TÜBİTAK Sosyoloji Araştırma Projesi 3

TÜBİTAK Sosyoloji Araştırma Projesi 3

Lise Düzeyindeki Öğrencilerin Terör Algısı Ve Bu Algıyı Etkileyen Unsurlar

Türk toplumunun önemli bir kesimini oluşturan ve geleceğin teminatı olan gençlik kategorilerinden biri olan lise gençliğinin teröre bakış açısının neler olduğunu belirlemek ve ayrıca kendilerinin ve toplumsal çevrelerinin terör eylemlerine maruz kalma konusunda ne kadar risk altında oldukları algısını ortaya koymaya çalışmak bu araştırmanın amacını oluşturmaktadır.

Araştırma, günümüz Türkiye’sinde liseli gençlerin terör algısını ortaya koymayı hedeflediğinden her hangi bir hipotez sınamasına gidilmemiştir. Bu nedenle deneklerin anket formunda sıralanmış olan ifadelere bakış açısını tespit etmeye yöneliktir.

Ankette likert türü sorulardan oluşan ifadelere katılım düzeyleri belirlenmeye çalışılmıştır. Ayrıca çoktan seçmeli sorularla terör konusundaki çeşitli konulara katılımları belirlenmiştir.
Araştırmaya katılan gençlerin demografik özellikleri ve lise türlerine göre de anlamlı farklılıkların olup olmadığı da bu araştırmada belirlenmeye çalışılmıştır.

Araştırma şu anda liseye devam eden lise öğrencileri üzerinde gerçekleşmiştir. Dolayısıyla okumayan gençlik ve üniversite öğrencileri araştırmanın kapsamı dışında tutulmuştur.
Araştırma Ankara il merkezi ile ve anket soruları ile sınırlandırılmıştır.

Sonuç olarak ise;
• Terör Nasıl Bir Eylemdir?
• Terör Bir Hak Arama Yolu mudur?
• Din, Dindar Olmak ve Kültür Teröre veya Terörist Olmaya Mani midir?
• Eğitimli ve Bilinçli Olmak Teröre Veya Terörist Olmaya Mani midir?
• Terör Sadece Az Gelişmiş veya İslam Ülkelerinin Bir Sorunu mudur?
• Farklı Irklardan İnsanların Olduğu Yerde Terör Kaçınılmaz mı?
• Medyanın Terör Algımız Üzerinde Etkisi Nedir?
• Terör İle Ekonomik Gelişmişliğin Bir İlişkisi Var mıdır?
• Herkes Terörist Olabilir mi?
• Teröristlere Ne Yapılmalı?

Gibi birçok konu da değerlendirilerek cevaplandırılmaya çalışılmıştır.

ANKARA AYRANCI ANADOLU LİSESİ
ANKARA ÖZEL SAMANYOLU ANADOLU LİSESİ

Danışman: Mustafa Atabek

Proje Öğrencileri
ZAHID BAHADIR SEMİZ
DİLARA KARACA

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
lütfen isminizi buraya girin

15 + sixteen =