TÜBİTAK Tarih Araştırma Projesi 4

TÜBİTAK Tarih Araştırma Projesi 4

Seko’dan Mustafa Paşa Mahallesine

Projemiz, kentsel tarih algısının toplumda ne kadar bilindiğini, toplumun yaşadığı çevreyi ne kadar merak ettiğini sorgulamış ve örnek seçtiğimiz bir mahallenin tarihini ortaya koyarak kentsel tarih bilincinin arttırılması için öneriler sunmayı ve faaliyetler yapmayı hedeflemiştir. Projemizde örnek seçtiğimiz mahalle Elazığ’ın Mustafa Paşa mahallesidir. Örnek olarak bu mahalleyi seçmemizin sebebi hakkında sadece bir kitap yazılmış olması ve bu kitabın da eksik yönlerinin bulunmasıdır. Bunlarla beraber mahalle Osmanlı İmparatorluğu döneminde kurulmasına rağmen tarihi vasfını kaybetmiş ve oturanları tarafından yeterince tanınmamıştır. Aynı zamanda, yaptığımız ön çalışmaların bize mahallede korunmaya muhtaç kültürel-tarihi mirasların olduğunu göstermesi de bu mahalleyi seçmemizde önemli bir etkendir.

Projede önce kentin kuruluşu ve mahallenin tarihi araştırılmış, sonrasında ise yapılan anketler ile elde ettiğimiz bulgular mahalle hafızasında sorgulanmıştır. Bunlarla birlikte kentte yapılan anketlerde “kentsel tarih bilinci*üzerine bazı sorular sorulmuş ve şu şekilde cevaplar alınmıştır:
“İnsanların yaşadığı çevreyi tarihi anlamda tanımaları ile ne hissedecekleri* sorusuna %30 oranında “Daha çok sahiplenirim* cevabı verilmiş, %56 oranında ise “Yaşadığım çevre benim için daha çok anlamlanır.” cevabı verilmiştir. “Yaşadığınız yerin tarihini merak ettiniz mi?” sorusuna %64 oranında evet cevabı, %36 oranında ise hayır cevabı verilmiştir. Bununla birlikte “Yaşadığınız yerin tarihini okudunuz mu?” sorusuna ise %14 oranında evet cevabı verilmiştir. Bu sonuçlarda da görüldüğü gibi kentsel tarihin bilinmesi insanları kentlerine, yaşadıkları çevreye daha ilgili hale getirecektir. Ancak yerel tarih halk tarafından merak edilse de bu merakın giderilmediği görülmektedir.

Projemizde elde edilen veriler ışığında; kentte ve mahallede yerel bilincin arttırılmasına yönelik öneriler ortaya konulmuş ve faaliyetler yapılmıştır.

ELEZIĞ KAYA KARAKAYA FEN LİSESİ

Danışman: Mustafa Balaban

Proje Öğrencisi
HALDUN BARIŞ