TÜBİTAK Sosyoloji Araştırma Projesi 14

TÜBİTAK Sosyoloji Araştırma Projesi 14

Gündelikçi Olarak Çalışan Kadınlarda Meslek Tatmininin Araştınlması-Beylikdüzü Gürpınar Örneği

Her dönemde kadınların sorumluluğu olan “ev işlerinin” para kazanarak aile bütçesine katkı sağlamaya dönüşmesi ile gündelikçilik (ev hizmetinde çalışma) adı verilen bir iş alanı ortaya çıkmıştır.

Gündelik temizlik işçiliği (gündelikçilik) eğitimsiz, başka herhangi bir mesleki yeterliliği olmayan kadınlar için bir çalışma alanı olmakla birlikte; yetersiz ücret fazlasıyla maruz kalınan kimyasal ürünlerin yol açtığı sağlık sorunları, çalışma koşullan, sosyal güvenceden yoksun olmak gibi olumsuz durumlar nedeniyle şartlannın değiştirilmesi gereken bir iş sahasıdır.

Buradan hareketle hazırladığımız bu projede gündelikçi kadınlarda meslek tatmini araştırılmıştır. Araştırma iki kısımdan oluşmaktadır. Birinci kısımda gündelikçilik işinin nasıl oluştuğu, gündelikçi kadınların çalışma hayatına geçişleri, çalışma hayatında karşılaştıkları sorunlar, sağlık problemleri gibi konulara değinilmiş ve literatür taraması sonuçlan ortaya konulmuştur, ikinci kısımda ise projenin uygulamalı çalışma bolümü olan gündelikçi kadınlarda meslek tatminini öğrenmeye yönelik saha araştırmamız vardır. Bu amaçla 32 soruluk bir anket oluşturulmuştur. Projede İstanbul’un Beylikdüzü ilçesi Gürpınar Beldesi araştırma evreni olarak belirlenmiştir. Hazırlanan anket belirlenen evrenden tesadüfi olarak seçilen 50 gündelikçi kadına uygulanmıştır. Anket sonuçları bir istatistik analiz programı olan SPSS ile değerlendirilmiştir. Sonuçlar, çeşitli karşılaştırmalar yapılarak ortaya konulmuştur.

Gündelikçilik; eğitimsiz, vasıfsız kadınların yaptığı, bütün kuralları sözlü olarak gelişen ve işleyen düşük statülü bir çalışma alanıdır. Gündelikçiliğin herhangi bir resmiyeti olmayan bu kuralları genellikle işverenler tarafından oluşturulmakta ve onların lehine işlemektedir. Bu yüzden gündelikçi kadınların başta sosyal güvence olmak üzere çalışma koşullarının kayıt altına alınması, iyileştirilmesi ayrıca gerekli sağlık tedbirlerinin alınması gerekmektedir.

İSTANBUL ÖZEL BEYLIKDÜZU FATİH FEN LİSESİ
İSTANBUL ÖZEL BEYLİKDÜZÜ FATİH ANADOLU LİSESİ

Danışman: Güller Tığlı

Proje Öğrencileri
ÖZGE BARATA
ŞEYMA ESRA DOĞRU