TÜBİTAK Psikoloji Araştırma Projesi 2

Ergen ve Öfke

Bu araştırma, okullarda artan şiddet olaylarının önüne geçebilmek ve bu noktada önleyici-engelleyici çalışmalar yapabilmek amacıyla lise eğitimi almakta olan ergenlerin öncelikle öfke düzeyi ve öfkeyi ifade etme şeklinin belirlenmesi gerektiği düşüncesinden yola çıkılarak gerçekleştirilmiştir.

Bu amaçla araştırmanın evrenini Çanakkale Vahit Tuna Anadolu Lisesi’nde okuyan birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü sınıf öğrencileri; örneklemini ise tesadüf? bir yöntemle seçilen 128 öğrenci oluşturmuştur. Literatür incelemesi sonrasında öğrencilere Spielberger tarafından geliştirilen ve A. K. Özer tarafından Türkçeye uyarlanan “Durumluk Sürekli Öfke Ölçeği” uygulanmıştır. Durumluk Sürekli Öfke Ölçeği; “Sürekli Öfke” , “Öfke-İçte” “Öfke-Dışa ve “Öfke Kontrol” alt ölçeklerinden oluşmaktadır. Elde edilen verilerin istatistiksel olarak anlamlılığı bilgisayar ortamında SPSS (Statistical Packagefor Social Sciences) kullanılarak analiz edilmiştir, ölçeğe ilişkin geçerlik-güvenirlik analizinin değerlendirilmesinde ise Cronbach alpha katsayısı kullanılmıştır. P< 0,05 için tüm sonuçlar istatistiksel olarak anlamlı kabul edilmiştir. Çalışmadan elde edilen veriler aracılığıyla tablolar oluşturulmuş ve değerlendirmelere gidilmiştir. Araştırma sonucuna göre; • Öğrencilerin sınıf ve cinsiyet değişkenine göre sürekli öfke düzeyleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmamıştır. • Cinsiyet değişkenine göre Ofke-lçte puan ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmuştur. Buna göre erkek öğrencilerin bastırılmış Öfke düzeyi kızlara göre daha yüksek olarak bulunmuştur (P < 0,05). • Öfke ifade tarzı alt boyutlarından birisi olan Öfke-Dışa puan ortalamaları açısından lise 2. ve 4. sınıflar arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmuştur. (P< 0,05). Buna göre lise 2. sınıf öğrencilerinde dışa vurulmuş öfke düzeyinin 4. sınıflara göre daha yüksek olduğu görülmüştür. ÇANAKKALE VAHİT TUNA ANADOLU LİSESİ Danışman: Hatice Çakıroğlu Proje Öğrencileri GİZEM ŞEN GÜLCE ZEYNEP ONAL

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
lütfen isminizi buraya girin

sixteen − 6 =