TÜBİTAK Kimya Araştırma Projesi 15

TÜBİTAK Kimya Araştırma Projesi 15

Anti Bakteriyel Ambalaj

Ülkemizde meyve ve sebzeleri depolamada yapılan işlemler bozulmayı önlemede yeterli olmadığı gibi insan sağlığı açısından da zararlı olabilmektedir. Bu projede meyvelerin muhafazasında tamamen doğal, etkin, güvenilir ve ucuz bir yöntem geliştirilmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla propolisin anti bakteriyel etkisinden yola çıkarak, tamamen doğal olan propolisli pelür kağıdı üretilerek, meyvelerin muhafazasında ve ürün kalitesini korumada kullanılabilirliği araştırılmıştır. Bunun için ham propolisten, %5 lik ,%10 luk ve %15 lik propolis çözeltisi hazırlandı. Pelür kâğıtları temin edilerek, hazırlanan propolis çözeltilerine daldırıldı ve kurutuldu. Anti bakteriyel olduğu düşünülen ambalaj kâğıtlarının işe yararlılığını ölçmek için küflenme süresi çabuk olan portakallar üzerinde analizler yapıldı. Bahçeden taze toplanan meyveler 4 gruba ayrıldı.

1. Grup: 21 adet portakal %S lik propolisli pelür kâğıtlarına sarıldı.
2. Grup: 21 adet portakal %10 lik propolisli pelür kâğıtlarına sarıldı.
3. Grup: 21 adet portakal 9615 lik propolisli pelür kâğıtlarına sarıldı.
4. Grup: 21 adet portakal katkısız pelür kâğıtlarına sarıldı.

Oluşturulan gruplar kolilere yerleştirilerek, 22 C de, % 50 nemli ortamda 21 gün depolandı. 3 gün arayla ölçümler yapılarak, fiziksel ve kimyasal değişimler belirlenmiştir.

Yapılan analizler sonucunda, özellikle de % 15 lik propolisli kâğıtların portakalın muhafazasında oldukça etkili olduğu yapılan bütün analizlerde açık bir şekilde görülmektedir. 22 C de % 50 nemli ortamda, 21 günde katkısız pelür kâğıdına sarılı portakalların tamamı bozulurken, propolisli ambalaj kâğıtlarının portakalları önemli ölçüde koruduğu gözlenmiştir.Yani üretilen propolisli ambalaj kâğıtları portakalların ürün kalitesini korumada ve muhafaza süresini uzatmada etkili olmuştur.

Portakal kabuğu gıda, kozmetik ve ilaç sektöründe hammadde olarak kullanım alanı oldukça yaygındır. Bu yüzden hem meyveyi muhafaza ederken hem de kabuğun sağlıklı bir şekilde kalması önemlidir. İnsan sağlığına zararlı olduğu düşünülen kimyasal maddelere sarılarak veya solüsyonlara batırılarak muhafaza edilmesi yerine tamamen doğal, sağlıklı, etkin, güvenilir ve ucuz bir yöntem geliştirilmiştir.

Sonuç olarak, muhafaza ve dezenfeksiyon konusunda kusursuz olan arılardan esinlenerek üretilen propolisli ambalaj kâğıtları, portakalların kalitesini korumada ve raf ömrünü uzatmada oldukça etkili olmuştur.

ORDU DR.M. HİLMİ GÜLER BİLİM VE SANAT MERKEZİ

Danışman: Ebru Karadağ Uzman

Proje Öğrencileri
YAĞMUR BESTE CANKORUR
YELİZ ÇELİK