TÜBİTAK SOBAG Projeleri İçin Teorik ve Uygulamalı Proje Yazma Eğitimi Kursu

2019 3. DÖNEM ÇAĞRISI: TUBİTAK 2237- B TÜBİTAK SOBAG Projeleri İçin Teorik ve Uygulamalı Proje Yazma Eğitimi Kursu

Bu kurs, eğitim bilimlerinin farklı alanlarında yeterliliğini almış ve tez önerisi kabul edilmiş doktora öğrencileri ile kamu veya özel herhangi bir kurumda çalışan doktora derecesine sahip katılımcılara TÜBİTAK Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırma Grubu (SOBAG) projeleri yazma eğitiminin verilmesini amaçlamaktadır.

Katılımcıların seçiminde aşağıdaki kriterler dikkate alınacaktır:
• Doktora not ortalaması
• Yeterliliğini almış ve tez önerisi kabul edilmiş doktora öğrencileri ile herhangi bir kurumda çalışan doktora derecesi veya tıpta/diş hekimliğinde uzmanlık derecesine sahip araştırmacı olmak
• Etkinliğe bir proje önerisi ile katılıyor olmak
• Araştırma projelerinden (TÜBİTAK 1001, 3501,1003,1007 ve AB ikili iş birliği) herhangi birini yürütmüyor/yürütmemiş olmak (Tercihen, sunduğu TÜBİTAK Araştırma Projesi önerisi olumsuz sonuçlanmış olması.)
• Daha önce bu program kapsamında desteklenen bir eğitim etkinliğine katılmamış olmak
• TÜBİTAK-Araştırmacı Bilgi Sistemi (ARBİS) Veri Tabanına kayıtlı olmak

Başvuruya destek alınması durumunda katılımcıların belirli giderleri (yol, iaşe, kırtasiye ve konaklama) TÜBİTAK tarafından belirlenen limitler ölçüsünde proje bütçesinden karşılanacaktır.

Katılımcılar, 24-26 Ocak 2020 tarihleri arasındaki Samsun’da yer alan bir otelde konaklayacaklardır. Projenin eğitimleri de bu otelde gerçekleştirilecektir.

Proje Yürütücüsü
Doç. Dr. Süleyman YAMAN
Mail: projeyazma@gmail.com

TUBİTAK 2237- B TÜBİTAK SOBAG Projeleri İçin Teorik ve Uygulamalı Proje Yazma Eğitimi Kursu Başvuru Formu