TÜBİTAK Yurt Dışı Bilimsel Etkinliklere Katılma Desteği 2014 Şubat Desteklenenleri

Desteklenen kişilerin etkinlik dönüşünde yapması gerekenler:

Öğretim elemanları bağlı oldukları dekanlıklardan, diğer kurumlardan başvuranlar ise kurumlarının üst makamlarından destek alıp almadıklarını ve etkinlik için izin aldıklarını belirten resmi bir yazı (göndermeleri koşuluyla desteğin miktarı belirlenerek kesinleşecektir)
Başka bir yerden destek alınması durumunda başvuru sahibinin alacağı toplam destek miktarı yapılan harcamaların (sadece yol, kongre kayıt ücreti ve konaklama) toplamından fazla olması halinde bu fazla miktar TÜBİTAK tarafından yapılacak destekten düşürülür.
Web sayfamızdaki Dizi Pusulası ve harcama belgelerinin asılları, (eklenecek harcama belgelerinin sadece uçak bileti, kayıt belgesi, otel faturası asılları. (Dizi Pusulasına belgeler yazılıp kongre tarihindeki Merkez Bankası döviz satış kurundan TL’ye çevrilecek ve imzalanacak.)
www.tubitak.gov.tr/bideb/2224 adresinde İzleme/Formlar kısmındaki Rapor Formu
Banka adı, şube adı, şube kodu, hesap numarası, Iban no ve ili’ni içeren bir dilekçe ile gönderilmesi durumunda destek ödenebilecektir.

2224 YURT DIŞI BİLİMSEL ETKİNLİKLERE KATILMA DESTEĞİ 2014 ŞUBAT AYI
DESTEKLENENLER LİSTESİ

ÜNVANI ADI SOYADI ALANI MİKTAR
(TL)
Diğer ABDÜLKADİR GENEL İlköğretim Fen Bilgisi Öğretmenliği 3.345
Yrd. Doç. Dr. AYBÜKE PABUÇCU Kimya Eğitimi 3.345
Doktora Öğrencisi AYSU YURDUŞEN Malzeme Bilimi ve Mühendisliği 3.345
Doktora Öğrencisi AYSUN BOZANTA Bilişim Bilimleri 2.230
Yrd. Doç. Dr. BEKEN SAATÇİOĞLU Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Bilimi 2.230
Doç. Dr. BEZEN COŞKUN Uluslararası İlişkiler 2.900
Yrd. Doç. Dr. CEM OKAN TUNCEL Ekonomi 3.345
Yrd. Doç. Dr. EBRU ERTUGAL ÖZVEREN Siyaset Bilimi 3.345
Doktora Öğrencisi EMRE EREN KORKMAZ Uluslararası İlişkiler 2.230
Doktora Öğrencisi ERDEM ŞENNİK Fizik 3.345
Prof. Dr. ERSİ KALFOĞLU Tıp 3.345
Dr. ESRA BALGALMIŞ İlköğretim 3.345
Doktora Öğrencisi EZGİ DÜNDAR TEKKAYA Malzeme Bilimi ve Mühendisliği 3.345
Yüksek Lisans Öğrencisi FARUK AKKUŞ Dil Bilimi 3.345
Dr. FATİH ÇAĞLAYAN MERCAN Fizik Eğitimi 3.345
Yüksek Lisans Öğrencisi FİRDEVS İCLAL KARATAŞ Matematik Eğitimi 3.345
Doç. Dr. HÜLYA GÜLAY OGELMAN Okul Öncesi Eğitimi 2.230
Doktora Öğrencisi İSMAİL YÜKSEL GENÇ Su Ürünleri 3.345
Doktora Öğrencisi KADER BİLİCAN Fen Bilgisi Öğretmenliği 3.345
Doktora Öğrencisi KEREM GABRİEL ÖKTEM Siyaset Bilimi 3.345
Yüksek Lisans Öğrencisi MEHMET ARAS Fizik 3.345
Doktora Öğrencisi MEHTAP KARA BENMUTLU Uluslararası İlişkiler 2.900
Doç. Dr. MELİS BEHLİL Radyo, Sinema ve Televizyon 3.345
Yüksek Lisans Öğrencisi MELTEM IRMAK Fen Eğitimi 3.345
Doktora Öğrencisi MERVE SENEM AVAZ Malzeme Bilimi ve Mühendisliği 3.345
Yüksek Lisans Öğrencisi MERVE ÜLKÜ TURGUT Pazarlama 2.000
Doç. Dr. MURAT GÜNEL İlköğretim 3.345
Doç. Dr. NEJLA YÜRÜK Fen Eğitimi 3.345
Dr. NEVZAT ÖZEL Bilgi ve Belge Yönetimi 2.230
Yrd. Doç. Dr. OKTAY BEKTAŞ Fen Eğitimi 3.345
Doktora Mezunu SEDAT KULA Güvenlik 3.345
Prof. Dr. SEVİM KÖSE Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği 3.345
Desteklenen kişilerin etkinlik dönüşünde yapması gerekenler:
1-Öğretim elemanları bağlı oldukları dekanlıklardan, diğer kurumlardan başvuranlar ise kurumlarının üst
makamlarından destek alıp almadıklarını ve etkinlik için izin aldıklarını belirten resmi bir yazı (göndermeleri koşuluyla desteğin miktarı
belirlenerek kesinleşecektir),
Başka bir yerden destek alınması durumunda başvuru sahibinin alacağı toplam destek miktarı yapılan harcamaların (sadece yol,
kongre kayıt ücreti ve konaklama) toplamından fazla olması halinde bu fazla miktar TÜBİTAK tarafından yapılacak destekten
düşürülür.
2-Web sayfamızdaki Dizi Pusulası ve harcama belgelerinin asılları, (eklenecek harcama belgelerinin sadece uçak bileti, kayıt belgesi,
otel faturası asılları. Dizi Pusulasına belgeler yazılıp kongre tarihindeki Merkez Bankası döviz satış kurundan TL’ye çevrilecek ve
imzalanacak.)
3-www.tubitak.gov.tr/bideb/2224 adresinde İzleme/Formlar kısmındaki Rapor Formu,
4-Banka adı, şube adı, şube kodu, hesap numarası, Iban no ve ili’ni içeren bir dilekçe ile gönderilmesi durumunda destek
ödenebilecektir.
2224 YURT DIŞI BİLİMSEL ETKİNLİKLERE KATILMA DESTEĞİ 2014 ŞUBAT AYI
DESTEKLENENLER LİSTESİÜNVANI ADI SOYADI ALANI MİKTAR
(TL)
2224 YURT DIŞI BİLİMSEL ETKİNLİKLERE KATILMA DESTEĞİ 2014 ŞUBAT AYI
DESTEKLENENLER LİSTESİ
Doktora Öğrencisi SİNEM TOKCAER Lojistik Yönetimi 2.230
Doç. Dr. ŞEN BİLİN NEYAPTI Ekonomi 3.345
Doktora Öğrencisi ŞEYDA BÜLBÜL Şehir ve Bölge Planlama 2.230
Dr. UTKU BARIŞ BALABAN Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri 3.345
Yüksek Lisans Öğrencisi ÜMİT KAVAK Astronomi ve Uzay Bilimleri 2.230
Doktora Öğrencisi VELİ ONGUN ÖZÇELİK Nanoteknoloji 3.345
Doktora Öğrencisi YAKUP ÖZ Eğitim Yönetimi, Teftişi, Ekonomisi ve Planlaması 2.900
Dr. ZÜLEYHA ÖZLEM KOCABAŞ ATAKLI Malzeme Bilimi ve Mühendisliği 3.345