TÜBİTAK Öğretmen Adayları Uygulamalı Etkinliklerle Buluşuyor

TÜBİTAK
Öğretmen Adayları

TÜBİTAK tarafından desteklenen bu proje 01.03.2021 – 05.03.2021 tarihleri arasında uzaktan eğitim yoluyla gerçekleştirilecektir. Projeye 3. Ve 4. Sınıf Fen Bilgisi Öğretmenliği programında öğrenim gören 30 öğretmen adayı katılacaktır.

Ders Verecek Öğretim Üyeleri Ve Sunumlarının Kapsamı

Fen Öğretiminde Drama

Dr. Öğr. Üyesi Harun BERTİZ

Fen Öğretiminde Adobe Yazılımlarının Kullanımı

Dr. Öğr. Üyesi Barış EROĞLU

Web 2.00 destekli zihin haritası hazırlama

Doç. Dr. Oktay ASLAN

Rol Oynama: Maddenin Tanecikli Doğası Hakkında İmaj Oluşturma

Doç. Dr. Nusret KAVAK

Tahmin et-Gözle-Açıkla (TGA): NaCl katısı üzerine H2SO4 ilave edilirse Ne Olur?

Prof. Dr.Havva YAMAK

Fen Eğitiminde Artırılmış Gerçeklik Uygulamaları

Doç. Dr. Sedef CANBAZOĞLU BİLİCİ

Hands-on yönteminin tanıtılması: Basit Araçlarla DNA İzolasyonu

Prof. Dr. Mahmut SELVİ

Kavram karikatürleri kullanarak farkındalık oluşturma: Sera etkisi, küresel ısınma ve ozon tabakası

Doç. Dr. Meryem SELVİ

Çevrimiçi Bulmaca Siteleri ve öğretim sürecinde kullanılması

Doç. Dr. Fulya ÖNER ARMAĞAN

Anatomik Çalışmalar

Doç. Dr. Mustafa HAMALOSMANOĞLU

Sorgulayıcı Araştırma Tekniği: Özkütle Etkinliği

Prof. Dr. Salih ATEŞ

Fen öğretiminde simülasyon destekli argümantasyon uygulamaları

Prof. Dr. Nejla YÜRÜK

Doğa Felsefesinden Bilimsel Bilgiye

Dr. Öğr. Üyesi Davut SARITAŞ

Okul Dışı Öğrenme Ortamları: Sanal Müze Eğitimi

Doç. Dr. Ela Ayşe KÖKSAL

Aktif Öğrenme Uygulamaları

Doç. Dr. Fulya ÖNER ARMAĞAN

Doç. Dr. Oktay BEKTAŞ

Katılımcı seçiminde aşağıdaki kriterler dikkate alınacaktır;
Projeye 3. ve 4. sınıf Fen Bilgisi Öğretmenliği programında öğrenim gören 30 öğretmen adayı katılacaktır.

Katılımcılar, eğitim süresince kamera ve mikrofonlarını açık tutmayı ve görüntü ve seslerinin kayıt altına alınmasını kabul etmiş sayılacaktır.

Başvuru eğitim fakültelerinin 3. ve 4. Sınıfında Fen Bilgisi Öğretmenliği programında öğrenim gören tüm öğretmen adaylarına açıktır. Proje afişleri Eğitim fakültelerine gönderilecek ve aynı zamanda sosyal medyada Facebook platformunda kurulan sayfa üzerinden ( https://www.facebook.com/groups/uygulamalietkinlikler/ ) paylaşılacaktır.

Katılımcılar son başvuru tarihi olan 25.02.2021 günü saat 17:00’a kadar proje web sayfasında ) bulunan başvuru formunu doldurarak başvuru yapmalıdır.

Daha önce benzer herhangi bir projeye katılmayan öğretmen adaylarının seçimine öncelik verilecektir.

Akademik başarı notu ortalamalarıyla öne çıkmış öğretmen adayları tercih edilecektir.

Katılımcıların Tübitak ARBİS (Araştırmacı Bilgi Sistemi) kayıtlarının olması zorunludur. Adaylar, https://arbis.tubitak.gov.tr adresine girerek ARBİS’e üye olabilirler.

Çalışmada kız ve erkek öğrenci dağılımının birbirine yakın sayılarda olmasına dikkat edilecektir.
Çalışmada Türkiye’nin farklı coğrafi bölgelerinden ve farklı şehirlerde öğrenim gören öğretmen adaylarının yer almasına dikkat edilecektir.

Proje katılımcısı olarak belirlenecek asil listede yer alan öğretmen adaylarının projeye katılım sağlayamadığı durumlarda yedek katılımcı listesi oluşturulacak ve listeden sırasıyla katılımcı kabul edilecektir.

Doç. Dr. Fulya ÖNER ARMAĞAN

www.facebook.com/groups/uygulamalietkinlikler

Öğretmen Adayları Uygulamalı Ekinliklerle Buluşuyor Projesi Başvuru Formu