TÜBİTAK Tarih Araştırma Projesi 14

TÜBİTAK Tarih Araştırma Projesi 14

Tarihi Konulu Filmlerde Canlandırılan Kahramanların Lise Öğrencileri Üzerinde Tarihsel Bilinç ve Farkındalık

Yaratma Düzeyi: Cüneyt Arkın Örneği

Son yıllarda teknolojinin gelişmesine bağlı olarak Eğitim Bilimleri alanında da gelişmeler yaşanmıştır. Bu teknolojilerin okul ortamına aktarılması özellikle sözel alan derslerinde kendini göstermiştir. Edebiyat Coğrafya, Tarih gibi öğrencilere daha çok soyut, havada kalan bilgilerin aktarıldığı derslerde öğretmenler bilgileri somutlaştırabilmek için öğrencilere film gösterilmesi yolunu izlemeye başlamışlardır.

Özellikle tarih derslerinde konuların filmler yardımıyla desteklenmesi öğrencilerin geçmişte yaşayan insanların günlük yaşamı, giyimi, kuşamı gibi konularda bilgi sahibi olmasını sağlamaktadır. Böylece öğrencilerin geçmiş ile günümüz arasında bağ kurması daha kolay olmaktadır.

Tarih dersinde karşılaşılan en büyük sorunlardan birisi öğrencilerin geçmişteki olayları içinde bulundukları dönemin şartlarına göre değerlendirmeye çalışmalarıdır. Tarih derslerinde filmlerin kullanılması öğrencilere her olayın meydana geldiği dönemin şartlan içerisinde değerlendirilmesi gerektiğini öğretmektedir.

Proje, yukarıda sayılan etkiler yanında tarih derslerinde birer öğretim materyali olarak kullanılan tarihi konulu filmlerin lise öğrencileri üzerindeki tarihsel bilinç ve farkındalık yaratma düzeyini belirlemeyi hedeflemektedir. Bu düzey belirlenirken beyaz perdede Cüneyt Arkın tarafından hayat verilen kahramanlar üzerinden hareket edilmiştir. Cüneyt Arkın’ın seçilmesinin nedeni küçük yaşlardan başlayarak bütün öğrencilerin en az bir defa bu filmleri izlemiş olmasıdır.

MERSİN MUT TEKNİK VE ENDÜSTRİ MESLEK LİSESİ
Danışman: Cihan DAUD

Proje Öğrencileri
Rukiye Çelik
Melike TAŞKIN

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
lütfen isminizi buraya girin

20 + 18 =