TÜBİTAK-FWO Ortak Proje Öneri Çağrısı

Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu Başkanlığının 18/09/2012 tarih ve B.14
2.TBT.0.08.76.01-724-BE-992-15709 sayılı yazısı.
TÜBİTAK ile Belçika Flaman Bölgesi Araştırma Kuruluşu (The Research Foundation – Flanders FWO) arasında 14 Mayıs 2012 tarihinde imzalanmış olan “Protocol on Cooperation in Science and Technology between The Scientific and TEchnological Research Council of turkey (TÜBİTAK) and The Research Foundation – Flanders (FWO)” çerçevesinde 2013-2014 yılları arasında ortak araştırma projeleri desteklenecektir.
Anılan programa ilişkin duyuruya ve proje öneri formlarına internet adresinden ulaşılması mümkün olabilecektir.
Söz konusu program çerçevesindeki proje önerilerinin 31 Aralık 2012 tarihine kadar TÜBİTAK Uluslararası İşbirliği Daire Başkanlığı İkili – Çoklu İlişkiler Müdürlüğüne teslim edilmesi gerekmektedir.
Üniversitenizin ilgili birimlerine duyurulmasını saygılarımla rica ederim.
YÖK Başkanlığı