TÜBİTAK Sosyoloji Araştırma Projesi 17

TÜBİTAK Sosyoloji Araştırma Projesi 17

İnsanların Huzurevi Hakkındaki Düşünceleri
ve Huzurevinde Kalanların Kalmadan Önceki ve Şimdiki Düşüncelerinin Kıyaslanması

Projemiz, insanların huzurevini nasıl algıladıklarını ve huzurevinde kalanların düşüncelerini saptamaya yöneliktir.
Projemizi iki farklı aşamada yapmayı uygun gördük. Birinci aşama insanların huzurevini nasıl algıladıklannı ve huzurevi hakkındaki düşüncelerinin saptanmasıdır. ikinci aşama ise huzurevinde kalan kişilerin huzurevine gelmeden önce huzurevini nasrl algıladıklan ile huzurevinde kaldıktan sonraki düşüncelerin saptanmasıdır. Bunu gerçekleştirebilmek için tarama tekniği / örnekleme tekniği ile veri toplamayı uygun gördük. Birinci aşamada veri toplayacağımız bir mahalleyi belirledik. Bu mahallede oturan 480 kişi ve huzurevinde kalan 33 kişi araştırma evrenimizi oluşturmaktadır. Örneklemimiz, mahallede anket uyguladığımız 229 kişi ve huzurevinde anket uyguladığımız 21 kişi ile sınırlıdır.

Huzurevinde kalmayanlara uyguladığımız anketin genel içindeki oranı % 47,71 dir. Bu örneklemimiz geneli temsil edebilecek nitelikte olduğunu göstermektedir. Huzurevinde uyguladığımız anketin genel içindeki oranı ise%63,64dür.Orneklem bireylerini belirlerken basit tesadüfi- random tekniğini kullandık. Aynca huzur evindeki yaşlılar ve çalışanlarla görüşme yaptık. Proje konumumuzla ilgili kaynak incelemesinin ardından huzurevinde kalmayanlara ve huzurevinde kalanlara uygulayacağımız iki ayrı anket formu hazırladık. Anket sorulannı hazırlarken literatür çalışmasından elde ettiğimiz bilgiler bize yardımcı oldu. Huzurevinde kalmayanlara uyguladığımız anket formunda 20 soru, huzurevinde kalanlara uyguladığımız anketin soru sayısı ise 18’dir. Anketi uyguladıktan sonra gelen verileri okuyup değerlendirdik. Kaynak incelemesinden ekle ettiğimiz bilgiler literatürümüzü oluşturdu. Aynca görüşme tekniği ile mahalle muhtarıyla, huzurevi müdürüyle ve yaşlılarla görüşme yaptık.

Elde Ettiğimiz Sonuç İnsanlar huzurevlerine karşı olumsuz bakmaktadır. Olumlu bakanlar da ileride huzurevinde kalmayı düşünmemektedirler. Huzurevinde kalanlar durumlanndan oldukça memnun olmasına rağmen tekrar geçmişe dönmek zorunda kalsalar huzurevinde kalmayı istememekteler.

Danışman: Zerrin GÜNGöR

Proje Öğrencileri
Nazan YILMAZ
Melike KÖSE

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
lütfen isminizi buraya girin

8 + eight =