TÜBİTAK Sosyoloji Araştırma Projesi 19

TÜBİTAK Sosyoloji Araştırma Projesi 19

Sosyoloji Bilgi Kartları

Sosyoloji bilimi toplumun yapısını ve değişimini, karar mekanizmasını, toplumsal refleksi incelemeyi amaçlayan bir bilim dalıdır. Sosyoloji biliminin temel kavramlarının büyük bir kısmı soyut kavramlardır. Bu kavramların kalıcı bir şekilde öğrenciler tarafından öğrenilmesi ve kullanılması klasik yöntemlerle mümkün olamayabilir. Bu projemizde Sosyolojinin temel kavramları oyun kartları şeklinde hazırlanmıştır. Öğrencilerin bu kavramları eğlenceli bir şekilde öğrenmeleri amaçlanmıştır. Oyun kartları hazırlanırken fotoğraf, grafik, şekil, resim, karikatür, tablolar kullanılmıştır.

Sonuç olarak;

1 -Sosyoloji biliminin temel kavramlannı görsel öğeler kullanarak zenginleştirmek öğrenmeyi eğlenceli hale getirmektedir.
2- Kavramları oyun kartları şeklinde öğrenciye sunmak öğrenmeyi kolaylaştırmaktadır.
3- Temel kavramlann somutlaştırılması ve görselleştirilmesi öğrenmenin kalıcılığına olumlu katkı yapmaktadır.
4- Oyun kartlan öğrencilerin Sosyoloji bilimine olan ilgisini artırmaktadır.
5- Oyun kartlan kolaylıkla hazırlanabilir.
6- Hazırlanan oyun kartları liselerde birçok dersin öğretiminde kullanılabilir.
7- Ortaokul çağındaki çocukların Sosyoloji bilimine olan ilgisini artırmak için de oyun kartlarından yararlanılabilir.

KIRŞEHİR YUSUF DEMİR BİLİM VE SANAT MERKEZİ
HACI FATMA ERDEMİR ANADOLU LİSESİ

Danışman: Erşah Kayapınar

Proje Öğrencileri
DAMLA BURUCU
GÜLENAY ESRANUR AKTEPE