TÜBİTAK ile BMBF (Almanya) Arasında 2+2 Programı Ortak Proje Çağrısı Açıldı

TÜBİTAK ile Federal Almanya Eğitim ve Araştırma Bakanlığı, Uluslararası Ofisi (BMBF-IB) arasındaki işbirliği çerçevesinde “2+2 Programı” çağrısı açılmıştır. Söz konusu program çerçevesinde; Türkiye’den en az bir üniversite/araştırma kuruluşu ile bir sanayi kuruluşu; Almanya’dan da en az bir üniversite/araştırma kuruluşu ile bir sanayi kuruluşu tarafından sunulan Ar-Ge projelerinden uygun bulunanlar TÜBİTAK ve BMBF-IB tarafından desteklenecektir. Türk tarafı üniversite/araştırma kuruluşu ortağı için TÜBİTAK 1001 kodlu programı, Türk tarafı sanayi ortağı için TÜBİTAK 1509 kodlu programı esasları uygulanacaktır.

Önerilecek ortak projelerin mutlaka aşağıdaki tematik alanlar çerçevesinde önerilmesi gerekmekte olup, farklı alanlardan gelen projeler değerlendirmeye alınmayacaktır:

Bilgi ve İletişim Teknolojileri ve Üretim Teknolojileri
Ulaşım
Çevre Teknolojileri
Sağlık Araştırmaları (Biyoteknolojiyi içerecek şekilde) – Yenilenebilir Enerji
Beslenme ve Tarım
Programın son başvuru tarihi 2 Mart 2015’tir.