TÜBİTAK Psikoloji Araştırma Projesi 16

TÜBİTAK Psikoloji Araştırma Projesi 16

Al Bohçanı Yola Çık

Hipotez Geliştirme: Kaçarak evlenme olgusunun psikolojik arka planı ve kaçarak evlenen kadınların benlikleri üzerindeki etkisi

Yöntem ve Bulgular: Samsun ili İlkadım evreninde belirlediğimiz 150 denek içerisinden rastgele belirlediğimiz 50 kişiye sırasıyla sosyodemografı veri formunu, 10 maddelik Rosenberg Benlik Saygısı ölçeği ile 36 maddelik ve S’li likert tipi bir Ölçek olan Çocuk Yaşantıları Örslenme ölçeğini bizzat yüz yüze görüşerek uyguladık. Ardından kaçarak evlenme dışında evlilik yapmış kadınlardan rastgele belirlenmiş 50 kişiye aynı ölçekler uygulandı. Kontrol grubu olarak adlandırdığımız bu ikinci grubun eğitim düzeyi bakımından denek grubuna denk olmasına özen gösterdik. SBSS istatistik programından yararlanarak sonuçların bilimsel değer taşımasını sağlamayı amaçladık.

Sonuçlar ve Tartışma:

1. Denek grubu(kaçarak evlenenler) ile kontrol grubunun (normal evlenenler) “yüksek benlik saygısına” sahip olduğu tespit edilmiştir. Ancak kontrol grubunun benlik saygısı ortalaması, denek grubuna göre daha düşüktür. Kaçarak evlenenlerin puan ortalaması: 1,36 Normal evlenenlerin puan ortalaması: 0,69 (Düşük ortalama daha yüksek benlik saygısını ifade eder.)

2. ÇOYÖ’nun uygulanması sonucunda aynı eğitim düzeyindeki kaçarak evlenen kadınlar ile normal evlenen kadınlar arasından istatistiki olarak anlamlı fark bulunmuştur.

Kişi sayısı Sıra ortalaması
Kaçarak Evlenen Grup 50 67,36
Normal Evlenen Grup 50 33,64
Z=-5,813 P= 0,000

Kaçarak evlenme olgusunda çocuklukta yaşanan fiziksel kötüye kullanma ile duygusal kötüye kullanma ve duygusal ihmal edilmişliğin etkisi olduğu söylenebilir.

SAMSUN KOKSAL ERSAYIN ANADOLU LİSESİ
Danışman: Sezai Babuç

Proje Öğrencileri
EZGİ BERFİN EREN
ŞAHSENEM ÇAMOĞLU

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
lütfen isminizi buraya girin

13 + ten =