TÜBİTAK Sosyoloji Araştırma Projesi 24

TÜBİTAK Sosyoloji Araştırma Projesi 24

Kültürel Bütünleşme Bağlamında Fatsa Gürcülerinin Sosyolojik Çözümlemesi

Projemizin Amacı: Fatsa’da yaşayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olup Gürcü kökenli olduklarını söyleyen kişilere karşı oluşan önyargılan tespit etmek, Gürcü kökenli okduklarını söyleyen kişilerin bu önyargıları dile getirenlerden farklı ya da benzer yanlarını tespit etmektir.

Projede Çalışılan Hipotezler Türklerde Gürcü kökenli vatandaşlarımıza ilişkin bir önyargı bulunmaktadır. Kimlik, aidiyet ve bütünleşme ve uyum süreçleri arasında ilişki vardır. Gürcü kültürü yerli kültürün norm ve değerlerine karşıt olmayan bir kültürdür. Gürcü kökenli aileler genelde aynı mahalle ya da semtte kendi kültürel çevrenin insanlarıyla yaşamayı tercih ederler. Gürcülerde Türklere karşı bir önyargı yoktur. Gürcü kökenliler toplumla uyum içerisinde olan toplumun diğer bireyleriyle barışık insanlardır. Gürcü kökenli için Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak üst kimliktir. Gürcü kültürü siyasi bir kültür değildir.

Projede kullanılan yöntem ve işlemler: Araştırmanın örneklemi, Fatsada yaşayan rastgele seçimle belirlenen kendini Türk olarak niteleyen 200 kişi ile (Ek-1 Anketi) ve Gürcü mahallelerinde kendini Gürcü kökenli olduğunu beyan eden 86 kişi ile (Ek-2 Anketi) sınırlıdır. Araştırma verilerinin toplanması için öncelikle literatür taraması yapılmıştır. Araştırmacı tarafından Ek-1 Anket formu geliştirilmiştir. Ek-1 Anket formu 30 kişi üzerinde test edilmiştir. Algılanma sorunu yaşanan sorular düzeltilmiştir. Geliştirilen anket çoğaltılarak kullanıma hazır hale getirilmiştir. Ek-1 anketleri sonucunda Gürcüler ile ilgili bazı önyargılar tespit edilmesi üzerine, bu sefer de önyargıya maruz kalanlara anket yapmak için araştırmacı tarafından Ek-2 Anket formu geliştirilmiştir.
Araştırmanın bulgulan: Ek-1 Anketi ile; Fatsa yerelinde yaşayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan ama Gürcü kökenli olan vatandaşlarımıza olan bir önyargı tespit edilmiştir. Gürcülerle ilgili fikirlerinin olumlu mu olumsuz mu olduğuna yönelik soruya % 32,51 fikirlerim olumlu derken, % 67,51 fikirlerim olumsuz olduğunu belirtmiştir.” Gürcü bir komşunuz olsun ister misiniz?” sorusuna ise % 311 evet derken, % 69’u hayır cevabını vermiştir.” Gürcü gelin ya da damadınız olsun ister misiniz?”sorusuna % 38i tarafından evet cevabı verilirken, % 62’si hayır demiştir. Ek-1 Anketi ile elde edilen bu tespit, Türklerde Gürcü kökenli vatandaşlarımıza ilişkin bir önyargı bulunmaktadır.”şeklindeki hipotezimizi doğrulamıştır.

Ek-2 Anketi ile; Fatsa yerelinde yaşayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan ama Gürcü kökenli olan vatandaşlarımızıngrupdışıbirönyargısınayadatepkisinerastlanılmamıştır. İlgili hipotezlerimiz doğrulanmıştır.
Araştırmanın Sonuçlan: Gurcüler de Turklere karşı bir önyargı yoktur. Gürcü kökenli için Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak üst kimliktir. Gürcü kökenliler toplumla uyum içerisinde olan, toplumun diğer bireyleriyle barışık insanlardır. Gürcü kültürü siyasi bir kültür değildir. Gürcü kültürü yerli kültürün norm ve değerlerine karşıt olmayan bir kültürdür.

ORDU FATSA ANADOLU ÖĞRETMEN LİSESİ

Danışman: Özay Nuri Aksoy

Proje Öğrencileri
SUMEYRA ILPEŞIN
MAHMUT MAHSUNTOPALOĞLU

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
lütfen isminizi buraya girin

five × 2 =