TÜBİTAK Prof. Dr. Fuat Sezgin Bilim Tarihi Ödülü

Prof. Dr. Fuat SEZGİN Bilim Tarihi Ödülü, TÜBİTAK Bilim Ödülü eşdeğeri olarak, İslam medeniyetinin dünya medeniyetine katkıları çerçevesinde “İslam Bilim Tarihi” konusunda ülkemizde yaptığı değerli ve kalıcı çalışmalarla bilime uluslararası düzeyde önemli katkılarda bulunmuş hayattaki bilim insanlarına verilir.

“Prof. Dr. Fuat Sezgin Bilim Tarihi Ödülü”ne aday gösterildikten sonra vefat eden bilim insanlarının ödülleri kanuni mirasçılarına verilir.

 

Başvuru ve Değerlendirme Süreci

 

“Prof. Dr. Fuat Sezgin Bilim Tarihi Ödülü”ne kişisel başvuru yapılamaz.

Ödül, TÜBİTAK Bilim Ödülü eş değeri sayılıp aynı usullerle başvuru alınacak ve değerlendirilecektir. (TÜBİTAK Bilim, Özel, Hizmet ve Teşvik Ödülleri Esasları)

Başvuru dosyaları hazırlanırken http://tubitak.gov.tr/tr/kurumsal/oduller/icerik-formlar-ve-esaslar adresinden ulaşılabilecek aday formları doldurulmalı ve bu formlarda belirtilen diğer belgeler eklenmelidir.

Bilim Ödülü için; Adayların ödülü hak etme gerekçelerinin en fazla 750 kelimeyle açıklanması ve bu açıklamanın hazırlanmasında birinci derecede katkı sağlanan yayınlarla desteklenmesi beklenmektedir.

Bu yayınların değerlendirmeye alınması için ön koşullar aday formunda belirtilmektedir.

Hazırlanmasında birinci derecede katkı sağlanan 5 yayının birer örneği eklenmelidir. En fazla 250 kelimeyle adayın bu 5 yayınla yaptığı katkılar ile bu yayınlardaki katkı payı açıklanmalıdır. Eğer adayın birden fazla konuda katkısı varsa, asıl önemli katkı dışındaki katkılar konulara göre ayrılarak, en fazla 15 adet seçilmiş makale/kitap/kitap bölümünün birer örneği ile bu katkılar hakkında 500 kelimeyi geçmeyen bir açıklama yazısı eklenmelidir.

Bir adayın başvurusundaki asıl önemli katkıda birinci derecede esas olan yayınlar, başka bir adayın aynı türde ödüle (TÜBİTAK Bilim, Özel, Hizmet veya Teşvik) başvurusunda kullanılamaz. TÜBİTAK, birinci derecede katkı sağlandığı beyan edilen yayınlar için bu beyanı araştırma hakkına sahiptir. İlgili yayında birinci derecede katkı sağlandığı beyan edilmesine karşın, bu yayınlardan herhangi birinde adayın birinci derecede katkısı olmamasının tespit edilmesi durumunda başvuru değerlendirmeye alınmaz.

www.tubitak.gov.tr/oduller adresinde bulunan Aday Formu – Başvuru Kontrol Listesi’nde belirtildiği şekilde istenilen tüm bilgi ve belgeler eksiksiz olarak hazırlandıktan sonra TÜBİTAK Başkanlığı- Yönetim Kurulu Sekreterya Birimine kargo/posta ile başvuru yapılabilir. (Zarf üzerinde yer alan kargo/posta tarihi son başvuru tarihinden sonra olamaz). Elden yapılacak ödül başvuruları, TÜBİTAK Genel Evrak ve Arşiv Müdürlüğü’ne yapılmalıdır.

Ödüle ilgili aday başvurularını değerlendirme faaliyetlerini yürütmek üzere TÜBİTAK Yönetim Kurulu’nca bir komisyon kurulur. Bu komisyon, adayların bilim dalları gözetilerek tercihen Bilim Ödülü almış en az yedi kişiden oluşturulur. Başvuruları usul yönünden eksik olan aday dosyaları için, Komisyon tarafından yapılan ön inceleme sonunda uygun görülenlere eksikliklerin tamamlanması için 15 günü geçmemek üzere süre tanınabilir. Bu durumda başvuru sahibine bildirimde bulunulur. Belirtilen süre sonunda eksiklikleri tamamlanmamış olan aday dosyaları yeni bir bildirime gereksinim olmaksızın işleme alınmaz.

Komisyon, danışman görüşleri alarak ve gerektiğinde alt komisyonlar kurarak başvuruları değerlendirir ve sonucunu gerekçeleriyle TÜBİTAK Yönetim Kuruluna sunar. TÜBİTAK Yönetim Kurulu yaptığı değerlendirme sonucunda ödül kazananı belirler.

Önemli Tarihler

Ödüle ilişkin duyuru, TÜBİTAK Başkanlığı tarafından resmi internet adresinden yapılır. Başvurular  30 Nisan 2019 tarihinde mesai bitimine kadar kabul edilir.

Ödülü kazanan TÜBİTAK’ın Kuruluş Yıldönümü olan 24 Temmuz tarihinde açıklanır. Ödül, düzenlenecek TÜBİTAK Bilim, Özel, Hizmet ve Teşvik Ödülleri töreninde sahibine verilir.

İletişim Adresi:

TÜBİTAK

Yönetim Kurulu Sekreterya Birimi

Tunus Caddesi No:80
06100 Kavaklıdere Ankara

Tel: 0.312.298 11 32

e-posta: yonetimkuruluofisi@tubitak.gov.tr