TÜBİTAK Sosyoloji Araştırma Projesi 6

TÜBİTAK Sosyoloji Araştırma Projesi 6

“Bugün Ne Giysem?”Okulları
(Serbest Kıyafet Uygulamasının Veli Öğrenci ve Öğretmenler Üzerinde Oluşturduğu Algı)

Deneyin Amacı: Bu projenin amacı, MEB in okullardaki kılık kıyafet yönetmeliğinde yaptığı değişiklikle uygulamaya geçecek olan kıyafet serbestliğinin, Ahlat örneği ile veliler, öğrenciler ve öğretmenler üzerinde nasıl bir algı oluşturduğunu araştırmaktır.

Bu yönetmelik ile ilgili öğrenci, öğretmen ve veliler farklı düşüncelere sahiptirler. Kıyafet serbestliğinin sadece bir “serbest kıyafet özgürlüğü” demek olmadığı, bununla birlikte olumlu getirilerinin yanında olumsuz yönlerinin de olacağı kabul görmektedir. Bizim temel hipotezimiz; kıyafet serbestliği konusuna, veli ve öğretmenlerin öğrencilerden daha olumsuz baktığı şeklindedir. Serbest kıyafet uygulaması hakkında görüşlerin veli, öğretmen ve öğrenci üçgeninde nasıl değiştiğini ve nasıl yorumlandığını göstermeyi amaçlamaktayız.
Kullanılan Yöntem Ve İşlemler: Proje için kaynak taraması yapılmış, bu konuda daha önce yapılmış çalışmalar incelenmiş, birebir görüşme metoduyla anket çalışması uygulanmıştır. Anket sonuçları istatistik! verilere dönüştürülmüştür.

Gözlem/Veriler/Bulgular: Serbest kıyafet uygulamasının toplumun farklı kesimlerinde nasıl anlaşılıp, yorumlandığı üzerine yapılan araştırmaların çoğunlukla internet ortamında yapılmaya çalışıldığı; ancak bu çalışmaların birkaçının tatmin edici olduğu, diğerlerinin genellikle yetersiz ve kapsamının dar olduğu görülmüştür. Bu konuda konuyla yakından ilgili kesimlerin görüşlerinin alınması oldukça önemlidir. Yapmış olduğumuz çalışma, bu yeni uygulamanın her üç kesimde nasıl algılanıp yorumlandığını ortaya koyarak, bu kesimlerin konuyla ilgili düşüncelerindeki farklılık konusunda, farkındalık yaratmayı amaçlamaktadır. Bu amaç doğrultusunda yürütülen projemiz, Ahlat örneği ile okullarda kıyafet serbestliği konusuna, yeni bir bakış açısı kazandırmayı hedeflemektedir.

Sonuçlar: Sonuç olarak vardığımız nokta; serbest kıyafet uygulaması sadece öğrencilerin masum İsteklerine bakılarak olumlu karşılanacak bir uygulama değildir. Bu konuda velilerin ve öğretmenlerin gerçekçi görüşlerine de bakılmalıdır. “Serbest kıyafet” başlığı altında, güvenlik sıkıntıları, bugün ne giysem yanşları, marka takıntıları gibi sorunlarda “serbestçe okullarda dolaşacaktır. Bizim önerimiz ülkenin ekonomik standartları gelişmiş ülkeler seviyesine gelinceye, okullarda güvenlikle ilgili alt yapılar tamamlanıncaya ve eğitim imkânları iyileştirilinceye kadar bu uygulamanın rafa kaldırılması, gerçekten uygun şartlar sağlandığında, velilerin ve öğretmenlerin görüşlerinin alınıp kaygılarının giderilmesi şartıyla serbest kıyafet uygulamasına geçilmesi yönündedir.

BİTLİS SADULLAH GENCER ANADOLU LİSESİ

Danışman: Duygu Deniz

Proje Öğrencileri
TUGÇE GÜLBAHAR

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
lütfen isminizi buraya girin

17 + 9 =