TÜBİTAK Multidisipliner Yöntemlerle STREAM Temelli Matematik Eğitimi

Matematik öğretmenleri eğitimi
Multidisipliner Yöntemlerle STREAM Temelli Matematik Eğitimi

Multidisipliner Yöntemlerle STREAM Temelli Matematik Eğitimi” projesinin başvuruları devam ediyor.

TÜBİTAK Bilim ve Toplum Destek Programları Matematik Yılı özel çağrısı kapsamında desteklenmeye hak kazanan, sadece matematiğin değil, aynı zamanda temelinde matematik yatan birçok disiplinin kavranmasını kolaylaştırarak matematiksel bilginin toplum ile buluşturulması, matematik okuryazarlığının arttırılması ve yaygınlaştırılması hedefleyen MultiMat projesinin başvuruları başlamıştır.

“Multidisipliner Yöntemlerle STREAM Temelli Matematik Eğitimi” projesi ile ortaokul matematik öğretmenlerine sınıf içi ve dışında kullanabilecekleri, öğretim programlarıyla uyumlu, multidisipliner yöntemlerle geliştirilmiş ve uygulama temelli eğitimler kapsamında matematik öğretiminde görselleştirmenin, somutlaştırmanın, modellemenin, dijitalleştirmenin ve oyunlaştırmanın etkin kullanımı hakkında da eğitimler verilerek etkinlikler sunulacaktır.

Proje 23 Ocak 2023 – 30 Ocak 2023 tarihleri arasında Manisa Celal Bayar Üniversitesi (Manisa Merkez) ‘de gerçekleştirilecektir.

•Proje başvuruları 12-31 Aralık 2022 tarihleri arasındadır.

“Multidisipliner Yöntemlerle STREAM Temelli Matematik Eğitimi” projesi ile matematik eğitiminde görselleştirme, modelleme, dijitalleştirme, oyunlaştırma ve diğer disiplinler doğrultusunda etkinlikler ve eğitimler düzenlenerek sadece matematiğin değil, aynı zamanda temelinde matematik yatan birçok disiplinin kavranmasını kolaylaştırarak matematiksel bilginin toplum ile buluşturulması, matematik okuryazarlığının arttırılması ve yaygınlaştırılması hedeflenmektedir. Ayrıca matematiğin mobil ve etkileşimli uygulamalar aracılığıyla anlaşılır bir biçimde kazandırılması ve projenin hedef kitlesinin bilimsel olguları fark etmelerini sağlayarak araştırma, sorgulama, soyutlama, analiz etme, ilişki kurma ve öğrenme isteklerinin teşvik edilmesini amaçlanmaktadır.

Etkinlik Alanı
MCBÜ Yapay Zeka ve İnovasyon Merkezi

3D Yazıcılar
STREAM Eğitimleri
3D Kalemler
Görselleştirilmiş Eğitimler
Sertifikalı Eğitimler

Proje Yürütücüsü
Öğr. Gör. Mehmet Nuri ÖĞÜT

Proje dahilinde verilecek olan eğitimlere, ortaokul matematik öğretmenleri katılım sağlayabilmektedir.

Eğitimler, Manisa Celal Bayar Üniversitesinde, 23 Ocak 2023 – 30 Ocak 2023 tarihleri arasında gerçekleşecektir.

Eğitimlerimiz yüz yüze olacak şekilde planlanmıştır.

Proje süresince konaklama alanı olarak Manisa Öğretmenevi tercih edilecektir.

Projenin başvuru tarihi 12 Aralık 2022 – 31 Aralık 2022 tarihleri arasındadır. Projeye multimat.mcbu.edu.tr web sitesi üzerinden başvuru formuna ulaşarak başvurabilirsiniz.

Konaklama Ücreti: Proje bütçesinden karşılanacaktır.
İaşe(Yeme-İçme) Ücreti: Proje bütçesinden karşılanacaktır.
Eğitime Katılım Ücreti: Herhangi bir ücret bulunmamaktadır.
Yol Ücreti: Katılımcıların yol ücreti TÜBİTAK’tan talep edilmiştir. Bu hususla ilgili net bilgi tarafımıza ulaşır ulaşmaz katılımcılar ile paylaşılacaktır.