TÜBİTAK Lise Öğrencileri Kutup Araştırma Projeleri Yarışması

Lise Öğrencileri
Lise Öğrencileri Kutup Araştırma Projeleri Yarışması

Yeni TÜBİTAK olarak ülkemizin bilim temelli bilgi ve teknoloji üretimi ile milli teknoloji hamlesine ve bunun için ihtiyaç duyulan nitelikli insan kaynaklarının gelişimi süreçlerine katkı sağlamak amacıyla destekleyici ve teşvik edici programlar ile etkinlikler yürütüyoruz.

Bu amaç çerçevesinde, her yıl ortaokul, lise ve üniversite seviyesinde düzenlediğimiz yarışmaların yanı sıra bu yıl ilk defa lise öğrenimine devam etmekte olan öğrencileri kutup bilimleri konusunda çalışmalar yapmaya teşvik etmek ve bu alanda yapacakları nitelikli çalışmalarla hem toplumumuzda farkındalık oluşturmak hem de ülkemizin bu alanda rekabet etme ve bilimsel gücünü artırarak uluslararası bilimsel çevrelerde söz sahibi ülkelerden biri haline gelmesine katkı sağlamak amacıyla 2204-C Lise Öğrencileri Kutup Araştırma Projeleri Yarışması’nı düzenleyeceğiz.

Bir araştırma alanında başarılı olmak için o alana ilgi duymak, merak etmek ve sabırla çalışmak gereklidir. TÜBİTAK olarak kutup çalışmaları alanında ülkemizi daha ileri noktalara taşımak için siz gençlerimizi bu alanda çalışmalar yapmaya teşvik etmek istiyoruz. Genç yaşlarda yapacağınız çalışmalarla kendinize yeni ufuk ve merak konuları edinmekle kalmayacaksınız, aynı zamanda ilerleyen yıllarda bu alanda önde gelen araştırmacılardan biri haline gelerek hem kendinizi hem de ülkemizi bu alanda öne çıkarmış olacaksınız. Dolayısıyla bu yarışmayı çok önemli buluyor, size ve ülkemize oldukça yarar sağlayacağını düşünüyorum. Bu anlamda, sizlerden danışman öğretmenlerinizin yönlendirmeleriyle bu rehberde belirtilen hususlara dikkat ederek bir araştırma projesi hazırlamanızı ve yarışmaya katılımınızı bekliyoruz.

Bu yıl ilk defa lise öğrenimine devam etmekte olan öğrencileri kutup bilimleri konusunda çalışmalar yapmaya teşvik etmek ve bu alanda yapacakları nitelikli çalışmalarla hem toplumumuzda farkındalık oluşturmak hem de ülkemizin bu alanda rekabet etme ve bilimsel gücünü artırarak uluslararası bilimsel çevrelerde söz sahibi ülkelerden biri haline gelmesine katkı sağlamak amacıyla 2204-C Lise Öğrencileri Kutup Araştırma Projeleri Yarışması düzenlenmektedir.

Lise Öğrencileri Kutup Araştırma Projeleri Yarışması

Yarışmanın Ana Alanları ve Tematik Alanları
Yarışma; Beşeri Bilimler, Canlı Bilimleri, Fiziki Bilimler ve Yer Bilimleri olmak üzere
4 ana alanda ve bu alanların altında yer alan tematik alanları kapsayacak şekilde
düzenlenmektedir.

lise öğrencileri proje yarışması
Yarışmanın Ana Alanları ve Tematik Alanları

Kimler Başvurabilir
Yarışmaya, Türkiye ve KKTC’de öğrenim gören tüm lise öğrencileri katılabilir.

Önemli Hususlar
Yarışmaya her öğrenci yalnızca bir proje ile katılabilir ve her proje en çok üç öğrenci tarafından hazırlanır.

Bir projede sadece bir danışman görev alabilir ve danışman birden fazla projeye danışmanlık yapabilir. Projede danışman olması zorunlu değildir.

Aynı ya da başka isimlerle ve/veya aynı ya da benzer içerikle (konuyla) herhangi bir proje yarışmasına, bu yarışmanın son başvuru tarihinden önce başvurusu yapılmış veya katılmış projelerle bu yarışmaya başvuru yapılamaz. Bu kurala uymadığı tespit edilen projeler, hangi aşamada olursa olsun yarışmadan elenir.

Başvuru sistemine eksik, hatalı veya yanlış belge ve bilgi yüklenmesi, hazırlanan projenin halk sağlığı ve güvenliği için risk teşkil etmesi, insanların kişilik haklarına aykırı çalışma yapılması, projede etnik kökene, kişi veya toplumu karalamaya yönelik içerik bulunması, omurgalılar üzerinde kesi yapılması, kan veya doku alınması, ağız ya da enjeksiyon yoluyla etkisi kesin olarak bilinmeyen tehlikeli ve yabancı madde verilmesi, sağlığı tehdit eden deneyler yapılması durumlarında proje başvuruları hangi aşamada olursa olsun yarışmadan elenir.

Başvuru aşamasında yanlış ana alan veya yanlış tematik alan seçilmesi durumunda başvuru süreci bittikten sonra değişiklik yapılmaz ve projeler başvuru yapılan ana alanda görevlendirilecek jüri tarafından değerlendirilir. Proje içeriğinin tematik alanla olan ilişkisi değerlendirmede etkili olacaktır.

Projeler tamamıyla öğrencilerin kendi bilgi, beceri ve özgün düşüncelerinden kaynaklanmış, geliştirilmiş ve varsa danışman desteği ile tamamlanmış olmalıdır. Kendine/lerine ait olmayan bir çalışmanın (devam etmekte ya da sonuçlandırılmış) proje olarak sunulduğu ve/veya projede sahipleri dışındaki kişilerin düşünce, ifade veya buluşlarını kaynak göstermeksizin kullanıldığı tespit edilen ve aynı ya da başka isimlerle ve/veya aynı ya da benzer içerikle (konuyla) herhangi bir proje yarışmasına, bu yarışmanın son başvuru tarihinden önce katılmış veya başvurmuş olan projeler, yarışmadan elenir.

Ayrıca bu kapsamda olduğu belirlenen projenin sahibi öğrenciler ve danışmanları üç eğitim öğretim yılı süresince TÜBİTAK’ın düzenleyeceği etkinliklere katılamaz ve verilecek desteklerden yararlanamaz. Bu durum TÜBİTAK tarafından MEB’e bildirilir. Yarışma tamamlandıktan sonra da söz konusu kurallara uyulmadığının tespiti halinde yukarıda söz edilen yaptırımlar uygulanır.

Lise Öğrencileri
Lise Öğrencileri Kutup Araştırma Projeleri Yarışması

2021 yılı Lise Öğrencileri Kutup Araştırma Projeleri Yarışması Proje Rehberine göre hazırlanan ve tamamlanan projelerin başvuruları 19 Ocak 2021 tarihinde başlar ve 24 Şubat 2021 tarihinde, saat 17.30’da sona erer. Başvurular https://e-bideb.tubitak.gov.tr adresinden çevrimiçi olarak yapılır. Başvuru yapacak öğrenciler (proje iki öğrenci tarafından hazırlanmışsa her iki öğrenci) ve varsa danışmanın ARBİS’e kayıtlı olması gerekir.

Ödüller
Final yarışmasında başarılı bulunan projelere Birincilik, İkincilik, Üçüncülük ve Teşvik ödülü verilir. Final yarışmalarında ödül alan öğrencilere para ödülü ve başarı belgesi, varsa danışman öğretmenine para ödülü verilir.

TAKVİM

Başvuru Başlangıç 19 Ocak 2021
Proje başvurularının alınmaya başlanması

Başvuru Bitiş 24 Şubat 2021
Proje başvurularının sona ermesi (Başvuruların son gününde sistem 17.30’da kapanacaktır).

Ön Değerlendirme 10 Mart 2021
Bölge Yarışmalarına Davet Edilecek Projelerin Açıklanması

Final Sergisi
30-31 Mart – 01 Nisan 2021

Final Yarışması
Projeler Özgünlük ve Yaratıcılık, Bilimsel Yöntem, Sonuç ve Öneriler, Uygulanabilirlik, Yaygın Etki, Raporlama, Sunum gibi kriterlere göre değerlendirilir.
Final sergisinde proje sahibi öğrenciler jüriye sözlü sunum yapacaktır. Öğrencilerden bu görüşme için bilgisayarda sunum hazırlamaları beklenir. Jüri sunumlarında kullanılacak bilgisayar ve projeksiyon cihazı TÜBİTAK tarafından sağlanır. Sergide kullanılması öngörülen diğer teknik donanım ise proje sahibi öğrenciler tarafından temin edilir.
Takım halinde yarışmaya katılan öğrencilerin final sergilerine davet edilmeleri durumunda, sergide ve sunumda tüm öğrencilerin de bulunması zorunludur, aksi halde proje yarışmadan elenir.

2204-C Lise Öğrencileri Kutup Araştırma Projeleri Yarışması Proje Rehberi

TÜBİTAK-BİDEB 2204
Lise Öğrencileri Kutup Araştırma Projeleri Yarışması
TÜBİTAK – Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı
Tunus Caddesi, No:80, 06100, Kavaklıdere/ANKARA
Tel: 444 66 90
e-Posta adresi: bideb2204@tubitak.gov.tr