TÜBİTAK Sosyoloji Araştırma Projesi 16

TÜBİTAK Sosyoloji Araştırma Projesi 16

Ortaöğretim Öğrencilerinin Okul Tüllerine Göre Kadın Algılarının Belirlenmesi

Bu projenin amacı ortaöğretim öğrencilerinin okul türüne göre kadın algılarının belirlenmesi ve saptamalar sonucunda güncel ve büyük bir sorun olan kadın hakları sorunu hakkında genç çözüm önerileri üretmektir. Bu bağlamda Urla’da yer alan ortaöğretim kurumlan projenin evren alanını oluşturmaktadır. Evren alanının %20’lik dilimi örneklem alınmış ve birebir görüşülerek anket yapılmıştır. Örneklemi oluşturan toplam öğrenci sayısı 426’dır. Bu projede nicel ve nitel araştırma teknikleri bir arada kullanılmıştır. Anket yöntemi dışında mülakat ve gözlem yöntemleri de kullanılmıştır. Her okuldan 3 kişi toplamda 12 öğrenci ile mülakat yapılmıştır. Öğrencilerin dışında öğretmen ve idarecilerle de mülakatlar yapılmıştır. Görüşmelerde elde edilen sonuçlar anketten elde edilen verilerin yorumlanması aşamasında kullanılmıştır. Örneklem alınan okullarda 2 gün boyunca katılımsız gözlem yapılmış ve davranış kontrol testi uygulanmıştır.

Proje kapsamında okullarda kısa film gösterimleri yapılmış, afişler asılmış ve tartışma etkinlikleri düzenlenerek öğrencilerin farkındalığının artması amaçlanmıştır. Bu yapılan etkinliklerde gözlem raporları tutulmuş ve verilerin yorumlanmasında kullanılmıştır.

Sonuç olarak öğrencilerin kadın algısını etkileyen birçok değişken olmakla birlikte bu projede öğrencilerin kadın algısının okul türüne göre nasıl farklılık gösterdiği tespit edilmiştir. Ayrıca öğrencilerin birçoğunun şiddet kavramı hakkında çok bilgi sahibi olmadıktan ve günlük hayatlarında sıkça şiddeti yaşadıkları sonucuna varılmıştır.
Öğrencilerin kadın algısındaki farklılıktan azaltmak için ve daha demokratik bir kadın algısı oluşturmak için kadının toplumsal hayatta ki statüsünün iyileştirilmesi ve etkin bir eğitim sisteminin oluşturulması gerektiği düşünülmektedir. Üretilen çözüm önerileri proje raporunda belirtilmiştir.

İZMİR CENGİZ AYTMATOV SOSYAL BİLİMLER LİSESİ

Danışman: Songül Sevim Karakuş

Proje Öğrencileri
BÜLENT KALAYCI

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
lütfen isminizi buraya girin

five × three =