TÜBİTAK Ortaokul ve Lise Öğrencileri için Bilim Olimpiyatları

Programın amacı, ortaokul ve lise öğrencilerinin temel bilimler ve bilgisayar alanlarına
ilgilerini artırmak, öğrencileri Ulusal Bilim Olimpiyatlarına hazırlamak ve Uluslararası/Bölgesel
Bilim Olimpiyatlarına katılımlarını sağlamaktır.

Bu çağrı duyurusu, 2202 Bilim Olimpiyatları Programı’na başvuran ve/veya bu programdan
destek alan ve almaya hak kazanan adaylarla ilgili işlem ve yükümlülükleri kapsar. TÜBİTAK
işbu çağrı duyurusu üzerinde değişiklik yapma hakkını her zaman saklı tutar.

2. Başvuru Koşulları ve Yöntemi

2.1. Başvuru Koşulları
2.1.1. T.C. vatandaşı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) vatandaşları veya 5901
sayılı kanunda geçen Mavi Kart sahibi olmak.
2.1.2. Bilgisayar, Biyoloji, Fizik, Kimya ve Matematik dallarında 8,9,10 ve 11. sınıfa ve
hazırlık sınıfına devam etmekte olan öğrenciler sınava başvurabilir. Lise son sınıf
öğrencileri programa başvuramaz.
2.1.3. Ortaokul Bilgisayar ve Ortaokul Matematik dallarında 5,6,7 ve 8. Sınıfa devam
etmekte olan öğrenciler sınava başvurabilir.
2.1.4. Her öğrenci sınava yalnızca bir daldan başvurabilir. Ancak, Matematik/Ortaokul
Matematik dalından Birinci Aşama Sınavı’na göre Yaz Okulu’na çağırılmayan
ancak Bilgisayar Komitesi tarafından belirlenen taban puanının üstünde kalan
öğrenciler, Bilgisayar/Ortaokul Bilgisayar dalından Yaz Okulu’na çağırılabilir ve
İkinci Aşama Sınavı’na girmesine hak verilebilir. Öğrencilerin Birinci Aşama
Sınavı’na başvuru esnasında bu durumla ilgili talebini bildirmeleri gereklidir.
2.1.5. Öğrenciler sınava, sınav giriş belgesi ve geçerli kimlik belgelerinden birisi (nüfus
cüzdanı, kimlik kartı veya pasaport) ile girerler. Sınav giriş belgesi ve özel kimlik
belgesi yanında olmayan adaylar sınava alınmaz. Öğrenciler nüfus müdürlükleri
tarafından verilen geçici kimlik belgesi ile sınava alınabileceklerdir.

2.2. Başvuru Yöntemi
2.2.1. Birinci Aşama Sınavı TÜBİTAK-BİDEB adına protokol ile yetkilendirilen kurum
tarafından (bu yıla ait çağrı duyurusu için yetkilendirilen kurum İstanbul
Üniversitesi’dir) tarafından yürütülür.
2.2.2. 13 Temmuz – 07 Ağustos 2020 tarihleri arasında programa başvurular
alınacaktır.
2.2.3. Başvurular öğrencilerin halen eğitim gördüğü okul ya da BİLSEM yönetimi
tarafından https://tubitak.istanbul.edu.tr/ adresinden yapılır.
2.2.4. Başvurular https://tubitak.istanbul.edu.tr üzerinden yapıldıktan ve sınav ücreti
olan 50 TL yatırıldıktan sonra tamamlanacaktır. Adaylardan tahsil edilecek sınav
ücretleri; başvuru paneli üzerinden sanal pos (kredi/banka kartı) kullanılarak
alınacaktır. EFT/Havale ödemeleri kabul edilmeyecektir.
2.2.5. Birinci Aşama Sınavı ile ilgili ilan ve açıklamalar https://tubitak.istanbul.edu.tr/ ve
https://www.tubitak.gov.tr/tr web adreslerinde ilan edilir.
2.2.6. Başvuru sırasında yanlış/eksik beyanda bulunanların sınavı iptal edilir.

3. Destek Kapsamı ve Ödüller
3.1. Birinci Aşama Sınavı’nda başarılı bulunan öğrenciler Yaz Okulu’na çağrılır ve İkinci
Aşama Sınavı’na hazırlık amaçlı kampa alınır. İkinci Aşama Sınavı’nda başarılı
bulunan öğrencilere TÜBİTAK tarafından ulusal düzeyde madalya, başarı belgesi
ve para ödülü verilir. İkinci Aşama Sınavı’nda başarılı bulunan öğrenciler Kış
Okulu’na davet edilir.
3.2. Birinci Aşama Sınavı’na konuk statüsünde katılan Kuzey Kıbrıs Türk
Cumhuriyeti’ndeki (KKTC) öğrenciler için bölgesel değerlendirme yapılarak
belirlenen taban puan üzerindeki öğrencilere birincilik, ikincilik ve üçüncülük
derecesi verilir.
3.3. Takım Seçme Sınavları sonucunda bütün dallarda Uluslararası ve Bölgesel Bilim
Olimpiyatları Takımları belirlenir. Uluslararası Bilim Olimpiyatlarına katılan ve
derece alan öğrencilere TÜBİTAK tarafından para ödülü verilir.
3.4. Ulusal/Uluslararası Bilim Olimpiyatlarında derece alanlara verilen para ödülü
miktarlarına http://www.tubitak.gov.tr adresinden erişim sağlanmaktadır.

3.5. Bilgisayar, Biyoloji, Fizik, Kimya ve Matematik sınav dallarında Türkiye genelinde
dereceye giren öğrenciler, katıldıkları ilk Üniversite Giriş Sınavı’nda bir defaya
mahsus olmak üzere, aldıkları dereceye göre ek katsayı uygulamasından
yararlanırlar (Bilgi için, Yükseköğretim Kurumları Sınavı Kılavuzu ile Yükseköğretim
Programları ve Kontenjanları Kılavuzu’na bakınız).
3.6. Uluslararası Bilim Olimpiyatlarında altın, gümüş ya da bronz madalya kazanan lise
öğrencilerinin, üniversiteye ilk giriş sınavında bir defaya mahsus olmak üzere
sınavsız yerleştirilme veya ek katsayı hakkından yararlandırılmaları, her yıl
ÖSYM tarafından yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Sınavı Kılavuzu ile
Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu hükümlerine göre yapılır.
3.7. Bilgisayar, Biyoloji, Fizik, Kimya ve Matematik dallarında ulusal /uluslararası alanda
derece alan öğrenciler olimpiyatlara katıldıkları alanlarla ilgili üniversitelerin ilgili
bölümlerinden/programlarından birini kazanarak veya seçerek kayıt yaptırmaları
halinde TÜBİTAK 2205- Lisans Bursunu almaya hak kazanırlar.
3.8. Birinci aşama sınavında başarılı olan öğrenciler TÜBİTAK bünyesinde yürütülen
2248 Mentorluk Desteği Programından yararlanabilirler.

4. Sınav Merkezleri, Sınav Yöntemi ve Değerlendirme
4.1. Sınav Merkezleri
Birinci Aşama Sınavı, 81 il merkezinde (başvuru alınması halinde) ve Kuzey Kıbrıs Türk
Cumhuriyeti’nde (Lefkoşa) aynı anda uygulanır.

4.2. Sınav Yöntemi
Sınav iki aşamalı olarak yapılır. Birinci Aşama Sınavı, 29.08.2020 tarihinde BİDEB adına
TÜBİTAK tarafından 2020 yılı çağrısı için yetkilendirilen İstanbul Üniversitesi tarafından,
İkinci Aşama Sınavı ise TÜBİTAK web sitesinde ilan edilen tarihlerde BİDEB tarafından
yapılır.

4.2.1. Birinci Aşama Sınavı
4.2.1.1. Bilgisayar, Ortaokul Bilgisayar, Biyoloji, Fizik, Kimya, Matematik ve Ortaokul
Matematik dallarında yapılır.
4.2.1.2. Tek oturumda düzenlenir.
4.2.1.3. Çoktan seçmeli sorulardan oluşur.
4.2.1.4. Sınıflara göre ayrı soru grubu yoktur.
4.2.1.5. Biyoloji ve Kimya dallarından sınava girecek adayların fonksiyonel hesap
makinelerini yanlarında bulundurmaları gerekmektedir(Bilgisayar özellikli,
programlanabilir, hafıza kartlı vb. hesap makinalarının kullanılması yasaktır).
4.2.1.6. TÜBİTAK Bilim Olimpiyatları sitesinde bulunan geçmiş yıllardaki sınav
sorularının öğrenciler tarafından incelenmesi önerilir. Sınav müfredatı,
geçmiş yıllara ait sınav soruları ve cevap anahtarlarına
http://tubitak.gov.tr/tr/olimpiyatlar/icerik-ulusal-bilim-olimpiyatlari adresinden
ulaşılabilir.

4.2.2. İkinci Aşama Sınavı
Birinci Aşama Sınavı sonucuna göre başarılı olan öğrenciler Yaz Okulu ve İkinci Aşama
Sınavı’na çağrılırlar. İkinci Aşama Sınavı yazılı ve/veya uygulamalı yapılabilir.

4.2.3. Takım Seçme Sınavları
İkinci Aşama Sınavı sonucunda, madalya alan öğrenciler ile ilgili Olimpiyat Komitesi
tarafından belirlenecek öğrenciler, düzenlenen Kış Okulu’na davet edilirler. Kış Okulu
detayları https://www.tubitak.gov.tr/ adresinde ilan edilir. Kış Okulu sonrasında ilgili
Komite Başkanlarının belirleyeceği tarihlerde Takım Kampları ve Takım Seçme Sınavları
yapılır. Takım Seçme Sınavları yazılı ve/veya uygulamalı yapılabilir.

4.3. Değerlendirme
4.3.1. Birinci Aşama Sınavı’nın Değerlendirilmesi
4.3.1.1. Birinci Aşama Sınavı sonuçlarının değerlendirilmesi sınav yapan kurumun
optik sonuçları dikkate alınarak ilgili Olimpiyat Komitesi tarafından yapılır.
Olimpiyat Komitesinin önerdiği taban puanın üzerinde puana sahip
öğrenciler, GYK’nın değerlendirmesi ve Başkanlık onayı sonrası Yaz Okulu
ve İkinci Aşama Sınavı’na davet edilir.
4.3.1.2. Biyoloji, Fizik ve Kimya dallarında, taban puanın %30 altında kalmamak
şartıyla beş kişiye kadar fazladan 8. sınıf, hazırlık sınıfı ve 9. sınıf öğrencisi;
Avrupa Kızlar Matematik Olimpiyatı’na hazırlık amacıyla Matematik dalında
taban puanın %30 altında kalmamak şartıyla beş kişiye kadar fazladan kız
öğrenci Yaz Okulu/İkinci Aşama Sınavı’na çağrılabilir.
4.3.1.3. Birinci Aşama Sınavı’nda başarılı olan öğrenciler, İkinci Aşama Sınavı’na
girmeye hak kazanır ve TÜBİTAK tarafından düzenlenecek olan Yaz
Okulu’na davet edilir.
4.3.1.4. Birinci aşama sınavında başarılı olan öğrenciler TÜBİTAK bünyesinde
yürütülen 2248 Mentorluk Desteği Programından yararlanabilirler.
4.3.1.5. Birinci Aşama Sınavı’nın yapılacağı tarihte Bölgesel/Uluslararası Bilim
Olimpiyatları takımında ülkemizi yurt dışında temsil eden öğrenciler, ilgili
Komite Başkanı’nın onayı ile Birinci Aşama Sınavı’na başvuru yapmak
şartıyla Birinci Aşama Sınavı’na girmeden Yaz Okulu ve İkinci Aşama
Sınavı’na çağrılmaya hak kazanırlar.
4.3.1.6. Uluslararası Bilim Olimpiyatları, Genç Balkan Matematik Olimpiyatı, Avrupa
Genç Bilgisayar Olimpiyatı veya Genç Balkan Bilgisayar Olimpiyatı’nda
sınavdan bir önceki yıl ülkemizi temsil eden veya temsil etmek amacıyla
takıma seçilen öğrenciler Birinci Aşama Sınavı’na başvuru yapmak şartıyla
Birinci Aşama Sınavı’na girmeden Yaz Okulu ve İkinci Aşama Sınavı’na
çağrılmaya hak kazanırlar. Öğrenciler aynı yıl içerisindeki temsilleri için
sadece bir defa bu haktan yararlanabilir.

4.3.2. İkinci Aşama Sınavı’nın Değerlendirilmesi:
4.3.2.1. Değerlendirmeler, genel sıralama ve/veya taban puanları üzerinden yapılır.
Her bir madalya türü için Olimpiyat Komitesinin önerdiği taban puanlar, GYK
tarafından değerlendirilir ve Başkanlık onayı sonrası kesinleşir. İkinci Aşama
Sınavı’nda derece alan öğrencilere Madalya ve Başarı Belgesi verilir,
danışman öğretmenlerine ise para ödülü verilir. Madalyalar, genel
sıralamadaki puan kırılımlarına göre 4 altın, 8 gümüş ve 12 bronz madalya
şeklinde dağıtılabilir. Puanlarda eşitlik olması durumunda veya puan
kırılımlarına göre bir önceki ya da bir sonraki puan dikkate alınarak madalya
sayılarında artırma/azaltma yapılabilir.
4.3.2.2. İkinci Aşama Sınavı sonucunda, madalya alan ve 4.2.3. maddesince ilgili
Olimpiyat Komitesi tarafından belirlenen öğrenciler Kış Okulu’na davet
edilirler.

4.3.3. Takım Seçme Sınavları’nın Değerlendirilmesi:
4.3.3.1. Bölgesel veya Uluslararası Bilim Olimpiyatlarında ülkemizi temsil edecek asil
(gerek görülmesi halinde ise ilave edilecek yedek) öğrencilerden oluşan
takımlar, Kış Okulu sonrasında yapılan Takım Seçme Sınavları ve gerekli
görülmesi durumunda Yaz Okulu, İkinci Aşama ve Kış Okulu sınav sonuçları
ile ilgili Olimpiyat Komitelerinin görüşleri doğrultusunda belirlenerek GYK
tarafından değerlendirilir ve Başkanlık onayı sonrası kesinleşir.
4.3.3.2. Genç Balkan Matematik Olimpiyatı’na veya Genç Balkan Bilgisayar
Olimpiyatı’na veya Avrupa Genç Bilgisayar Olimpiyatı’na katılım için takımda
yer alan öğrencilerin yaşı 15,5’i (186 ay) aşmamış olmalıdır.

5. Sonuçlar
5.1. Birinci Aşama Sınavı’nın sonuçları sınav tarihinden sonra yaklaşık 30 gün içinde
https://e-bideb.tubitak.gov.tr/giris.htm adresinde “Olimpiyat Sınav Sonuçları”
bölümünde ilan edilir.
5.2. Bilim Olimpiyatları ile ilgili tüm duyurular http://tubitak.gov.tr/tr/olimpiyatlar/icerikulusal-bilim-olimpiyatlari adresinden ilan edilir. Öğrencilerin
http://www.tubitak.gov.tr adresini düzenli olarak izlemeleri kendi sorumluluklarındadır.
5.3. Okullara davet mektubu vb. yazılı evrak gönderilmez.
5.4. İkinci Aşama Sınav sonuçları Bilim Olimpiyatları Ödül Töreni’nde veya TÜBİTAK
tarafından belirlenecek usulde öğrencilere açıklanır.
5.5. İkinci Aşama Sınavı sonucunda Başkanlık onayıyla başarılı bulunan öğrenciler Kış
Okulu’na davet edilirler. Kış Okulu organizasyonunun detayları
http://www.tubitak.gov.tr adresinden ilan edilir.
5.6. Takım Seçme Sınavları sonunda belirlenen takımlar, ilgili Olimpiyatların katılım
tarihine kadar Olimpiyat Komitelerince belirlenen tarihlerde TÜBİTAK tarafından
belirlenecek usullerde düzenlenecek kısa süreli takım kamplarına alınırlar. Program
kapsamında öğrencilerin yetiştirilmesine yönelik yapılan her türlü çalışma Olimpiyat
Komitelerince yürütülür.
5.7. Her takım için en az bir TÜBİTAK BİDEB personeli ve ilgili Olimpiyat Komitesi
tarafından önerilecek Takım Lideri, Takım Lider Yardımcısı gerek görülürse yeterli
sayıda Gözlemci belirlenir. Olimpiyat takımlarının yarışmaların yapılacağı ülkelere
götürülüp getirilmesi ve yarışmalara katılımları ile ilgili tüm işlerde Takım Lideri
birinci derecede yetkili ve sorumludur. Takım üyelerinin pasaport, vize, seyahat ve
sağlık sigortası ile seyahat işlemleri BİDEB tarafından yürütülür.
5.8. Uluslararası Bilim Olimpiyatlarında madalya kazanan öğrencilere Bilim Olimpiyatları
Ödül Töreni’nde veya TÜBİTAK tarafından belirlenecek usulde belge takdim edilir.
5.9. Bilim Olimpiyatlarında Ulusal ve Uluslararası seviyede madalya kazanan
öğrencilerin Ek Katsayı/Sınavsız Geçiş uygulamasından faydalanabilmesi için
https://e-bideb.tubitak.gov.tr/giris.htm adresinden başvuru yaparak başvuru
belgelerinin ıslak imzalı halini TÜBİTAK-BİDEB’e posta yoluyla iletmeleri gerekir.
5.10. Bilim Olimpiyatlarında Ulusal ve Uluslararası seviyede madalya kazanan
öğrencilerin üniversiteye kayıt oldukları yıl 2205 –Lisans Burs Programı
kapsamında desteklenebilmesi için https://e-bideb.tubitak.gov.tr/giris.htm
adresinden başvuru yapması gerekir.
5.11. Birinci aşama sınavında başarılı olan öğrencilerin TÜBİTAK bünyesinde yürütülen
2248 Mentorluk Desteği Programından yararlanabilmesi için https://ebideb.tubitak.gov.tr/giris.htm adresinden başvuru yapması gerekir.

İrtibat Bilgileri
TÜBİTAK Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı
Yarışma Programları Grup Koordinatörlüğü
2202 Bilim Olimpiyatları Programı
Tel: 0312 298 95 45
E-Posta: [email protected]