TÜBİTAK Fizik Araştırma Projesi 7

TÜBİTAK Fizik Araştırma Projesi 7

Akıllı Nanokompozit Bir Malzemenin Fiziksel Modeli ve Nano Manyetik Kompozit Malzemelerin Elastiksel Özelliklerinin Araştırılmasında Yeni Bir Yöntem

Günümüzde malzeme biliminin nanoteknoloji ile gösterdiği paralel gelişim birçok yeni teknolojinin ortaya çıkmasında önemli bir rol oynamaktadır. Bu noktada akıllı malzeme bilimi, yeni gelişen bir alan olmakla beraber, ortaya koyduğu son derece ilginç sonuçlarla, hergün daha çok bilim adamının dahil olduğu bir dal haline gelmiştir.
Bu proje genel bir bakış açısıyla, akıllı bir kompozit materyalin elastiksel özelliklerinin, geliştirilen orijinal bir yöntemle kontrol edilip edilemeyeceği sorusuna cevap bulmaya çalışılmıştır.

Projenin spesifik amacı elastiksel özellikleri kontrol edilebilen yeni bir nano manyetik kompozit materyalin teorik ve deneysel modellemesinin yapılmasıdır.

Proje, deneysel ve teorik olmak üzere iki kolda ilerletilmiştir. Projenin teorik kısmında çok karmaşık bir yapısı olan akıllı nano manyetik kompozit materyallerin basit ama kesin bir modellemesi yapılmıştır. Deneysel kısımda ise, lise öğrencilerinin katıldığı bir organizasyon olan uluslararası fizik olimpiyatlarında sorulmuş bir deney probleminin düzeneği kullanılmıştır. Bu düzenek incelenen materyalleri modelleyecek şekilde modifiye edilmiş ve üzerinde çeşitli deneyler yapılmıştır.

Yapılan basit modellemlerle, nano manyetizma prensibi ile fiziksel özellikleri kontrol edilebilen materyallerin çalışma prensibi ile arkasında yatan fiziksel kanunlar basit bir şekilde açıklanmıştır. Yapılan teorik modelleme, bu tarz materyallerin özelliklerinin deney yapmaya gerek kalmadan önceden belirlenilmesine yarayan yeni bir metodoloji getirmiştir. Deneysel modelleme ise, projede öne sürülen fikrin doğruluğunu göstermiş ve çalışma prensibinin fizikselleştirilip daha iyi anlaşılmasını sağlamıştır.

İstanbul Bahçeşehir Fen ve Teknoloji Lisesi

Proje Öğrencisi
İGOR DİMİTROV