TÜBİTAK Psikoloji Araştırma Projesi 14

TÜBİTAK Psikoloji Araştırma Projesi 14

Bir Kimlik İşareti Olarak Yara İzi
Ergenlik dönemi, çocukluktan yetişkinliğe doğru giden büyüme ve gelişme süreci içinde, kişinin bedensel, ruhsal ve sosyal değişimlere uğradığı bir geçiş dönemidir. Kişisel değişimlerle sosyal hayata uyumsuz yaşanmakta, bu değişimler psikiyatrik bozuklukların oluşmasına da zemin hazırlamaktadır. Projemizin amacı, kimlikarayışının doruk noktaya ulaştığı, ergenlikdöneminde olan lise öğrencilerinin, kendine fiziksel olarak zarar vermelerinin ne gibi psikolojik problemlerden ötürü gerçekleştiğini saptamaktır. Hipotez, kendini yaralama biçimlerinin tümünü kapsadığı öngörülerek, gençlerde kendine zarar verme alışkanlığının’kimlik arayışından’ kaynaklandığını orya koymaktadır.
Projede bilimsel araştırma yöntemlerinden, anket, görüşme ve derinlemesine görüşme kullanılmıştır. Evren, Sakarya’daki çeşitli liseler, örneklem grubu 400 kişi belirlenmiştir. Analiz, SPSS programında Varyans Analizi ve ki-kare bağımsızlık testi ile yapılmıştır.

Gençlerde öfke ölçeğinin yüksek olduğu, kendini yaralama olaylarının en etkili nedenlerinin aile ve okul olduğu belirlenmiştir. Ailenin kendini yaralamada etkisi; şiddet, kendini ifade edememe, baskı, öfkesini dışa vuramama, yüksek beklenti, etik değerlere uyma kaygısı, ailenin tutumu, anne babanın ayrı olması, gelecek kaygısı, üniversite sınavının kişide oluşturduğu yoğun stres, rahat davranamama, kişinin köşesine çekilmesi sonucunda yalnızlaşması gibi nedenlerdir.

Sonuç olarak, gençlerde davranışın başlangıcı ön ergenlik yaşına (12-14) dayanmakta, bu davranışın gençlerde gittikçe artması bireylerinin psikolojik bunalımları olduğunu göstermektedir. Kendini yaralama davranışı olanların %80’inin hastaneye, klinik servise ve psikoloğa başvurmadığı tespit edilmesi, problemin büyüklüğünün göstergesidir.
Gençlerin kimlik inşası ve birey olma aşamaları kendilerini ne kadar bildikleri ile doğru orantılı olduğu tespit edilmiştir. Kendini yaralama davranışı olan gençlerin problemlerinin kaynağını kendilerinin araştırması, bulması ve çözüm yoluna gidilmesi için’birey’olmaları gerekmektedir.

Ebeveynlerin genç psikolojisine dair bilgi edinmesi, okullarda rehberlik servislerinin geliştirilerek vaka’yı klinik bölüme yönlendirmesi gerekmektedir.

SAKARYA CEMAL MERİÇ SOSYAL BİLİMLER LİSESİ
Danışman: Ahmet Kaim

Proje Öğrencileri
Esra Nur Turan