TÜBİTAK Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması

Projeleri Yarışması
Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması

TÜBİTAK Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması

1. Çağrının Amacı ve Kapsamı
Çağrının amacı, ortaokul öğrenimine devam etmekte olan öğrencileri temel, sosyal ve
uygulamalı bilim alanlarında çalışmalar yapmaya teşvik etmek, çalışmalarını yönlendirmek
ve mevcut bilimsel çalışmalarının gelişimine katkı sağlamaktır.
Bu çağrı, program kapsamında düzenlenecek olan yarışmaya yönelik kuralları, işlemleri ve
yükümlülükleri kapsar.

2. Başvuru Koşulları, Belgeleri ve Yöntemi
2.1. Başvuru Koşulları

2.1.1 Yarışmaya, Türkiye ve KKTC’de öğrenim gören tüm ortaokul öğrencileri katılabilir.

2.1.2 Yarışmaya her öğrenci yalnızca bir proje ile katılabilir ve her proje aynı okulda
öğrenim gören en çok iki öğrenci tarafından hazırlanabilir.
2.1.3 Bir projede sadece bir danışman görev alabilir ve danışman birden fazla projeye
danışmanlık yapabilir. Danışman proje sahibi öğrencilerin bulunduğu okulda görev
yapan bir öğretmen olmalıdır. Danışman için alan sınırlaması yoktur. Projede
danışman olması zorunludur.

2.1.4 Aynı ya da başka isimlerle ve/veya aynı ya da benzer içerikle (konuyla) herhangi bir
proje yarışmasına, bu yarışmanın son başvuru tarihinden önce başvurusu yapılmış
veya katılmış projelerle bu yarışmaya başvuru yapılamaz. Bu kurala uymadığı tespit
edilen projeler, hangi aşamada olursa olsun yarışmadan elenir.

2.1.5 Başvuru sistemine eksik, hatalı veya yanlış belge ve bilgi yüklenmesi, hazırlanan
projenin halk sağlığı ve güvenliği için risk teşkil etmesi, insanların kişilik haklarına
aykırı çalışma yapılması, projede etnik kökene, kişi veya toplumu karalamaya yönelik
içerik bulunması, omurgalılar üzerinde kesi yapılması, kan veya doku alınması, ağız
ya da enjeksiyon yoluyla etkisi kesin olarak bilinmeyen tehlikeli ve yabancı madde
verilmesi, sağlığı tehdit eden deneyler yapılması durumlarında proje başvuruları
hangi aşamada olursa olsun yarışmadan elenir.

2.1.6 Başvuru aşamasında yanlış ana alan veya yanlış tematik alan seçilmesi durumunda
başvuru süreci bittikten sonra değişiklik yapılmayacak ve projeler başvuru yapılan
ana alanda görevlendirilecek jüri tarafından değerlendirilecektir. Proje içeriğinin
tematik alanla olan ilişkisi değerlendirmede etkili olacaktır.

2.2. Başvuru İşlemi
2.2.1 2020 yılı Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması Proje Rehberine göre
hazırlanan ve tamamlanan projelerin başvuruları 27 Ocak 2020 tarihinde başlar ve 14
Şubat 2020 tarihinde, saat 17.30’da sona erer. Başvurular https://ebideb.tubitak.gov.tr adresinden danışman öğretmen tarafından çevrimiçi olarak
yapılır. Danışman öğretmen sisteme kendi kullanıcı adı ve şifresi ile giriş yaparak
proje ve öğrenci bilgilerini kaydeder. Başvuru yapabilmek için öğrenciler ve danışman
öğretmenin ARBİS’e kayıtlı olması gerekir (Bkz. https://arbis.tubitak.gov.tr).

2.2.2 Öğrenci/öğrencilerin son altı ay içinde çekilmiş vesikalık fotoğrafları sisteme yüklenir.

2.2.3 Proje çalışması https://www.tubitak.gov.tr/tr/yarismalar/icerik-ortaokul-ogrencileriarastirma-projeleri-yarismasi adresinde bulunan şablon kullanılarak hazırlanır ve tek
bir dosya halinde PDF formatında sisteme yüklenir. Proje özeti en az 150, en fazla
250 kelime, proje raporu en az 2, en fazla 20 sayfa olmalıdır. Proje raporu dışında
kalan belgeler (bilimsel etik formu, izin belgeleri, resim, anket vb.) sistemde EK
BELGELER kısmına yüklenir.

2.2.4 Projeye ait video kaydı sisteme eklenebilir. Video eklenmesi zorunlu değildir.
Videonun boyutu 10 MB’ı geçmemeli ve FLV formatında olmalıdır.

2.2.5 Başvuru tarihleri içerisinde, çevrimiçi başvuru yapıldıktan sonra değişiklik için onayı
kaldırılıp tekrar onaylanmadan bırakılan projeler değerlendirmeye alınmaz.

2.2.6 Başvuru sistemi kapandıktan sonra sistemde öğrenci ve danışman öğretmen bilgileri
dâhil hiçbir değişiklik talebi kabul edilmez.

2.2.7 Başvuru formu bölge koordinatörlerine gönderilmez.

2.2.8 Bölge sergisi aşamasına geçen öğrenciler tarafından e-bideb başvuru sisteminden
alacakları başvuru izleme belgesi, muvafakatname ve bilimsel etik ve proje katkı
beyan formunu bölge sergileri öncesinde bölge koordinatörlerine gönderilir.

3. Yarışma Kategorileri
3.1 Yarışma; Biyoloji, Coğrafya, Değerler Eğitimi, Fizik, Kimya, Matematik, Tarih,
Teknolojik Tasarım, Türkçe ve Yazılım olmak üzere 10 alanda düzenlenir.

TEMATİK ALANLAR
Akıllı Ulaşım Sistemleri
Algoritma /Mantıksal Tasarım
Bilim Tarihi
Biyoçeşitlilik
Biyotaklit (Biyomimikri)
Büyük Veri
Değerler Eğitimi
Dijital Dönüşüm
Doğal Afetler ve Afet betimi
Giyilebilir Teknolojiler
Ekolojik Denge
Finansal Okuryazarlık
Havacılık ve Uzay
Göç ve Uyum
Görsel ve işitsel Sanatlar
Malzeme ve Nanoteknoloji
İnsan Haklan ve Demokrasi
Kültürel Miras
Milli Teknoloji Hamlesi
Medya Okuryazarlığı
Nesnelerin İnterneti
Robotik ve Kodlama
Sağlıklı Beslenme
Sağlık Teknolojileri
STEAM (Fen – Teknoloji – Mühendislik – Sanat Matematik)
Su Okuryazarlığı
Sürdürülebilir Kalkınma
Tarım Teknolojileri ve Seracılık
Yapay Zekâ
Yenilenebilir Enerji

4. Değerlendirme Yöntemi ve Kriterleri
4.1 Bölgesel yarışmalar, Adana, Ankara, Bursa, Erzurum, İstanbul-Asya, İstanbulAvrupa, İzmir, Kayseri, Konya, Malatya, Samsun ve Van olmak üzere 12 Bölge
Koordinatörlüğü tarafından yürütülür.

4.2 Öğrenciler tarafından Proje Rehberine göre hazırlanan projeler, ilk olarak 12 bölgede
her alan için oluşturulacak alanında uzman jüriler tarafından bilimsel kriterlere göre
değerlendirilir. Değerlendirme sonucuna yargı yolu dışında itiraz kabul edilmez.

4.3 Projeler Özgünlük ve Yaratıcılık, Bilimsel Yöntem, Sonuç ve Öneriler,
Uygulanabilirlik, Yaygın Etki, Raporlama, Sunum gibi kriterlere göre değerlendirilir.
Detaylı değerlendirme kriterlerine ve proje rehberine
http://www.tubitak.gov.tr/tr/yarismalar/icerik-ortaokul-ogrencileri-arastirma-projeleriyarismasi İnternet adresinden ulaşılabilir.

4.4 Ön değerlendirme sonucunda başarılı bulunan projeler, bölgelerde yapılacak sergiye
davet edilir.

4.5 Takım halinde yarışmaya katılan öğrencilerin bölge ve final sergilerine davet
edilmeleri durumunda, sergide ve sunumda her iki öğrencinin de bulunması
zorunludur, aksi halde her iki öğrenci de yarışmadan elenir.

4.6 Bölge ve final sergilerinde proje sahibi öğrenciler jüriye sözlü sunum yapacaktır.
Öğrencilerden bu görüşme için bilgisayarda sunum hazırlamaları beklenir. Jüri
sunumlarında kullanılacak bilgisayar ve projeksiyon cihazı Bölge Koordinatörü
tarafından sağlanır. Sergide kullanılması öngörülen diğer teknik donanım ise proje
sahibi öğrenciler tarafından temin edilir.

5. Ödüller
5.1 Bölgelerde yapılacak yarışmalarda başarılı bulunan projelere Bölge Birinciliği,
İkinciliği ve Üçüncülüğü ödülleri verilir. Bölge Birincileri yarışmanın final aşamasına
davet edilir. Final Yarışmasında başarılı bulunan projelere Birincilik, İkincilik,
Üçüncülük ve Teşvik ödülü verilir. Bölge ve final yarışmalarında ödül alan
öğrencilere para ödülü ve başarı belgesi, danışman öğretmenine para ödülü verilir.
Bölge ve Final Yarışmalarında verilecek ödül ücretleri
http://tubitak.gov.tr/tr/yarismalar/icerik-ortaokul-ogrencileri-arastirma-projeleriyarismasi adresinde yayınlanır.

6. Çağrı Takvimi (Başvuru ve Sergi Tarihleri)
6.1 Yarışma için yılda bir kez başvuru alınır. Yarışma kapsamında önce 12 bölge
merkezinde bölge sergisi düzenlenir, sonrasında final sergisi yapılır. Aşağıdaki Şekil
2’de süreç özetlenmiştir.

proje takvimi
Şekil 2: Yarışma Takvimi

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
lütfen isminizi buraya girin