TÜBİTAK Sosyoloji Araştırma Projesi 10

TÜBİTAK Sosyoloji Araştırma Projesi 10

Kalabalıklar İçindeki Yalnız Yürekler…
Yetiştirme Yurdunda Kalan Gençler Üzerine Bir Araştırma

Projemizin amacı; yetiştirme yurdunda gençlerin sorunlarını .algılayışlarını , yaşam tarzlarını ve yaşam kalitelerini, hayata bakışlarındaki farklılıkları belirlemektir.

Gerek ülkemizde gerekse yaşadığımız şehirde yetiştirme yurdunda yalnızlığa terk edilen çocuklann sayısı her geçen gün artmaktadır.Annesiz babasız büyüyen gençler annesi babasıyla yaşayan akranlanna göre daha problemli olmaktadır.Bu konunun farklı platformlarca ele alınması ve projeyi yapan Eh/an’ın Yetiştirme yurdunda kalması bizi de bu konuyu araştırmaya yöneltti.

Araştırma tekniği olarak anket tekniğine karar verilmiştir. Bu amaçla 15 sorudan oluşan bir anket formu hazırlanmıştır. Araştırma evreni olarak ailesiyle yaşayan gençler ve Erzincan. Erzurum, Van ve Antalya’da yetiştirme yurtlarında kalan gençler seçilmiştir.

Yapılan araştırmada 14-18 yaş arası 150 ailesiyle yaşayan 150de yetiştirme yurdunda kalan genç kızla görüşülmüştür. Anketi cevaplandırma oranı %100 olarak gerçekleştirilmiştir. Anket sonuçları bir istatistik programı olan SPSS ile bizzat proje ekibi tarafından değerlendirilmiş ve yorumlanmıştır.

Koruyucu aile ve sevgi evleri modelinin verimini araştırmak için Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığında görüşmeler yapılmıştır.Koruyucu ailenin dinsel boyutuyla ilgi 20 din görevlisiyle mülakat yapılmıştır.
Yapılan araştırmalarda yetiştirme yurtlarında kalan çocuklar psikolojik açıdan sorunlu, saldırgan, suça meyilli çocuklar olabilmektedir ve bu da onların gelecekte kişilik bakımından problemli bireyler olmasına neden olabilmektedir.

Çocuklarda ailesizlik maddi ve manevi boşluk oluşturmaktadır. Evlatlık verilme , koruyucu aile ve şefkat evleri gibi yapılanmalarla bu boşluk giderilmeye çalışılmaktadır ancak ülkemizde koruyucu aile ve şefkat evleri henüz çok yaygın değildir. Toplumsallaşma için farklı teknikler varken bunlardan en başarılı olanının koruyucu aile bakımı olduğu, yapılan araştırmalarla ortaya çıkmıştır. Yine de anne sevgisinin açığını kapatmak çok güçtür.

ERZURUM KIZ TEKNİK VE MESLEK LİSESİ

Danışman: Elif Aslan

Proje Öğrencileri
ELVAN FELEK
ELİF KARTAL