TÜBİTAK Tarih Araştırma Projesi 12

TÜBİTAK Tarih Araştırma Projesi 12

Bozkırda Bir Gülistan: Zeytinoğlu Halk Kütüphanesi

Kütüphaneler bilginin kayıt altına alınıp erişilebilir hale getirildiği kurumlardır. Ülkemizin 900 yıllık bir kütüphane geleneği vardır. Zeytinoğlu Halk Kütüphanesi de 120 yıllık bir geçmişe sahiptir. Kültür hayatımız bakımından çok önemli olduğunu düşündüğümüz bu kuruma çevremizde yeteri kadar değer verilmediğini, kurumun yeteri kadar tanınmadığını ve içindeki eserlerin bilinmediğini gördük. Yaptığımız anketin sonuçları da bu kanımızı güçlendirdi.

Bu çalışmamızın amacı bu kütüphaneyi tanıtmak ve araştırmacıların dikkatine sunmaktır. Zeytinoğlu Halk Kütüphanesi içinde el yazması eser bulunan Türkiye’deki 28 kütüphaneden biridir. El yazması eser sayısı bakımından 20. sıradadır. Kütüphanede 1291 adet el yazması, 4407 adet de Arap alfabesiyle basılmış eser bulunmaktadır. Bu eserler kütüphaneye Zeytinoğlu ailesi tarafından bağışlanmıştır. Bu nadide eserler, birkaç kez yok olma tehlikesi geçirmiştir.

Kütüphanenin tanıtılması ve bilinirliğinin arttırılması için yerel bir televizyon kanalında program yapılmıştır. Ayrıca akademik ve idari çevrelerle görüşmeler ve tanıtım sunumları yapılmıştır. Bu programlar ve sunumlardan çok olumlu dönütler alınmıştır.

Sonuç olarak, Zeytinoğlu ailesi gibi aileler minnetle anılmalı, günümüz nesline ve gelecek nesillere tanıtılmalıdır. Bu tür kültür hizmetlerini yapacak kişi ve ailelere örnek gösterilmelidir. Kütüphanede bulunan yazma eserler önemli birer bilim, kültür ve sanat hâzinesidir. Bu eserler araştırmacıların dikkatine sunularak, transkriptleri yapılmalı, günümüz Türkçesine kazandırılmalıdır.

Özel Yavuz Selim Anadolu Lisesi, Tavşanlı, KÜTAHYA

Danışman: Rabiye Gülcü

Proje Öğrencileri
ŞULE ÇETİN
NURHAYAT İNCİ