TÜBİTAK Sosyoloji Araştırma Projesi

TÜBİTAK Sosyoloji Araştırma Projesi

“Ortaöğretim Öğrencilerinin Savaşa İlişkin Görüşlerinin Değerlendirilmesi”(Uşak İli Örneği)
Modern dünyada savaş halen toplumlann siyasetine, ekonomisine ve sosyal yapısına yön veren, insanları psikolojik bakımdan etkileyen, özellikle gençlerin dünyaya bakışını belirleyen faktörlerin başında gelmektedir. Birkaç yıldır coğrafi çevremizde ve özellikle hemen sınınmızda patlak veren çatışma ve savaş haberleri basınımızda geniş yer bulmakta, gündemimizi meşgul etmektedir. Bu gelişmeler esnasında öğrencilerimizin bu haberleri nasıl izlediği, konu ile ilgili hangi düşüncelere sahip olduğu konusu bizde merak uyandırmış ve araştırmamıza temel teşkil etmiştir. Projemizde ortaöğretim öğrencilerinin savaşla ilgili görüşleri incelenmesi amaçlanmıştır.

Bu araştırmanın evrenini Uşak merkezdeki 27 Ortaöğretim kurumunda öğrenim görmekte olan 6050 erkek 6016 kız öğrenci olmak üzere toplam 12066 öğrenci oluşturmaktadır, örneklemini ise Uşak il merkezinde bulunan ortaöğretimde öğrenim gören öğrencilerin tümünü temsil edebilecek şekilde belirlenen 672 öğrenci oluşturmaktadır.
Bu projede veri toplama aracı olarak iki bölüm halinde hazırladığımız anketin birinci bölümünde kişisel bilgi formu, ikinci bölümünde ise 5’li Likert Ölçeği ile hazırladığımız savaşla ilgili görüşlerine yönelik ifadeler yer almaktadır. Elde edilen verilerin istatistiksel çözümlenmesinde SPSS 17.0( Sosyal Bilimler için İstatistik Programı) paket programından yararlanılmıştır.

Araştırma sonuçlarına göre; öğrencilerin büyük çoğunluğu gündemdeki siyasi gelişmeleri takip etmemektedir, savaşçılık özelliğinin sonradan kazanılan bir özellik olduğunu ve savaşların engellenebilir olduğunu düşünmektedir, öğrenciler savaşın, sorunların çözümünde etkili bir yol olmadığını ve hiçbir durumda savaşın tek çare olmadığını düşünüyor,komşu ülkelerimizde yaşanabilecek bir savaşın ülkemize sıçrama ihtimalinden endişeleniyor ve ülke olarak savaşa her zaman hazırlıklı olmamız gerektiğini düşünüyor. Ayrıca öğrencilerin savaşa ilişkin görüşleri değişkenlere göre farklılık göstermektedir.

UŞAK FEN LİSESİ

Danışman: Handan Pulat

Proje Öğrencileri
HİLAL DOĞRU
NEHİR GENCER

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
lütfen isminizi buraya girin

fourteen + 5 =