TÜBİTAK Sosyoloji Araştırma Projesi 5

TÜBİTAK Sosyoloji Araştırma Projesi 5

Bitlis İli Güroymak İlçesinde Kız Çocuklarının Okulu Bırakma Nedenlerinin Tespiti Ve Bu Nedenler Üzerinde Ailenin Ve Toplumsal Faktörlerin Rolü

Bölgemizde yaşayan kız çocuklarının bir kısmı çeşitli nedenlerle eğitim öğretim hizmetlerinin dışında kalmaktır. Aynı sıraları paylaştığımız arkadaşlarımızın okulu bırakması/bıraktırılması önemli bir toplumsal sorundur.
Bu araştırma kız çocuklarının okulu bırakma nedenlerini ve bu nedenler üzerinde ailenin ve toplumsal faktörlerin etkisini tespit etmek amacıyla, 8itlis ili Güroymak ilçesinde okulu bırakmış kız çocukları ile gerçekleştirilmiştir. Konu ile ilgili benzer çalışmalar incelenmiş, verilerin toplanması için okulu bırakmış kız çocuklarına 42 soruluk bir anket uygulanmıştır.

Araştırma sonuçlarına göre kız çocuklarının okulu bırakma nedenlerinin ilk sırasında babaların kızlarının okula devam etmesine izin vermemesi yer almaktadır. Maddi imkânsızlıklar, okula ulaşım zorlukları, erken yaşta evlilik, derslerdeki başarısızlıklar, annenin izin vermemesi gibi faktörlerde kız çocuklarının okula devam etmemesinde etkili olmaktadır

Araştırma evrenindeki ailelerin sosyoekonomikdüzeylerinin düşük olması ve ailelerin kalabalık olması gibi etkenlerde kız çocukların eğitim öğretim sureci dışında kalmalarında etkili olmaktadır.
Elde edilen bulgulara göre okula devam eden erkek kardeş oranları ve okula devam eden kız kardeş oranları karşılaştırıldığında okula devam oranında, kız çocuklarının aleyhinde cinsiyete göre büyük farklılıklar olduğu görülmüştür. Anne-baba eğitim durumları arasındaki fark bu durumun geçmişten günümüze devam ettiğinin göstergesidir. Bu noktada bölgemizde ebeveynlerin ve bütün toplumun kız çocuklarının okumasının önemi hakkında farkındalıklarının arttırılması hedeflenmelidir.

Danışman: Soner Hallı DEMİRCİ

Proje Öğrencileri
CEREN YILDIZ
ENGİN YAKIN