TÜBİTAK Sosyoloji Araştırma Projesi 27

TÜBİTAK Sosyoloji Araştırma Projesi 27

Argolu Ve Küfürlü Konuşmalardan Çocukları – Gençleri Koruyalım

Biz projemizle; toplumu, özellikle çocukları ve öğrencileri, küfürlü ve argolu konuşmalardan uzak tutmayı, öğrencilerde bilinç oluşturmayı ve toplumda farkındalık yaratmayı amaçladık.

Danışman öğretmenimiz nezaretinde gerçekleştirdiğimiz projeyi iki aşamada uyguladık. İlk aşamada seçtiğimiz parkın etrafını tabelalarla ve afişlerle donattık. Çeşitli hediyeler dağıtarak çocuklan teşvik enik. Diş doktorları aracılığıyla ağız ve diş sağlığı ile konuyu işledik, ikinci aşamada ise bu projeyi okulumuzda gerçekleştirdik. Her sınıftan projeyi yürütecek ve denetleyecek temsilciler seçtik. Proje kapsamında okul binasını ve bahçesini uyarıcı afişlerle donattık. Slogan bulma yarışması ile gündem oluşturduk. Defter ve kitaplara yapıştırdığımız çıkartmalar sayesinde uyarıcı sözlerin sürekli göz önünde bulunmasını sağladık. Çeşitli hediyelerle projeyi etkin hale getirdik. Ailelere yapılan bilinçlendirme seminerleri ile projenin aileler içinde de uygulanmasını sağladık.
Etkinlikler sonuçlandırdıktan sonra yaptığımız faaliyetlerin sonuçlarını görmek ve değerlendirmek için bir anket ve kısa bir mülakat uyguladık.

Faaliyetlerimiz sonucunda toplumdaki bu tür konuşmaların azaldığını, insanların hassaslaştığını, toplumun projeye destek verme konusunda çok özverili olduğunu gözlemledik. Ayrıca projenin her yerde uygulanabileceğini anladık.

SİVAS ÖZEL SULTAN MURAT FEN LİSESİ

Danışman: Murat Kocar

Proje Öğrencileri
ALPEREN SEFA TOKER
SAMED BERKAY BAYGUL