TÜBİTAK Sosyoloji Araştırma Projesi 23

TÜBİTAK Sosyoloji Araştırma Projesi 23

Anamur Abdalları
Projenin Amacı: Projemizde, Ötekileştirme, Dışlama-Dışlanma faktörü çerçevesinde Anamur ilçesinin Yeşilyurt ve Yıldırım Beyazıt Mahallerinde yaşayan “Esmer Komşular” olarak adlandırılan Abdalların dışlanma nedenlerini tespit etmeyi ve aynı mahallelerde yaşayan Abdal olmayanların, Abdallara bakış açılarının sosyolojik analizini yapmayı amaçladık.Yaptığımız literatür taramasında Abdallarla ilgili yapılan araştırmaların daha çok dini, kültürel ve kimlik konularında yoğunlaştığını gördük. Araştırmamızla diğer araştırmalardan farklılığı ise Abdalarla aynı mahallelerde oturan grupları da içine alarak Abdalların dışlanma nedenlerinin karşılaştırmalı bir sosyolojik analizinin yapılmasıdır.

Kullanılan Yöntem: Araştırmamızda nitel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Verilerin tespitinde ise gözlem, anket ve mülakat teknikleri uygulanmıştır. Nitel araştırma yönteminin, tümevarıma yaklaşımla, olayları ve olguları doğal ortamları içinde betimleme, katılımaların bakış açılarını anlama ve yansıtma üzerine odaklanması, Abdallarının dışlanma nedenlerini daha iyi analiz etmemizi sağlamıştır. Araştırmamızda sadece Abdalları değil, ötekileştirmenin tarafı olan ve aynı mahallede oturan Abdal olmayanları da içine alarak karşılaştırmalı analiz yapılmıştır. Ayrıca yerel yöneticiler ve güvenlik birimleriyle mülakatlar yapılmış, mülakatların sonucunda, Abdallarının ötekileştirilmesinin nedenlerini anlamak için açık uçlu sorulardan oluşan anket oluşturulmuştur. Anketlerimiz 1400 kişi olan Abdallar ile Abdal mahallelerinde oturan Abdal olmayan 3400 kişi üzerinden tesadüfi örneklem yoluyla seçilen karşılıklı 34’er, toplamda 68 kişiye uygulanmıştır.

Sonuçlan Projemizde Abdallar %70,5 gibi büyük oranda dışlandıklarını düşünmektedirler. Bu durumun göstergesi olarak da kendilerine iş verilmemesi, ayrımcılık yapılması, kendileriyle konuşulmaması ve farklı görülmeleri nedenlerini ileri sürmüşlerdir.

Abdal olmayan mahalle sakinleri de %73,5 oranında Abdalların dışlandığını söylemişler, dışlanma nedenleri olarak Abdalların kötü davranışlarını, uyumsuzluklarını, hırsızlık yapmalarını, kültürel farklılıklarını, bilinçsizliklerini ileri sürmüşlerdir. Araştırmamızda, dışlayan ve dışlanan karşılıklı ilişki geliştiremedikleri, aynı mahallede oturmalarına rağmen Abdal olan ve olmayan grupların komşuluk ilişkileri geliştirmedikleri, birbirlerinin törenlerine hiç katılamadıkları görülmüştür.

Danışman: Fatma ÜLKER

Proje Öğrencileri
NAZLICAN KÖSEOGLU
ŞEYDA ERDEM

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
lütfen isminizi buraya girin

ten − 4 =