TÜKÇEV 4. FOTOĞRAF AVCILARI RASTGELE FOTO SAFARİ YARIŞMASI

TÜKÇEV – TÜKETİCİ VE ÇEVRE EĞİTİM VAKFI NALLIHAN KUŞ CENNETİ 4. FOTOĞRAF AVCILARI RASTGELE FOTO SAFARİ YARIŞMASI ŞARTNAMESİ

YARIŞMA YERİ: Nallıhan Kuş Cenneti

YARIŞMA ADI: Fotoğraf Avcıları Rastgele (Foto Safari)

ORGANİZASYON: “Nallıhan Kuş Cenneti 4. Fotoğraf Avcıları Rastgele Fotoğraf Yarışması“; TÜKÇEV Tüketici ve Çevre Eğitim Vakfı tarafından düzenlenmektedir ve yürütücülüğü de TÜKÇEV tarafından gerçekleştirilecektir.

YARIŞMA KATEGORİSİ: Yarışma, Sayısal (dijital) Renkli veya Siyah-Beyaz (monokrom) fotoğraf olmak üzere tek kategorilidir.

YARIŞMA TARİHLERİ: 4 Haziran 2016 Cumartesi – 5 Haziran 2016 Pazar

AÇILIŞ TÖRENİ: 4 Haziran 2016 Cumartesi, saat:10.00

AÇILIŞ TÖRENİ YERİ: Nallıhan Kuş Cenneti Gözlem Merkezi

NALLIHAN TANITIM FOTOĞRAFLARI GÖSTERİSİ: 4 Haziran 2016 Cumartesi, saat: 11.00, Nallıhan Kuş Cenneti Gözlem Merkezi

YARIŞMANIN AMACI: Günümüzde çevre sorunları, doğa ve yaban hayatı üzerindeki baskısını giderek artırmaktadır. Amacımız; doğada yaşama mücadelesi veren canlı doğal varlıklarımızı korumak, onlara duyulan ilgi ve sevgiyi artırmak, çevre sorunlarından dolayı doğada yaşama mücadelesi veren canlıları fotoğraf yoluyla ölümsüzleştirmektir.
KONU: Nallıhan Kuş Cenneti’nde yaşayan özellikle kuşları görüntüleyerek avlamak, böylece fotoğraf avcılığını özendirmek, Kuş Cenneti’ndeki yaban hayatını ve doğal varlıkları ve peyzaj güzelliklerini fotoğraf ile ölümsüzleştirmektir.

YARIŞMA KURALLARI:
– Yarışmaya katılım ücretsizdir.
– Yarışma, Seçici Kurul Üyeleri ve TFSF temsilcisi ile birinci derece yakınları dışında, son başvuru tarihinde 18 yaşını doldurmuş amatör ve profesyonel bütün fotoğrafçılara açıktır.
– Fotoğraflar mutlaka Nallıhan Kuş Cenneti havzasında, Foto safari tarihlerinde (4-5 Haziran 2016) çekilmiş olmalıdır.
– Fotoğraflar; kuş, yaban hayatı ve doğal peyzaj görüntülerini kapsayacaktır. Fotoğraflarda teslim edilmeden önce renk, ton, keskinlik ve kadraj gibi düzenlemeler yapılabilir. Ancak fotoğraflara başka görüntüler eklenmemelidir. Gerek görüldüğü takdirde fotoğrafın orijinali istenebilecek, orijinal görüntünün teslim edilememesi durumunda fotoğraf diskalifiye edilecektir. Böyle bir durum diğer katılımcılar için bir hak anlamına gelmez.
– Çekim alanında, kuşları ve diğer canlı doğal yaşamı rahatsız edici insansız hava aracı (drone) ve benzeri motorlu araçlar kullanılmayacaktır.
– Yarışmacı kıyafetlerinin doğaya uygun renk ve donanımda olması ve sivrisinekler için önlem alınması tavsiye edilir.
– Çekim esnasında bölgenin doğal örtüsünün tahrip edilmemesi, yaban hayatına zarar verici hareketlerden kaçınılması ve kuşların özellikle yuvalarında fotoğrafının çekilmemesi şarttır.
– Yarışmacılar en fazla 4 (dört) adet, sayısal (dijital) renkli veya siyah-beyaz (monokrom) fotoğraf ile yarışmaya katılabilirler.
– Yarışmaya gönderilecek fotoğraflar, jpg/JPEG formatında, en yüksek sıkıştırılmış kalitede ve 300 dpi çözünürlükte kaydedilmeli, uzun kenarı en az 1980 piksel; dosya boyutu 1 Mb’tan küçük ve 4 Mb’tan da büyük olmamalıdır.
– Son başvuru tarihi 4 Haziran 2016 Cumartesi saat:15.00
– Başvurular nallihan@fotosafari.org.tr adresine, Adı Soyadı, telefonu ve e-posta adresleri belirtilerek yapılacaktır. Yarışmaya katılım belgeleri vakıftan veya yarışma yerinden alınabilecektir.
– Yarışmaya sadece www.tfsfonayliyarismalar.org adresinden yüklenen eserler kabul edilecektir. Baskı, CD/DVD veya mail (e-posta) ile katılım kabul edilmeyecektir. Yarışmaya Katılım için başvurmayan katılımcıların eserleri yarışma dışı tutulacaktır.
– Meydana gelebilecek kazalardan, sağlık sorunlarından ve benzeri olaylardan sorumluluk alınmaz. Ancak sahada bir sağlık ekibi ve ambulans bulunacaktır.
– Otopark alanı Davutoğlan Köyü okul bahçesi ve çevresidir.  Nitelik ve nicelik olarak şartnameye uymayan fotoğraflar yarışma dışı bırakılır.
– Haklarında TFSF olarak kısıtlılık kararı verilmiş kişiler yarışmaya katılamaz.  Yarışmaya gönderilen eserlerin göndericiye ait olması zorunludur. Yapıt kendisine ait olmadığı halde kendisininmiş gibi göstermeye ve seçici kurulu yanıltmaya yönelik her türlü müdahale ve değişikliği yapan katılımcı hakkında kural ihlali işlemi uygulanır.
– Kural ihlallerinde, Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF)’nin U/UA Yarışma Düzenleme Standartları Yönergesi’nin 13. Maddesi’ndeki yaptırımlar uygulanır. Kural ihlali
nedeniyle iptal edilen ödül ve/veya sergilemenin yeri boş bırakılır. Ödül verilmişse katılımcının ödülü geri vermesi gerekir. Bu durum, diğer ödül almış ve/veya alamamış yarışmacılara talep hakkı doğurmaz.
– Haklarında TFSF tarafından verilmiş kısıtlılık kararı devam edenler yarışmaya katılamaz.
– Yarışmaya katılanlar bu şartnamedeki bütün şartları kabul etmiş sayılır.

YARIŞMA TAKVİMİ:
– Yarışmanın Başlama Tarihi : 04 Haziran 2016 Cumartesi saat 08.00
– Yarışmanın Bitiş Tarihi : 05 Haziran 2016 Pazar saat 24.00
– Fotoğrafların Son Gönderim Tarihi : 10 Haziran 2016 Cuma saat 23.00 (TSI)
– Seçici Kurul Değerlendirmesi : 13 Haziran 2016 Pazartesi saat 11.00
– Sonuç Bildirimi : 14 Haziran 2016 Salı
– Ödül Töreni ve Sergi Tarihi : Daha sonra bildirilecektir.

ÖDÜLLER:
Birincilik 4000.- TL
İkincilik 3000.- TL
Üçüncülük 2000.- TL
Mansiyon (5 adet) 1000.- TL
Sergileme (42 adet) Nallıhan İpek İğne Oyaları

İLETİŞİM:
www.fotosafari.org.tr TÜKÇEV – TÜKETİCİ VE ÇEVRE EĞİTİM VAKFI TEL: 0312 441 95 00 – FAX: 0312 441 99 08 – E-posta: nallihan@fotosafari.org.tr