TÜBİTAK Sosyoloji Araştırma Projesi 25

TÜBİTAK Sosyoloji Araştırma Projesi 25

Okulda Akran Zorbalığı ve Mobbing

Şiddet olgusu toplumlarda yüzyıllardır var olmasına, hatta insanlık tarihi kadar eski olmasına karşın uzun yıllar okullarda ciddi bir sorun olarak algılanmamıştır. Okullarda meydana gelen şiddet olaylarının diğer ülkelerde olduğu gibi ülkemizde de son yıllarda arttığı dikkati çekmektedir.

Güven vermeyen ve öğrenciler açısından tehdit algısına neden olan çevrenin okul ortamında öğrenmeyi olumsuz olarak etkiliyor olması, eğitim yöneticilerini okul güvenliğine ilişkin çok sayıda konuyla ilgilenmeye zorlamaktadır. Yaygın biçimde görülen zorbalık davranışları, öğrencilerin çeşitli şiddet davranışları göstermeleri, öğrencilerin okula yabancılaşmaları, okuldan ayrılma ve devamsızlıklarının artması, öğrenciyi destekleyecek sistemlerin yetersiz olması, evde ve okulda öğrenci ve yetişkin ilişkilerinin zayıflaması bu konulardan bazılarıdır. Bu çalışma, bu tehditlerden “akran zorbalığı’ ve çeşitli faktörlerden etkilenme durumunu, liselere devam eden öğrenciler açısından irdelemeyi amaçlamaktadır.

Akranlarla kurulan ilişkiler, genel olarak eşit düzeyde yer alan ilişkilerdir. Taraflar bu ilişkiden çoğunlukla aynı ölçüde yararlanır ve katkıda bulunurlar. Taraflar arasındaki genel güç dengesi çocuğun gelişiminde olumlu iken bu dengedeki bozulma tam tersi etki yapması açısından dikkat çekicidir. Özellikle çocuk ve ergenlerin eğitim ve öğretim nedeniyle bir arada bulundukları okul ortamlarında gösterilen güç dengesizlikleri ve örseleyici eylemler gelişimsel süreci olumsuz etkilemeleri nedeniyle önemlidir. Bahsedilen güç dengesindeki bozulma, akran örselemesi veya akran zorbalığı adı ile toplumsal yaşantının sürdürüldüğü her ortamda kendini gösteren önemli bir sorundur.

1980’li yıllar sonrası Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullardaki şiddet olaylarının medyaya yansıması iki şekilde değerlendirilir. 1990lı yıllara kadar okul çalışanları tarafından öğrencilere uygulanan şiddet olayları medyada geniş yer tutarken, 1990lı yıllardan sonra okullardaki şiddet olaylan, öğrenciler arasında ya da öğrenciler tarafından okul çalışanlarına yönelik şiddet davranışları şeklinde medyada geniş yer tutmaya başlamıştır.

Okullarda şiddet sadece Türkiye’ye özgü bir sorun değildir. Okullarda şiddet olgusunu bazen farklı yapı ve içerikte olmasına rağmen, gerek gelişmekte olan, gerekse gelişmiş pek çok ülkenin sorunu olduğu görülmektedir. Okullarda şiddet konusu ilk kez 1950li yıllarda çocuk suçluluğu ile ilişkisi çerçevesinde incelenmiş, “okullarda şiddet” kavramı 1992 yaygın olarak kullanılmıştır.

Araştırmamızda bu durumu ve sonuçlarını ortaya çıkarmak amaçlanmıştır.

SAMSUN – İLKADIM ONDOKUZMAYIS LİSESİ

Danışman: İlknur Erdoğan

Proje Öğrencileri
Meryem YILMAZ