TÜBİTAK Kimya Araştırma Projesi 8

TÜBİTAK Kimya Araştırma Projesi 8

Organik Evsel Atıklardan Anaerobik Yollarla Biyogaz Üretimi ve Üretilen Gazın Çevre Dostu Yöntemlerle Saflaştırılması

Tüketim alışkanlıklarının değişmesi neticesinde kişi başına düşen atık miktarı her geçen gün artmaktadır. Günlük atık miktarının 15.000 tona ulaşması İstanbul için çevresel açıdan daha uygun bertaraf yöntemleri gerektirmektedir. Organik atıklardan anaerobik şartlarda biyogaz üretimi (Biyometanizasyon) hem çevresel hem de yenilenebilir enerji kaynakları açısından önem arz etmektedir.

Organik evsel atıklardan anaerobik yollarla biyogaz üretimi dünyada sadece Amerika’nın Los Angeles şehrinde yapılmaktadır. Ülkemizde de bu gibi uygulamaların gittikçe yaygınlaşmasına rağmen hala yeterli seviyeye ulaşamamıştır. Organik evsel atıklardan oluşturulan gazın; daha verimli hale getirilmesi için C02’den, teknik aksana zarar vermemesi için de H2S’ten ayrıştırılması gerekmektedir. Fakat bu saflaştırma sırasında çok fazla bütçe gerekmekte ve çevreye zararlı atıklar oluşmaktadır. Bu projede; günlük evsel atık miktarı 15.000 tona yakın olan İstanbul’da organik evsel atıklardan biyogaz üreterek geri dönüşümü sağlamak, üretilen bu biyogazın saflaştırılması sırasında ortaya çıkan atıkların saflaştırma işleminde yeniden kullanılmasıyla çevreye zararlı atık oluşumunu önlemek ve bu saflaştırma sonucu elde edilen HS-‘ten ticari değeri olan So elde etmek amaçlanmıştır.
Organik evsel atıklardan biyogaz üretimi için okul yemekhanesinden elde edilen organik atıklar metanojen bakterileri için besi yeri olarak kullanılmış ve biyogaz üretimi sağlanmıştır. Üretilen biyogaz polietilen glikol ile saflaştırma yöntemi yardımıyla saflaştırılmıştır.Bu saflaştırma sırasında oluşan sıvı atık bir membrandan geçirilerek aerobik Thiobacillus bakterileri yardımıyla elemental kükürde dönüştürülmüş ve oluşan atık sıvı polietilen glikol ile saflaştırma ünitesine geri verilerek çevreye zarar vermeyen kapalı bir devre oluşturulmuştur. Daha sonra anaerobik reaktör çıkışı atık katı ve sıvı maddelerin gübre olarak kullanılabilirliğini denemek amacıyla bir düzenek daha kurulmuş ve bu işlem sonucunda kendi ürettiğimiz organik gübre ile beslenen toprağın diğerlerine oranla daha verimli olduğu saptanmıştır.

Alışıla gelmiş saflaştırma yöntemlerinden farklı olarak uygulanan bu yöntem sayesinde çevreye zararlı olan kimyasal maddelerin dışarı çıkışı engellenecek, bu atık kimyasal sıvıdan ticari değeri olan elemental kükürt elde edilecek, reaktör artıkları gübre olarak kullanılabilecek ve reaktörler için ayrılan bütçe en aza indirilecektir.
Sonuç olarak; İstanbul’da geri dönüşümü önemli bir sorun teşkil eden evsel atıklardan biyogaz üretilerek enerji elde edilmiş, bu biyogazın saflaştırılması aşamasında çıkan kimyasal atıklar yeniden kullanılabilir hale getirilmiş ve bu sırada ticari değeri olan So elde edilmiştir. Anaerobik reaktör çıkışı gübre olarak kullanılarak reaktör için ek bir gelir kaynağı oluşturulmuştur. Bu sayede üretilen gaz, motorlu taşıtlarda yakıt olarak kullanılabilecek duruma getirilmiştir.

İSTANBUL ATATÜRK FEN LİSESİ

Danışman: Yavuz Selim Nalbant

Proje Öğrencileri
KIVILCIM GEYYAS
ÜMİT YILMAZ