TÜBİTAK Sosyoloji Araştırma Projesi 21

TÜBİTAK Sosyoloji Araştırma Projesi 21

“Hayatın Sihirli Yıllan” Okulöncesi Eğitim Hizmetlerinin Ulaşılabilirliği,
Yeterliliği Ve Bunun Sonuçlan Üzerine Bir Araştırma

Amaç: Ebeveynlerin deneyim ve görüşleri üzerinden okul öncesi eğitim kurumlarının yeterliliği, ulaşılabilirliği ve okul öncesi eğitim kurumlarından yararlanma konusunda yaşanan problemler ve sonuçlarını tespit etmek amaçlanmıştır.
Giriş: Açık sınıf tabakalaşmasının hakim olduğu günümüz toplumlarında tabakalar arası geçişte eğitim önemli bir fırsattır. Okul öncesine denk gelen yaşların bazı davranışların kazanımında önemli bir dönem olduğu bilim insanlan tarafından ortaya konulmuştur. Ülkemiz, birçok farklı sosyoekonomik düzeyde ailelere sahiptir. Bu nedenle gerçek bir fırsat eşitliği için özellikle dezavantajlı gruplarca ulaşılabilir, donanımca zengin, ücretsiz okul öncesi eğitim kurumlan mevcut olmalıdır. Peki, ülkemizde yeterli sayıda ve yeterli donanımlara sahip, ücretsiz okul öncesi eğitim kurumlan bulunmakta mıdır?

Bulguları Anket sonuçlarına göre; okulöncesi eğitim kurumlarından yararlanmayan çocuklarda daha fazla kazanım eksikliği olduğu; özel okulöncesi eğitim kurumlarının devlete bağlı kurumlardan daha donanımlı olduğu, bu durumda bile donanımlarının yetersiz olduğu; donanımların çocukların kazanımlarında çok etkili olduğu ve donanımların eksikliğinde kazanım eksikliğinin ortaya çıktığı; semtler arasında okul öncesi eğitim kurumlarında donanım ve kalite bakımından eşitsizlik olduğu tespit edilmiştir.

Önerilen Eğitimde fırsat eşitliğini yakalayabilmek için ücretsiz ve yüksek kalitede eğitim veren kurumların sayısı artırılmalı ve var olan kurumlar nitelik bakımından iyileştirilmelidir. Okul öncesi eğitimi yaygınlaştırabilmek için toplum ve aileler bilinçlendirilmelidir. Bunun için Ev Merkezli Okul öncesi Eğitimi Programları, Ana-Baba Okulları, radyo ve televizyon programları, panel, seminer gibi çeşitli programlar hazırlanmalı ve uygulanmalıdır. Ayrıca, Milli Eğitim Bakanlığı ve üniversiteler tarafından okul öncesi eğitiminin önemini vurgulamak için ebeveynlere yönelik seminer ve konferanslar düzenlenmelidir. Özellikle, şartları elverişsiz çevrelerde okul öncesi eğitimin yaygınlaştırılması için gerek Milli Eğitim Bakanlığı ve Başbakanlık Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü tarafından acilen önlemler alınması gerekmektedir.

MERSİN YUSUF KALKAVAN ANADOLU LİSESİ

Danışman: Hülya Caymaz

Proje Öğrencileri
ZEYNEP ŞAMİLOĞLU
DAMLA MELEMEZ0ĞLU

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
lütfen isminizi buraya girin

19 − 6 =