TÜBİTAK M-ERA.NET 2014 Çağrısı

M-ERA.NET, Avrupa ülkeleri arasında malzeme bilimi ve mühendisliği konularında güçlü araştırma ve geliştirme ortaklıklarının kurulması amacıyla Avrupa Birliği (AB) Komisyonu tarafından 7. Çerçeve Programı kapsamında desteklenen bir ERA-NET projesidir. Proje çağrısına en az 2 farklı ülkeden 3 katılımcıyı içeren tüm konsorsiyumlar katılabilecektir. Projeye, farklı ülkeleden bölgesel veya ulusal bazda araştırmalara destek veren kuruluşlar katılmaktadır. Projede, Türkiye’yi TÜBİTAK temsil etmektedir.

M-ERA.NET (From materials science and engineering to innovation for Europe) 2014 Proje Çağrısı açılmıştır. Proje ön başvurularının 16 Eylül 2014 Brüksel saati ile 12.00’a kadar yapılması gerekmektedir.

Çağrı ile ilgili daha ayrıntılı bilgilere (çağrı takvimi, proje konuları, konsorsiyum yapısı, başvuru prosedürü vb) buradan ve internet adresinden ulaşabilirsiniz.

Ortak arama için http://www.nmpteam.com/ adresini kullanabilirsiniz.