TÜBİTAK Üniversite Öğrencileri Yazılım Projeleri Yarışması

TÜBİTAK Üniversite Öğrencileri Yazılım Projeleri Yarışması

Bu programın amacı, lisans öğrencilerini ülkemizin sorunlarına yönelik olarak yenilikçi ve girişimci bir şekilde bilişim teknolojilerini kullanarak çözüm üretmeleri ve bu doğrultuda bilgi ve becerilerini geliştirmeleri konusunda teşvik etmektir.

Yarışma Kategorileri

1. Bilimsel Çözümler: Paralel İşleme, Büyük Veri, Makine İşletimi, Yapay Zeka, Veri Tabanı, Gömülü Sistemler vb. alanları kapsar.

2. Akıllı ve Teknolojik Çözümler: Eğitim, Sağlık, E-Devlet, Yaşam Kolaylaştırıcı Çözümler vb. alanları içerir.

3. Sosyal Yaşam ve Eğlence Uygulamaları: Mobil Uygulamalar, Sosyal Ağlar, Oyun, İletişim vb. alanları içerir.

4. Açık Kaynaklı Yazılım Uygulamaları: Standish Group tarafından yayınlanan 2008 tarihli bir rapora göre açık kaynak yazılımlar tüketicilere yılda 60 milyar dolar büyüklüğünde tasarruf sağlamaktadır. Türkiye gibi gelişmekte olan ülkeler açık kaynak yazılım kullanarak ciddi tasarruflar sağlayabilirler. Bu amaçla bu yılki temalardan birisi “açık kaynak yazılım uygulamaları” olarak seçilmiş ve bu konuda farkındalığın oluşması amaçlanmıştır.

Açık kaynak yazılım projeleri, kaynak kodları açık olan herhangi bir yazılım projesi olabilir. Ancak bu alanda proje başvuruları, geliştirilen yazılımın etkisi ve teknik derinliği gözönünde tutularak değerlendirilecektir. Yeni geliştirilecek açık kaynak yazılım projeleri ve örneğin Apache (bkz.www.apache.org) benzeri açık yazılım projelerine yapılan katkılar etkisi yüksek projeler olarak değerlendirilecektir.

Açık kaynak yazılım projeleri uygulanabilirlik, potansiyel etki (yeniden kullanılabilirlik, popülerlik, vb.), yenilik, teknik derinlik ve olgunluğa benzer kriterlere göre değerlendirilecektir.

5. Güvenlik Uygulamaları; Ulusal Güvenlik, Siber Güvenlik, Bilgi Güvenliği, Kişi ve Toplum Güvenliği vb. alanları içerir.

6. Sanal Gerçeklik
; Bilgisayar teknolojileriyle oluşturulan gerçek olmayan ortamları içeren projeleri kapsar.

Süreç

Proje başvuruları http://e-bideb.tubitak.gov.tr adresinde yer alan başvuruya açık programlar kısmından belirlenen başvuru tarihleri arasında öğrenci tarafından çevrimiçi olarak yapılacaktır. Birden fazla öğrenci tarafından hazırlanan projelerde sisteme bir öğrenci giriş yapacak ve diğer öğrencilerin ve akademik danışmanın bilgilerini de sisteme girecektir. Online başvuru sırasında istenilen tüm belgeler PDF formatında yüklenecektir. Online başvuru onaylandıktan sonra sistemden alınacak proje başvurunun çıktısı öğrenci/ler ve Akademik Danışman tarafından imzalanacaktır. Islak imzalı başvuru formu en geç son başvuru tarihini takip eden 3. işgününün mesai bitimine kadar TÜBİTAK Tunus Cad. No. 80, Kavaklıdere – ANKARA adresine kargo yoluyla veya elden teslim edilecektir.

Önemli Hususlar

Belirtilen teslim tarihinden sonra teslim edilen, eksik veya yanlış bilgi/belge ile yapılan başvurular ve başvuru sisteminde çevrimiçi başvuru yapıldıktan sonra onayı kaldırılmış projeler kabul edilmeyecektir.

Kimler Başvurabilir

1. Bu programa Türkiye ve K.K.T.C.’de bulunan üniversitelerde ön lisans ve lisans eğitimi görmekte olan öğrenciler başvuru yapabilir.

2. Yarışmaya bireysel olarak veya en fazla üç kişiden oluşan gruplar halinde başvuru yapılabilir. Proje 3’ten fazla kişi tarafından hazırlandıysa, proje ekibinin ortak kararıyla ekip üyeleri arasından 3 kişi seçilerek başvuru yapılabilir. Bu durumda ilgili projenin finale (3. aşama değerlendirmesine) geçmesi halinde başvuru ekibi dışında kalan ekip üyelerinden, kendilerini temsil yetkisini başvuruda adı geçen ekip üyelerine bıraktıklarını ve yarışma kapsamında hak talebinde bulunmayacaklarını taahhüt eden noter onaylı muvafakatname istenir.

3. Yarışmacılar ilan edilen yazılı kategorilerinden sadece birine başvuru yapabilirler. Başvuru ekip adına proje yürütücüsü tarafından yapılır.

4. Adaylar projelerini zorunlu olmamakla birlikte isterlerse 1 proje danışmanı rehberliğinde hazırlayabilirler. Akademik danışmanlar birden fazla projede rehberlik yapabilir.

5. Yarışmaya başvuru yapılacak projeler, yarışma web sayfasında ve proje hazırlama rehberinde belirtilen kriterlere uygun olarak hazırlanacaktır.

Başvuru Formları

Öğrenci belgesi
Etik kurul belgesi gerektiren hallerde ilgili Etik Kuruldan alınacak izin yazısı (Kurumumuza sunulan proje önerileri, insan ve hayvanların (materyal/veriler dahil) deneysel ya da diğer bilimsel amaçlarla kullanılmasını öngörüyor ise başvuru öncesinde Etik Kurul Onay Belgesi alınması gerekmektedir.)
Proje raporu (Proje hazırlama rehberine uygun olarak hazırlanması gerekmektedir.)
Yukarıdaki belgelerin http://e-bideb.tubitak.gov.tr adresinden yapılacak başvuru sırasında çevrimiçi olarak yüklenmesi yeterlidir. Başvuru onaylandıktan sonra sistem tarafından başvuru formu oluşturulmaktadır. Bu formun çıktısının alınması ve TÜBİTAK BİDEB’e imzalı olarak gönderilmesi gereklidir. (Grup halinde yapılan başvurularda tüm başvuru sahipleri tarafından belgenin imzalanması istenmektedir. )

Başvuru koşullarından herhangi birini sağlamayan, çevrimiçi başvurusunu onaylamayan, belgeleri tam olmayan, başvuru onay formunun çıktısı ilanda belirtilen süre içerisinde BİDEB’e ulaşmayan veya faksla yapılan başvurular işleme konulmayacaktır.

Başvuru Tarihleri

Planlanan Başvuru Tarihleri: 22 Mayıs – 12 Haziran 2017

(Başvuruların son gününde sistem 17.30’da kapanacaktır.)

Islak İmzalı Başvuru Onay Formunun Teslimi İçin Son Tarih: Son başvuru tarihini takip eden 3. iş günü (Mesai Bitimine Kadar)

e-Başvuru
Başvurular internet üzerinden http://e-bideb.tubitak.gov.tr adresinden yapılmaktadır.

 

Ödül ve Destekler

Değerlendirmeler sonucunda her kategoride ilk üç dereceyi paylaşan öğrenciler ve danışmanlarına aşağıda belirtilen miktarda para ödülü verilecektir.

DERECE ÖĞRENCİ ÖDÜLÜ DANIŞMAN ÖDÜLÜ
BİRİNCİLİK 10.000 TL 5.000 TL
İKİNCİLİK 7.500 TL 3.750 TL
ÜÇÜNCÜLÜK 5.000 TL 2.500 TL
Not: Birden çok projeye danışmanlık yapılması durumunda sadece bir proje için ödül ödenir.

Üniversite Öğrencileri Yazılım Projeleri Yarışması Rehberi’ne ulaşmak için lütfen aşağıdaki iletişim bilgilerini kullanınız.

İletişim

TÜBİTAK-BİDEB 2242
ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ YAZILIM PROJELERİ YARIŞMASI

TÜBİTAK Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı Akay Caddesi No:6
06420 Bakanlıklar / ANKARA
Tel : 0 312 444 66 90
E-posta: [email protected]

Yarışma ile ilgili gelen soru/cevapları forum.tubitak.gov.tr internet adresinde bulabilir, ayrıca yeni sorularınızı forum üzerinden iletebilirsiniz.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.