TÜBİTAK Psikoloji Araştırma Projesi 12

TÜBİTAK Psikoloji Araştırma Projesi 12

Toplum Yararına Çalışma Programı Kapsamında Çalışanların Umut Düzeyleri
Bu araştırmada, İŞKUR tarafından yürütülen Toplum Yararına Çalışma Programı (TYÇP) kapsamında istihdam edilmekte olan çalışanların, umut düzeylerinin, motivasyonlarının ve geleceğe bakış açılarının saptanıp analiz edilmesi amaçlanmıştır.

Araştırmamızda, işsizliğin beraberinde getirdiği psikolojik sorunlar veTYÇP’nin istihdam edilmekte olan çalışanların umutsuzluk düzeyleri üzerindeki etkisi konu edinilmiştir. Araştırmanın problemlerinde; TYÇP çalışanlarının umutsuzluk düzeyleri, TYÇP’nin çalışanlarda motivasyon ve motivasyon kaybı, gelecek algısı üzerindeki etkileri sorgulanmıştır.

Bu araştırmada nicel ve nitel yöntemler bir arada kullanılmıştır. Araştırma evrenini, Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı resmi okullarda istihdam edilen 1401 TYÇP çalışanı oluşturmaktadır. Sistematik tesadüfi örnekleme yöntemi ile seçilen 100 TYÇP çalışanı araştırmanın ömeklemini oluşmuştur. Ölçekten elde edilen veriler SPSS 17.0 programıyla analiz edilmiştir.

Toplum Yararına Çalışma Programı, çok köklü bir geçmişe sahip değildir ve bu konuda henüz kapsamlı araştırmalar yapılmamıştır. Benzer çalışmalarda, yalnızca işsizlik rakamları, oranları ve işsizliğin sebep olduğu psikolojik veya toplumsal sorunlar ile ilgili verilere yer verilmiştir, ölçme aracı kullanan projelerin araştırma evreni ise anketin uygulandığı anda hala işsiz olan bireylerden oluşmaktadır. Bu projede araştırma evreni, TYÇP kapsamında istihdam edilmekte olan çalışanlardan oluşmakta ve çalışmamız, çalışanların umut düzeylerini, motivasyonlarını ve geleceğe bakış açılarını saptamayı amaçlamaktadır. Bu nedenle araştırmamız özgün bir psikoloji çalışmasıdır.
Araştırma sonuçlarımıza göre, TYÇP çalışanlarının istihdam süreleriyle geleceğe yönelik duyguları, motivasyonları ve gelecek beklentileri arasında anlamlı bir ilişki olması, iki yıl veya daha uzun süreyle işsiz kalmış bireylerin umutsuzluk düzeylerinin düşük olması; TYÇP çalışanlarının umutlu olduğu, geleceğe olumlu baktıkları ve motivasyonlarının yüksek olduğuna yönelik bulgularımızı kanıtlar niteliktedir.

Araştırmamız, istihdamı sağlamak amacıyla yapılan TYÇP’nin, bireyin gelişimini destekler nitelikte olduğunu göstermesi açısından önemlidir.

MERSİN EYÜP AYGAR FEN LİSESİ

Danışman: Pınar Sağlam Saföz

Proje Öğrencileri
CANSU ÇAKMAK
ECE AYLIN OZDEMIR

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
lütfen isminizi buraya girin

9 − 2 =