TÜBİTAK’tan Bilim Merkezlerine Yerli Katkı Çağrısı

TÜBİTAK TEYDEB, Bilim Merkezleri’nde sergilenecek ürünlerin tasarımının yurt içi kaynaklarla yapılması ve prototipinin geliştirilmesi projelerini 1511 Destek Programı kapsamında Ekim ayında açacağı çağrı ile destekleyecek.

TÜBİTAK, kurulacak Bilim Merkezleri’nde sergilenecek ürün ve deney setlerindeki yerli katkıyı artırmak için yeni bir çağrı programı açıyor.

TÜBİTAK koordinasyonunda, çağrı kapsamına yönelik bilgi ve deneyim paylaşımı sağlamak amacıyla, akademisyenler, Bilim Merkezi Yöneticileri, ilgili sivil toplum kuruluşları ve firmaların temsilcilerinden oluşan bir çalıştay düzenlenecek. Çalıştayda ortaya çıkan görüşler doğrultusunda çağrı kapsamında hangi temalar altından hangi ürün ve deney setlerinin geliştirileceği belirlenerek çağrı dokümanı oluşturulacak.

TÜBİTAK’ın, ‘bilimin yaygınlaştırılması misyonu’nun bir uzantısı olarak kurulması ve ülke çapında sayılarının artırılması kararlaştırılan Bilim Merkezleri için, 27 Mart 2008 tarihinde Büyükşehir Belediyeleri’ne yönelik olarak “Bilim Merkezi Kurulması Çağrısı” yayınlandı. Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu’nun 23. toplantısında, özellikle çocukların ve gençlerin bilime olan ilgi ve meraklarını artıracak, teknolojiyi daha doğru kullanmalarını sağlayacak bilim merkezlerinin, 2016 yılı itibariyle tüm büyükşehirlerde, 2023 yılı itibariyle tüm illerde kurulmasına yönelik çalışmaların yerel yönetimlerle işbirliği halinde gerçekleştirilmesine karar verildi.