SEKRETERYASI

İllerde Bulunan Ticaret İl Müdürlükleri ve Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü Destek Hizmetleri Eğitim ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı

 

İletişim için:

Ticaret İl Müdürlükleri (Bknz. Tablo)

Devlet GÜLDAĞ (Mühendis) – Erkan VURAL (Memur)

Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü

Eğitim ve İstatistik Şube Müdürlüğü

Başvuru Adresi :

Ticaret İl Müdürlükleri (Bknz. Tablo)

Bilgi İçin :

Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü

Eğitim ve İstatistik Şube Müdürlüğü

Telefon           : 0 312 449 44 73 – 0 312 449 44 11

Fax                 : 0 312 449 45 22

e-posta            : E.Vural@gtb.gov.tr

Katılım Formunu indirmek için tıklayınız