TÜBİTAK Kimya Araştırma Projesi 11

TÜBİTAK Kimya Araştırma Projesi 11

Tiyofen Esaslı İletken Kopolimerin Sentezi Ve Elektrokromik Cihaz Özelliklerinin İncelenmesi 1977 yılından bu yana iletken polimerler hem akademik hem de ticari uygulamaları nedeniyle büyük önem kazanmıştır. İletken polimerlerin uygulamaları arasında organik transistörler, biosensörler, modifiye elektrotlar, ışık yayan diyotlar ve elektrokromik cihazlar sayılabilir.

Elektrokromizm, malzemenin tersinir olarak elcktrokimyasal yöntemle oksitlendiğinde veya indirgendiğinde optik özelliklerinde değişim gozlenmesidir. Elektrokromik cihazlar doldurulabilir pillerdir. Bu sistemde elektrokromik elektrot ve karşıt elektrot, aralarında ise katı veya sıvı halde elektrolit bulunmaktadır. Renk değişimi bu iki elektrot arasına uygulanan potansiyel değişimiyle sağlanmaktadır. Elektrokromik cihazlar, etkinliğinde ve performansında azalma olmaksızın tekrarlanabilir, uzun süreli kullanılabilir olmalıdır. Elektrokromik cihazların yapılması hem ekonomik hem de endüstriyel açıdan büyük önem arz etmektedir.

Bu çalışmanın amacı; sentezi kolay ve ucuz olan tiyofen esaslı tiyosemikarbazon monomerinin tiyofenle kopolimerini uygun elektrokimyasal yollarla sentezlemek, sentezlenen kopolimerin elektrokromik özelliklerini incelemektir.
Bu çalışmada tiyofen esaslı tiyosemikarbazonun tiyofenle kopolimeri elektrokimyasal teknikler kullanılarak sentezlendi. Elde edilen iletken kopolimer FTIR, UV-Vis-NIR, CV yöntemleriyle karakterize edildi. Sentezlenen kopolimerinin iletkenliği, dört nokta ölçüm tekniğiyle 4.3*10-4 S/cm olarak bulundu.

Üretilen elektrokromik cihazın voltajı 0.0 V dan +2.0 Va kadar arttırıldığı zaman cihazda kahverengiden maviye bir renk değişimi olduğu saptandı, cihazın kinetik çalışması yapılarak optik kontrast 650 nm de % 26 ve tepki zamanı ise bir saniyeden az olarak bulundu. Ayrıca 0.0 V ile 2.0 V arasında 1000 döngüye kadar renk kararlılığı sağladığı gözlemlendi.

Bu anlamda yaptığımız elektrokromık cihaz geliştirilerek,günluk kullanıma yönelik gerekli performansı gösterebilen elektrokromik cihaz yapılması konusunda ileri aşamada çalışmalar yapılabilir.

İZMİR ÖZEL ÇAKABEY LİSESİ

Danışman:Dilek Solak

BÜŞRA BAN