TÜBİTAK Üniversitelilerin Proje Yarışması Başvuruları 2017

TÜBİTAK Üniversitelilerin Proje Yarışması Başvuruları 2017

TÜBİTAK Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı (BİDEB) tarafından, üniversite öğrencilerini, ülkenin ihtiyaç duyduğu öncelikli alanlarda çalışmalar yapmaya yönlendirmek ve özendirmek amacıyla, 2013 yılından bu yana düzenlenen yarışmalara, 2015 yılında 296, 2016’da ise 508 proje başvurusunda bulunuldu. Bu yıl beşincisi düzenlenen etkinlikte ön inceleme ve değerlendirmeden geçen projeler final sergisinde dereceye girmek için yarışacak. Ekim ayında yapılması planlanan ödül töreninde, dereceye giren projeler açıklanacak ve sahipleri ödüllendirilecek.

Başvurular 12 Haziran’a Kadar Sürecek

Sanayiye Yönelik Lisans Bitirme Tezleri Yarışmasında, mühendislik, teknoloji, doğa, sosyal, beşeri, tıbbi ve tarımsal bilimler bölümlerinde öğrenim gören lisans öğrencilerinin, bitirme tezlerinde uygulama potansiyeli yüksek ürün ve süreç geliştirme alanlarında, sanayi ve iş dünyasıyla ortak çalışarak geleceğe yönelik projeler üretmeleri hedefleniyor.

Girişimcilik ve Yenilikçilik Yarışmasında da girişimcilik ve yenilikçilik fikrinin ön lisans, lisans ve lisansüstü öğrencileri arasındaki önemini artırmak, yenilikçi ve girişimci fikirleri desteklemek ve genç beyinlerin araştırma kültürüne sahip olmalarını sağlamak amaçlanıyor. Yarışmaya 2017 yılında Çevre ve Enerji Teknolojileri ve Akıllı / Sürdürülebilir Şehirler Kategorileri eklenmiştir, böylelikle mevcut kategori sayısı altıya yükselmiştir.

Üniversite Öğrencileri Yazılım Projeleri Yarışmasında ise lisans öğrencilerinin somut projeler geliştirerek, ülkenin uluslararası rekabet gücünün artırılmasına, yerel sektörün gelişimine katkı sağlanması ve bu doğrultuda gençlerin bilgi ve becerilerini geliştirmek hedefleniyor. Yarışmaya 2017 yılında Güvenlik Uygulamaları ve Sanal Gerçeklik Kategorileri eklenmiştir, böylelikle mevcut kategori sayısı altıya yükselmiştir.

Yarışmalar için başvurular, 12 Haziran’a kadar devam edecek!